เนื้อเพลง Boy Crazy คำอ่านไทย New Found Glory

Some girls are crazy
( ซัม เกิล แซร์ คเรสิ)
Just listen to what I have to say about it
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ อะเบาท ดิธ)
You’ve gotta watch out for the beautiful ones
(ยู๊ฟ กอททะ ว็อช เอ้า ฟอ เดอะ บยูทิฟุล วัน)
They’ll twist your head right off your neck
(เด๊ว ทวิซท ยุร เฮ็ด ไรท ออฟฟ ยุร เน็ค)
And laugh about it with their friends
(แอ็นด ลาฟ อะเบาท ดิธ วิฑ แด ฟเร็นด)
That’s just one night for them
(แด๊ท จัซท วัน ไนท ฟอ เฑ็ม)
They target you with their eyes
(เด ทาเก็ท ยู วิฑ แด ไอ)
And move with their lips
(แอ็นด มูฝ วิฑ แด ลิพ)
And it pulls you in
(แอ็นด ดิท พุล ยู อิน)
She shuts you down with her voice again
(ชี ฌัท ยู เดาน วิฑ เฮอ ฝอยซ อะเกน)
And now are you listening?
(แอ็นด เนา อาร์ ยู ลิเซินนิง)
This song goes out to girls
(ดีซ ซ็อง โกซ เอ้า ทู เกิล)
That we haven’t met just yet
(แดท วี แฮฟเวน เม็ท จัซท เย็ท)
This song is for stupid girls
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ซทยูทิด เกิล)
Who think that every boy is all about them
(ฮู ธิงค แดท เอฝริ บอย อีส ซอร์ อะเบาท เฑ็ม)
These girls are crazy…
(ฑิส เกิล แซร์ คเรสิ)
Just listen to what I have to say about it
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ อะเบาท ดิธ)
You’ve gotta watch out for the younger ones
(ยู๊ฟ กอททะ ว็อช เอ้า ฟอ เดอะ ยังเกอะ วัน)
They’ll tightly wrap you around their fingers
(เด๊ว ไททลิ แร็พ ยู อะเรานด แด ฟีงเกอะ)
And brag to all their friends
(แอ็นด บแร็ก ทู ออล แด ฟเร็นด)
It’s nothing but a game to them
(อิทซ นัธอิง บัท ดา เกม ทู เฑ็ม)
Then target you with their eyes
(เด็น ทาเก็ท ยู วิฑ แด ไอ)
And move with their lips
(แอ็นด มูฝ วิฑ แด ลิพ)
And it pulls you in
(แอ็นด ดิท พุล ยู อิน)
She shuts you down with her voice again
(ชี ฌัท ยู เดาน วิฑ เฮอ ฝอยซ อะเกน)
And now are you listening?
(แอ็นด เนา อาร์ ยู ลิเซินนิง)
This song goes out to girls
(ดีซ ซ็อง โกซ เอ้า ทู เกิล)
That we haven’t met yet
(แดท วี แฮฟเวน เม็ท เย็ท)
This song is for stupid girls
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ซทยูทิด เกิล)
Who think that every boy is all about them
(ฮู ธิงค แดท เอฝริ บอย อีส ซอร์ อะเบาท เฑ็ม)
You think you’re on top of the world
(ยู ธิงค ยัวร์ ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
When all the eyes are on you
(ฮเว็น ออล ดิ ไอ แซร์ ออน ยู)
Just wait until your heart breaks
(จัซท เวท อันทีล ยุร ฮาท บเรค)
And you’ll know how I felt when I wrote….
(แอ็นด โยว โน เฮา ไอ เฟ็ลท ฮเว็น นาย โรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boy Crazy คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น