เนื้อเพลง Torn คำอ่านไทย LeToya

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
A part of me wants to leave you alone.
(อะ พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู ลีฝ ยู อะโลน)
A part of me wants for you to come home.
(อะ พาท อ็อฝ มี ว็อนท ฟอ ยู ทู คัม โฮม)
A part of me says I’m living a lie.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ แอม ลีฝอิง อะ ไล)
[And I’m better off without you.]
([ แอ็นด แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู ])
A part of me says to think it through.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ ทู ธิงค อิท ธรู)
A part of me says I’m over you.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ แอม โอเฝอะ ยู)
A part of me wants to say goodbye.
(อะ พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู เซ กู๊ดบาย)
A part of me is asking why…
(อะ พาท อ็อฝ มี อีส อาคกิ้ง ฮไว)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
A part of me wants to leave.
(อะ พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู ลีฝ)
But a part of me wants to be here with you.
(บัท ดา พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู บี เฮียร วิฑ ยู)
And everytime I think we’re over and done you do something to get me back loving you.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค เวีย โอเฝอะ แอ็นด ดัน ยู ดู ซัมติง ทู เก็ท มี แบ็ค ลัฝอิง ยู)
And you got me just torn.
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Torn in between the two. [Oh yeah]
(โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ โอ เย่ ])
Cuz I really wanna be with you.
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู)
But something’s telling me I should leave you alone. [I really want to be with you]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู ])
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
And you got me just torn in between the two. [In between the two]
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ อิน บีทวิน เดอะ ทู ])
Cuz I really wanna be with you. [Be with you]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ บี วิฑ ยู ])
But something’s telling me I should leave you alone. [You alone]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ ยู อะโลน ])
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
There were no issues when we started out.
(แดร์ เวอ โน อีฌยุ ฮเว็น วี ซทาท เอ้า)
It was cool.
(อิท วอส คูล)
It was everything that love’s about.
(อิท วอส เอ๊วี่ติง แดท ลัฝ อะเบาท)
But something happened.
(บัท ซัมติง แฮพเพ็น)
Plus I’m feeling so burnt out.
(พลัซ แอม ฟีลอิง โซ เบินท เอ้า)
[Cuz I can’t understand you now.] Now oh
([ คัซ ไอ แค็นท อันเดิซแทนด ยู เนา ] เนา โอ)
[I just can’t understand you now.]
([ ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด ยู เนา ])
A part of me says it’s all my fault.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท)
A part of me says ” he ain’t what you want. ”
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ ” ฮี เอน ว็อท ยู ว็อนท “)
A part of me says to get my bags.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ ทู เก็ท มาย แบ็ก)
A part of me says I can’t do that.
(อะ พาท อ็อฝ มี เซ ซาย แค็นท ดู แดท)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
A part of me wants to leave.
(อะ พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู ลีฝ)
But a part of me wants to be here with you.
(บัท ดา พาท อ็อฝ มี ว็อนท ทู บี เฮียร วิฑ ยู)
And everytime I think that it’s over and done you make me fall back in love.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค แดท อิทซ โอเฝอะ แอ็นด ดัน ยู เมค มี ฟอล แบ็ค อิน ลัฝ)
You got me just torn.
(ยู ก็อท มี จัซท โทน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Torn in between the two. [Between the two]
(โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ บีทวิน เดอะ ทู ])
Cuz I really wanna be with you. [Be with you]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ บี วิฑ ยู ])
But something’s telling me I should leave you alone.[You alone]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ ยู อะโลน ])
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
And you got me just torn in between the two. [Torn in between the two]
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู ])
Cuz I really wanna be with you. [Really wanna be with you]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู ])
But something’s telling me I should leave you alone. [Telling me I should leave]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ])
Leave you alone. [Alone]
(ลีฝ ยู อะโลน [ อะโลน ])
Leave you alone. [Alone]
(ลีฝ ยู อะโลน [ อะโลน ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
So many times I… [I was ready to go]
(โซ เมนอิ ไทม ซาย [ ไอ วอส เรดอิ ทู โก ])
So many times I… [Had my foot out the door]
(โซ เมนอิ ไทม ซาย [ แฮ็ด มาย ฟุท เอ้า เดอะ โด ])
So many times I… [I thought to give him a chance, thought he’d be a better man]
(โซ เมนอิ ไทม ซาย [ ไอ ธอท ทู กิฝ ฮิม มา ชานซ , ธอท ฮีด บี อะ เบทเทอะ แม็น ])
Now I’m sitting here and I’m so confused.
(เนา แอม ซีททิง เฮียร แอ็นด แอม โซ ค็อนฟยูส)
Cuz I keep fighting myself for you. [I don’t know how much more I can take but I can’t feel this way]
(คัซ ไอ คีพ ไฟท์ดิง ไมเซลฟ ฟอ ยู [ ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม ไอ แค็น เทค บัท ไอ แค็นท ฟีล ดีซ เว ])
[You got me so torn]
([ ยู ก็อท มี โซ โทน ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Torn in between the two. [Oh yeah]
(โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ โอ เย่ ])
Cuz I really wanna be with you. [I really wanna be with you]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู ])
But something’s telling me I should leave you alone.
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone. [But I don’t know]
(ลีฝ ยู อะโลน [ บัท ไอ ด้อนท์ โน ])
And you got me just torn in between the two. [Should I stay or should I go]
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ เชิด ดาย ซเท ออ เชิด ดาย โก ])
Cuz I really wanna be with you. [I don’t know]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ ไอ ด้อนท์ โน ])
But something’s telling me I should leave you alone. [You alone]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ ยู อะโลน ])
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone. [You alone]
(ลีฝ ยู อะโลน [ ยู อะโลน ])

And you got me just torn in between the two. [I’m torn in between the two]
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู [ แอม โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู ])
Cuz I really wanna be with you. [I really wanna be with you]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู [ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู ])
But something’s telling me I should leave you alone. [But I don’t know]
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน [ บัท ไอ ด้อนท์ โน ])
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)

[Repeat 3X]
([ ริพีท 3X ])
And you got me just torn in between the two.
(แอ็นด ยู ก็อท มี จัซท โทน อิน บีทวิน เดอะ ทู)
Cuz I really wanna be with you.
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู)
But something’s telling me I should leave you alone.
(บัท ซัมติง เทลลิง มี ไอ เชิด ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)
Leave you alone.
(ลีฝ ยู อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Torn คำอ่านไทย LeToya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น