เนื้อเพลง No Ordinary Love คำอ่านไทย Sade

I gave you all the love I got
( ไอ เกฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ไอ ก็อท)
I gave you more than I could give
(ไอ เกฝ ยู โม แฑ็น นาย เคิด กิฝ)
I gave you love
(ไอ เกฝ ยู ลัฝ)
I gave you all that I have inside
(ไอ เกฝ ยู ออล แดท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
And you took my love
(แอ็นด ยู ทุค มาย ลัฝ)
You took my love
(ยู ทุค มาย ลัฝ)
Didn’t I tell you
(ดิ๊นอิน ไอ เท็ล ยู)
What I believe
(ว็อท ไอ บิลีฝ)
Did somebody say that
(ดิด ซัมบอดี้ เซ แดท)
A love like that won’t last
(อะ ลัฝ ไลค แดท ว็อนท ลาซท)
Didn’t I give you
(ดิ๊นอิน ไอ กิฝ ยู)
All that I’ve got to give baby
(ออล แดท แอฝ ก็อท ทู กิฝ เบบิ)

I gave you all the love I got
(ไอ เกฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ไอ ก็อท)
I gave you more than I could give
(ไอ เกฝ ยู โม แฑ็น นาย เคิด กิฝ)
I gave you love
(ไอ เกฝ ยู ลัฝ)
I gave you all that I have inside
(ไอ เกฝ ยู ออล แดท ไอ แฮ็ฝ อีนไซด)
And you took my love
(แอ็นด ยู ทุค มาย ลัฝ)
You took my love
(ยู ทุค มาย ลัฝ)

I keep crying
(ไอ คีพ คไรอิง)
I keep trying for you
(ไอ คีพ ทไรอิง ฟอ ยู)
There’s nothing like you and I baby
(แดร์ นัธอิง ไลค ยู แอ็นด ดาย เบบิ)

This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)
This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)

When you came my way
(ฮเว็น ยู เคม มาย เว)
You brightened every day
(ยู ไบท์อึน เอฝริ เด)
With your sweet smile
(วิฑ ยุร สวี้ท ซไมล)

Didn’t I tell you
(ดิ๊นอิน ไอ เท็ล ยู)
What I believe
(ว็อท ไอ บิลีฝ)
Did somebody say that
(ดิด ซัมบอดี้ เซ แดท)
A love like that won’t last
(อะ ลัฝ ไลค แดท ว็อนท ลาซท)
Didn’t I give you
(ดิ๊นอิน ไอ กิฝ ยู)
All that I’ve got to give baby
(ออล แดท แอฝ ก็อท ทู กิฝ เบบิ)

This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)
This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)

I keep crying
(ไอ คีพ คไรอิง)
I keep trying for you
(ไอ คีพ ทไรอิง ฟอ ยู)
There’s nothing like you and I baby
(แดร์ นัธอิง ไลค ยู แอ็นด ดาย เบบิ)

This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)
This is no ordinary love
(ดีซ ซิส โน ออดิเนริ ลัฝ)
No ordinary Love
(โน ออดิเนริ ลัฝ)

Keep trying for you
(คีพ ทไรอิง ฟอ ยู)
Keep crying for you
(คีพ คไรอิง ฟอ ยู)
Keep flying for you
(คีพ ฟไลอิง ฟอ ยู)
Keep flying I’m falling
(คีพ ฟไลอิง แอม ฟ๊อลิง)

I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)

Keep trying for you
(คีพ ทไรอิง ฟอ ยู)
Keep crying for you
(คีพ คไรอิง ฟอ ยู)
Keep flying for you
(คีพ ฟไลอิง ฟอ ยู)
Keep flying for you I’m falling
(คีพ ฟไลอิง ฟอ ยู แอม ฟ๊อลิง)
I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Ordinary Love คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น