เนื้อเพลง Breakin’ Dishes คำอ่านไทย Rihanna

[x4]
( [ x4 ])
I don’t know who you think I am
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ยู ธิงค ไอ แอ็ม)

He been gone since 3.30 [3.30]
(ฮี บีน กอน ซินซ ที 30 [ ที 30 ])
Been comin home lately at 3.30 [3.30]
(บีน คัมอิน โฮม เลทลิ แอ็ท ที 30 [ ที 30 ])
I’m super cool, I’ve been a fool
(แอม ซยูเพอะ คูล , แอฝ บีน อะ ฟูล)
But now I’m hot and baby you won’t get it
(บัท เนา แอม ฮ็อท แอ็นด เบบิ ยู ว็อนท เก็ท ดิธ)
Now I ain’t trippin’, I, I aint twistin
(เนา ไอ เอน ทริพพิน, ไอ , ไอ เอน ทวิซติน)
I am demented, I’m just a little bit [huh]
(ไอ แอ็ม ดิเมนทิด , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท [ ฮู ])
I’m kickin ass, I’m taking names
(แอม คิคคินอาซ , แอม เทคอิง เนม)
I’m on a flame, don’t come home babe
(แอม ออน อะ ฟเลม , ด้อนท์ คัม โฮม เบบ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I’m breakin’ dishes off your head
(แอม เบรกกิ้น ดิสชิด ออฟฟ ยุร เฮ็ด)
All night [uh huh]
(ออล ไนท [ อา ฮู ])
I aint gon stop until I see police and lights [uh huh]
(ไอ เอน ก็อน ซท็อพ อันทีล ไอ ซี โพะลีซ แอ็นด ไลท [ อา ฮู ])
I’m a fight a man [tonight]
(แอม มา ไฟท ดา แม็น [ ทุไนท ])
I’m a fight a man [tonight]
(แอม มา ไฟท ดา แม็น [ ทุไนท ])
I’m a fight a man
(แอม มา ไฟท ดา แม็น)
On a man, on a m-a-a-a-aan
(ออน อะ แม็น , ออน อะ เอ็ม มา อะ อะ.-aan)
On a man, on a man, on a m-a-a-a-aan
(ออน อะ แม็น , ออน อะ แม็น , ออน อะ เอ็ม มา อะ อะ.-aan)
Ohhhh
(โอ้)

I’m still waiting, come through the door
(แอม ซทิล เวททิง , คัม ธรู เดอะ โด)
I’m killing time and I’m bleachin ya clothes
(แอม คีลลิง ไทม แอ็นด แอม บลีสชิน ยา คโลฑ)
I’m roasting marshmallows on the fire
(แอม โรซทิง marshmallows ออน เดอะ ไฟร)
And what I’m burnin, is your attire
(แอ็นด ว็อท แอม เบินนิน , อีส ยุร แอ็ทไทร)
I’m gettin restless, I’m gettin tested
(แอม เกดดิน เรซทเล็ซ , แอม เกดดิน เท็ซท)
And I cant believe hes always out every night and never checks in
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ อีส ออลเว เอ้า เอฝริ ไนท แอ็นด เนฝเวอะ เช็ค ซิน)
Must be cheatin, man i dont know
(มัซท บี ชีทดิน, แม็น นาย ด้อนท์ โน)
Im looking round for somethin else to throw
(แอม ลุคอิง เรานด ฟอ ซัมติน เอ็ลซ ทู ธโร)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Uh uh uh uh uh uh uh]
([ อา อา อา อา อา อา อา ])
I don’t know who you think I am
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ยู ธิงค ไอ แอ็ม)
[I dont know who you think I am]
([ ไอ ด้อนท์ โน ฮู ยู ธิงค ไอ แอ็ม ])
But I really don’t give a damn right now
(บัท ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ไรท เนา)
[Uh uh uh uh uh uh uh]
([ อา อา อา อา อา อา อา ])
If you don’t come I’m a huff and puff and
(อิฟ ยู ด้อนท์ คัม แอม มา ฮัฟ แอ็นด พัฟ แอ็นด)
Blow this, Blow this, huh
(บโล ดีซ , บโล ดีซ , ฮู)
Blow this, Blow this,
(บโล ดีซ , บโล ดีซ ,)
I’m a blow this, blow this, huh
(แอม มา บโล ดีซ , บโล ดีซ , ฮู)
Blow this, Blow this
(บโล ดีซ , บโล ดีซ)
I’m a blow this, blow this, huh
(แอม มา บโล ดีซ , บโล ดีซ , ฮู)
Blow this house down
(บโล ดีซ เฮาซ เดาน)
Dishes, breakin’ dishes, breakin’ dishes
(ดิสชิด , เบรกกิ้น ดิสชิด , เบรกกิ้น ดิสชิด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

On a man, on a man, on a m-a-a-a-aan
(ออน อะ แม็น , ออน อะ แม็น , ออน อะ เอ็ม มา อะ อะ.-aan)
On a man, on a man, on a m-a-a-a-aan
(ออน อะ แม็น , ออน อะ แม็น , ออน อะ เอ็ม มา อะ อะ.-aan)

Breakin’ dishes
(เบรกกิ้น ดิสชิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakin’ Dishes คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น