เนื้อเพลง Where the Streets Have no Name คำอ่านไทย U2

I want to run
( ไอ ว็อนท ทู รัน)
I want to hide
(ไอ ว็อนท ทู ไฮด)
I want to tear down the walls
(ไอ ว็อนท ทู เทีย เดาน เดอะ วอล)
That hold me inside
(แดท โฮลด มี อีนไซด)
I want to reach out
(ไอ ว็อนท ทู รีช เอ้า)
And touch the flame
(แอ็นด ทั๊ช เดอะ ฟเลม)
Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)

I want to feel sunlight on my face
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ซันไลท์ ออน มาย เฟซ)
I see the dust cloud disappear
(ไอ ซี เดอะ ดัซท คเลาด ดิแซ็พเพีย)
Without a trace
(วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
I want to take shelter from the poison rain
(ไอ ว็อนท ทู เทค เฌลเทอะ ฟร็อม เดอะ พ๊อยซั่น เรน)
Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)

Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)
Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)
We’re still building
(เวีย ซทิล บีลดิง)
Then burning down love
(เด็น เบรินนิง เดาน ลัฝ)
Burning down love
(เบรินนิง เดาน ลัฝ)
And when I go there
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก แดร์)
I go there with you
(ไอ โก แดร์ วิฑ ยู)
It’s all I can do
(อิทซ ซอร์ ไอ แค็น ดู)

The city’s aflood
(เดอะ ซีทอิ aflood)
And our love turns to rust
(แอ็นด เอ๊า ลัฝ เทิน ทู รัซท)
We’re beaten and blown by the wind
(เวีย บีทน แอ็นด บโลน ไบ เดอะ วินด)
Trampled in dust
(แทรมเปิล อิน ดัซท)
I’ll show you a place
(แอล โฌ ยู อะ พเลซ)
High on a desert plain
(ไฮ ออน อะ เดสเอิท พเลน)
Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)

Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)
Where the streets have no name
(ฮแว เดอะ ซทรีท แฮ็ฝ โน เนม)
We’re still building
(เวีย ซทิล บีลดิง)
Then burning down love
(เด็น เบรินนิง เดาน ลัฝ)
Burning down love
(เบรินนิง เดาน ลัฝ)
And when I go there
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก แดร์)
I go there with you
(ไอ โก แดร์ วิฑ ยู)
It’s all I can do
(อิทซ ซอร์ ไอ แค็น ดู)
Our love turns to rust
(เอ๊า ลัฝ เทิน ทู รัซท)
We’re beaten and blown by the wind
(เวีย บีทน แอ็นด บโลน ไบ เดอะ วินด)
Blown by the wind
(บโลน ไบ เดอะ วินด)
Oh, and I see love
(โอ , แอ็นด ดาย ซี ลัฝ)
See our love turn to rust
(ซี เอ๊า ลัฝ เทิน ทู รัซท)
We’re beaten and blown by the wind
(เวีย บีทน แอ็นด บโลน ไบ เดอะ วินด)
Blown by the wind
(บโลน ไบ เดอะ วินด)
Oh, when I go there
(โอ , ฮเว็น นาย โก แดร์)
I go there with you
(ไอ โก แดร์ วิฑ ยู)
It’s all I can do
(อิทซ ซอร์ ไอ แค็น ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where the Streets Have no Name คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น