เนื้อเพลง Aaron’s Party (Come Get It) คำอ่านไทย Aaron Carter

Here’s a little bit of old school for you
( เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โอลด ซคูล ฟอ ยู)
That goes a little somethin’ like this
(แดท โกซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไลค ดีซ)

I always try to be the flyest kid on the block
(ไอ ออลเว ทไร ทู บี เดอะ ฟายเอส คิด ออน เดอะ บล็อค)
The popular one with the risin’ stock
(เดอะ พอพอิวเลอะ วัน วิฑ เดอะ รายซิน ซท็อค)
So that’s when I had this bright idea
(โซ แด๊ท ฮเว็น นาย แฮ็ด ดีซ ไบร๊ท ไอดีอะ)
[For the party of the month] Nah, the party of the year
([ ฟอ เดอะ พาทิ อ็อฝ เดอะ มันธ ] นาห์ , เดอะ พาทิ อ็อฝ เดอะ เยีย)
All the fine girls couldn’t turn it down
(ออล เดอะ ไฟน เกิล คูดซึ่น เทิน หนิด เดาน)
Now all I gotta do is get my parents out
(เนา ออล ไอ กอททะ ดู อีส เก็ท มาย แพเร็นท เอ้า)
Should I send ‘em to a movie [Nah, send ‘em to a show]
(เชิด ดาย เซ็นด เอ็ม ทู อะ มูวี่ [ นาห์ , เซ็นด เอ็ม ทู อะ โฌ ])
Let me think, hmm, it’s gotta be long, though
(เล็ท มี ธิงค , อึม , อิทซ กอททะ บี ล็อง , โธ)
I said, ” Mom and dad, yo’, why you sit at home
(ไอ เซ็ด , ” มัม แอ็นด แด็ด , โย , ฮไว ยู ซิท แอ็ท โฮม)
It’s a Friday night, have you seen Aunt Joan
(อิทซ ซา ฟไรดิ ไนท , แฮ็ฝ ยู ซีน อานท โจแอน)
And don’t worry ‘bout stayin’ out too long
(แอ็นด ด้อนท์ เวอริ เบาท สเตยิน เอ้า ทู ล็อง)
Don’t fuss over me, I’ll be fine alone ”
(ด้อนท์ ฟัซ โอเฝอะ มี , แอล บี ไฟน อะโลน “)

Have a good time
(แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
The doorbell rings ‘cause the party’s here
(เดอะ ดอร์เบล ริง คอส เดอะ พาทิ เฮียร)
I’m crankin’ up the song like it’s New Year’s
(แอม crankin อัพ เดอะ ซ็อง ไลค อิทซ นยู เยีย)
Walkin’ ‘round the house like who’s the man
(วอคกิน เรานด เดอะ เฮาซ ไลค ฮู เดอะ แม็น)
[Can’t nobody do it like Aaron can]
([ แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไลค เอรอน แค็น ])
First on the floor, you know that’s me
(เฟิซท ออน เดอะ ฟโล , ยู โน แด๊ท มี)
Bustin’ at the moves like it’s MTV
(บัสติน แอ็ท เดอะ มูฝ ไลค อิทซ เอ็มทีวี)
I guess somewhere along, I lost my head
(ไอ เก็ซ ซัมแวร์ อะลอง , ไอ ล็อซท มาย เฮ็ด)
Then I jumped on the table, this is what I said
(เด็น นาย จัมพ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , ดีซ ซิส ว็อท ไอ เซ็ด)

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
Everyone together sing it loud [Come get it]
(เอ๊วี่วัน ทุเกฑเออะ ซิง อิท เลาด [ คัม เก็ท ดิธ ])
Jump all around, come on [Come get it]
(จัมพ ออล อะเรานด , คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
What [Come get it] say it again [Come get it]
(ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] เซ อิท อะเกน [ คัม เก็ท ดิธ ])

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
From the left to the right make noise [Come get it]
(ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู เดอะ ไรท เมค นอยส [ คัม เก็ท ดิธ ])
Here we go now come on [Come get it]
(เฮียร วี โก เนา คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
Uh-uh, what [Come get it] what-what [Come get it]
(อา อา , ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] ว็อท ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ])

[Nah-nah-nah-nah]
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ])
[Nah-nah-nah-nah] Come on, here we go, ha-ha
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] คัมมอน , เฮียร วี โก , ฮา ฮา)
[Nah-nah-nah-nah] Come with me, woo
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] คัม วิฑ มี , วู)
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah] Here we go, uh, uh
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ] เฮียร วี โก , อา , อา)
[Come get it]
([ คัม เก็ท ดิธ ])

Things are goin’ great then to my surprise
(ธิง แซร์ โกอิน กเรท เด็น ทู มาย เซิพไรส)
Some people walked in that I didn’t recognize
(ซัม พี๊เพิ่ล วอค อิน แดท ไอ ดิ๊นอิน เรคอ็อกไนส)
I said, ” Fellas, yo’, you gotta get out ”
(ไอ เซ็ด , ” เฟลลา , โย , ยู กอททะ เก็ท เอ้า “)
{Hey man, I heard this was an Open House}
({เฮ แม็น , ไอ เฮิด ดีซ วอส แอน โอเพ็น เฮาซ })
Open House
(โอเพ็น เฮาซ)
{Yeah, that’s what the flyer said}
({เย่ , แด๊ท ว็อท เดอะ ฟไลเออะ เซ็ด })
I didn’t put a flyer
(ไอ ดิ๊นอิน พัท ดา ฟไลเออะ)
{Well, somebody did}
({เว็ล , ซัมบอดี้ ดิด })
Then walked in the girl I’m crushin’
(เด็น วอค อิน เดอะ เกิล แอม crushin)
And a kid spilled juice on my mom’s new cushion
(แอ็นด อะ คิด ซพิล จูซ ออน มาย มัม นยู คูฌอัน)
I turned around, another kid broke a lamp
(ไอ เทิน อะเรานด , แอะนัธเออะ คิด บโรค เก แล็มพ)
{I hope they weren’t expensive}
({ไอ โฮพ เด เวินท์ เอ็คซเพนซิฝ })
They got them from France
(เด ก็อท เฑ็ม ฟร็อม ฟรานซ)
For now I won’t sweat it, I’ll clean it up later
(ฟอ เนา ไอ ว็อนท ซเว็ท ดิธ , แอล คลีน หนิด อัพ เลทเออะ)
There’s a honey over there and I really wanna meet her
(แดร์ ซา ฮันอิ โอเฝอะ แดร์ แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา มีท เฮอ)

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
Everyone together sing it loud [Come get it]
(เอ๊วี่วัน ทุเกฑเออะ ซิง อิท เลาด [ คัม เก็ท ดิธ ])
Jump all around, come on [Come get it]
(จัมพ ออล อะเรานด , คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
What [Come get it] say it again, here we go, uh [Come get it]
(ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] เซ อิท อะเกน , เฮียร วี โก , อา [ คัม เก็ท ดิธ ])

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
From the left to the right make noise [Come get it]
(ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู เดอะ ไรท เมค นอยส [ คัม เก็ท ดิธ ])
Here we go now come on [Come get it]
(เฮียร วี โก เนา คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
Uh-uh, what [Come get it] what [Come get it] woo
(อา อา , ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] วู)

[Nah-nah-nah-nah] MCs in the house, here we go
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] เมซีสฺ ซิน เดอะ เฮาซ , เฮียร วี โก)
[Nah-nah-nah-nah] Come with it
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] คัม วิฑ อิท)
[Nah-nah-nah-nah] In time for the rodeo, huh, come on
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] อิน ไทม ฟอ เดอะ โรดิโอ , ฮู , คัมมอน)
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah] [Come get it]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ] [ คัม เก็ท ดิธ ])

Break it down
(บเรค อิท เดาน)

Go-go-go-go-go-go-go-go
(โก โก โก โก โก โก โก โก)
Go-go-go-go-go-go-go-go
(โก โก โก โก โก โก โก โก)

Is that a car door, oh, dang, I’m in trouble
(อีส แดท ดา คา โด , โอ , แดง , แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล)
Everybody get out now on the double
(เอวี่บอดี้ เก็ท เอ้า เนา ออน เดอะ ดั๊บเบิ้ล)
I’m dead {You’re done}, that’s it for me
(แอม เด็ด {ยัวร์ ดัน } , แด๊ท ซิท ฟอ มี)
I’m gonna be picked off my family tree
(แอม กอนนะ บี พิค ออฟฟ มาย แฟมอิลิ ทรี)
Once Mom finds out ‘bout the party I had
(วันซ มัม ไฟนด เอ้า เบาท เดอะ พาทิ ไอ แฮ็ด)
I don’t even wanna start thinkin’ about dad
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา ซทาท ติ้งกิน อะเบาท แด็ด)
I’m hustling around the house tryin’ to clean the mess
(แอม อัสลิง อะเรานด เดอะ เฮาซ ทายอิน ทู คลีน เดอะ เมซ)
I sure put my new white Nike’s to the test
(ไอ ฌุร พัท มาย นยู ฮไวท นายกี้ ทู เดอะ เท็ซท)
The car door slammed, now they’re walkin’ up the steps
(เดอะ คา โด สแลมทฺ , เนา เดรว วอคกิน อัพ เดอะ ซเท็พ)
I guess life is good for 10 seconds left
(ไอ เก็ซ ไลฟ อีส เกิด ฟอ เทน เซคอันด เล็ฟท)
{Aaron!} Grounded
({เอรอน ! } กเรานด)

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
Everyone together sing it loud [Come get it]
(เอ๊วี่วัน ทุเกฑเออะ ซิง อิท เลาด [ คัม เก็ท ดิธ ])
Jump all around, come on [Come get it]
(จัมพ ออล อะเรานด , คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
What [Come get it] say it again [Come get it]
(ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] เซ อิท อะเกน [ คัม เก็ท ดิธ ])

People all around, you gotta [Come get it]
(พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด , ยู กอททะ [ คัม เก็ท ดิธ ])
From the left to the right make noise [Come get it]
(ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู เดอะ ไรท เมค นอยส [ คัม เก็ท ดิธ ])
Aaron C’s in the house, come on [Come get it]
(เอรอน Cs ซิน เดอะ เฮาซ , คัมมอน [ คัม เก็ท ดิธ ])
Uh, what-what [Come get it] come get it [Come get it]
(อา , ว็อท ว็อท [ คัม เก็ท ดิธ ] คัม เก็ท ดิธ [ คัม เก็ท ดิธ ])

[Nah-nah-nah-nah] Ha-ha, what, what
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] ฮา ฮา , ว็อท , ว็อท)
[Nah-nah-nah-nah] Uh, come on, come with it
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] อา , คัมมอน , คัม วิฑ อิท)
[Nah-nah-nah-nah] Come on, woo
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] คัมมอน , วู)
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah] come get it [Come get it]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ] คัม เก็ท ดิธ [ คัม เก็ท ดิธ ])

[Nah-nah-nah-nah] Wave your hands from side to side
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] เวฝ ยุร แฮ็นด ฟร็อม ไซด ทู ไซด)
[Nah-nah-nah-nah] Here we go, on time for the rodeo
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] เฮียร วี โก , ออน ไทม ฟอ เดอะ โรดิโอ)
[Nah-nah-nah-nah] Come get it
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] คัม เก็ท ดิธ)
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah] [Come get it]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ] [ คัม เก็ท ดิธ ])

[Nah-nah-nah-nah] Uh, uh, ha-ha
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ] อา , อา , ฮา ฮา)
[Nah-nah-nah-nah]
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ])
[Nah-nah-nah-nah]
([ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ ])
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
[Come get it] … till fade
([ คัม เก็ท ดิธ ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aaron’s Party (Come Get It) คำอ่านไทย Aaron Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น