เนื้อเพลง That I Would Be Good คำอ่านไทย Alanis Morissette

That I Would Be Good Even If I Did Nonthing
( แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น อิฟ ฟาย ดิด Nonthings)
That I Would Be Good Even If I Got The Thumbs Down
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น อิฟ ฟาย ก็อท เดอะ ธัม เดาน)
That I Would Be Good If I Got And Stayed Sick
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อิฟ ฟาย ก็อท แอ็นด ซเท ซิค)
That I Would Be Good Even If I Gained Ten Pounds
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น อิฟ ฟาย เกน เท็น เพานด)

That I Would Be Fine Even If I Went Bankrupt
(แดท ไอ เวิด บี ไฟน อีเฝ็น อิฟ ฟาย เว็นท แบงครัพท)
That I Would Be Good If I Lost My Hair And My Youth
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อิฟ ฟาย ล็อซท มาย แฮ แอ็นด มาย ยูธ)
That I Would Be Great If I Was No Longer Queen
(แดท ไอ เวิด บี กเรท อิฟ ฟาย วอส โน ลองเงอ ควีน)
That I Would Be Grand If I Was Not All Knowing
(แดท ไอ เวิด บี แกรนด์ อิฟ ฟาย วอส น็อท ดอร์ โนอิง)

That I Would Be Loved Even When I Numb Myself
(แดท ไอ เวิด บี ลัฝ อีเฝ็น ฮเว็น นาย นัม ไมเซลฟ)
That I Would Be Good Even When I Am Overwhelmed
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น ฮเว็น นาย แอ็ม โอเฝอะฮเวลม)
That I Would Be Loved Even When I Was Fuming
(แดท ไอ เวิด บี ลัฝ อีเฝ็น ฮเว็น นาย วอส Fumings)
That I Would Be Good Even If I Was Clingy
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น อิฟ ฟาย วอส Clingy)

That I Would Be Good Even If I Lost Sanity
(แดท ไอ เวิด บี เกิด อีเฝ็น อิฟ ฟาย ล็อซท แซนอิทิ)
That I Would Be Good
(แดท ไอ เวิด บี เกิด)
Whether With Or Without You
(ฮเวทเออะ วิฑ ออ วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That I Would Be Good คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น