เนื้อเพลง Motorcycle Emptiness คำอ่านไทย Manic Street Preachers

[Words: Nicky Wire/Richey James; Music: James Dean Bradfield/Sean Moore]
( [ เวิด : นิคกี้ ไวร /Richey เจม; มยูสิค : เจมดีน Bradfield/ซีน มัวร์ ])

Culture s*cks down words
(คัลเชอะ เอส *cks เดาน เวิด)
Itemise loathing and feed yourself smiles
(Itemise โลฑอิง แอ็นด ฟี ยุรเซลฟ ซไมล)
Organise your safe tribal war
(Organise ยุร เซฟ ทไรบแอ็ล วอ)
Hurt maim kill and enslave the ghetto
(เฮิท เมม คิล แอ็นด เอ็นซเลฝ เดอะ เกทโท)

Each day living out a lie
(อีช เด ลีฝอิง เอ้า ดา ไล)
Life sold cheaply forever, ever, ever
(ไลฟ โซลด ชีพลิ เฟาะเรฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ)

Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)

Life lies a slow suicide
(ไลฟ ไล ซา ซโล ซยูอิไซด)
Orthodox dreams and symbolic myths
(ออโธะด็อคซ ดรีม แซน ซิมบอลอิค มิธ)
From feudal serf to spender
(ฟร็อม ฟยูแด็ล เซิฟ ทู spender)
This wonderful world of purchase power
(ดีซ วันเดอะฟุล เวิลด อ็อฝ เพอชิซ เพาเออะ)

Just like lungs s*cking on air
(จัซท ไลค ลัง เอส *คิง ออน แอ)
Survivals natural as sorrow, sorrow, sorrow
(เซอะไฝฝแอ็ล แนชแร็ล แอ็ส ซอโร , ซอโร , ซอโร)

Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)

All we want from you are the kicks you’ve given us
(ออล วี ว็อนท ฟร็อม ยู อาร์ เดอะ คิด ยู๊ฟ กีฝเอ็น อัซ)
All we want from you are the kicks you’ve given us
(ออล วี ว็อนท ฟร็อม ยู อาร์ เดอะ คิด ยู๊ฟ กีฝเอ็น อัซ)
All we want from you are the kicks you’ve given us
(ออล วี ว็อนท ฟร็อม ยู อาร์ เดอะ คิด ยู๊ฟ กีฝเอ็น อัซ)
All we want from you are the kicks you’ve given us
(ออล วี ว็อนท ฟร็อม ยู อาร์ เดอะ คิด ยู๊ฟ กีฝเอ็น อัซ)

Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)

Drive away and it’s the same
(ดไรฝ อะเว แอ็นด อิทซ เดอะ เซม)
Everywhere death row, everyone’s a victim
(เอวี่แวร์ เด็ธ เรา , เอ๊วี่วัน ซา ฝิคทิม)
Your joys are counterfeit
(ยุร จอย แซร์ เคานเทอะฟิท)
This happiness corrupt political sh*t
(ดีซ แฮพพิเน็ซ เคาะรัพท โพะลีทอิแค็ล ฌะ *ที)

Living life like a comatose
(ลีฝอิง ไลฟ ไลค เก โคมะโทซ)
Ego loaded and swallow, swallow, swallow
(อีโก โลด แอ็นด ซวอลโล , ซวอลโล , ซวอลโล)

Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness motorcycle emptiness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ มอเดอร์ไซเคิล เอมทิเน็ซ)
Under neon loneliness everlasting nothingness
(อันเดอะ นีอ็อน โลนลิเน็ซ เอฝเวอร์ลาสทิงนัธอิงเน็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Motorcycle Emptiness คำอ่านไทย Manic Street Preachers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น