เนื้อเพลง Dreamin’ Of You คำอ่านไทย Celine Dion

Lyin’ In My Bed
( ลายอิน อิน มาย เบ็ด)
Thoughts In My Head
(ธอท ซิน มาย เฮ็ด)
Visions Of You
(ฝีฉอัน อ็อฝ ยู)
But I Can’t Get Through The Night
(บัท ไอ แค็นท เก็ท ธรู เดอะ ไนท)

So Pick Up The Phone
(โซ พิค อัพ เดอะ โฟน)
I Know You’re Home
(ไอ โน ยัวร์ โฮม)
You’re Playin’ With My Heart
(ยัวร์ เพลย์ยิน วิฑ มาย ฮาท)
And You Know That It Just Ain’t Right
(แอ็นด ยู โน แดท ดิธ จัซท เอน ไรท)

It’s Just A Game Of Love Love Love
(อิทซ จัซท ดา เกม อ็อฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
And Even Though It’s Hard Baby
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิทซ ฮาด เบบิ)
I Can Never Give You Up
(ไอ แค็น เนฝเวอะ กิฝ ยู อัพ)

You’re The One I’m Dreamin’ Of
(ยัวร์ ดิ วัน แอม ดรีมมิน อ็อฝ)
I Can’t Live Without Your Love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Tonight
(ทุไนท)
And It’s You That I Adore
(แอ็นด อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)
You’re The One That I Live For
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ไลฝ ฟอ)
Inside
(อีนไซด)
Of You I’m Dreamin’ Of You
(อ็อฝ ยู แอม ดรีมมิน อ็อฝ ยู)

So I Got In The Car
(โซ ไอ ก็อท อิน เดอะ คา)
But I Didn’t Get Far
(บัท ไอ ดิ๊นอิน เก็ท ฟา)
cause The Radio Played
(คอส เดอะ เรดิโอ พเล)
Every Song That I Sang With You
(เอฝริ ซ็อง แดท ไอ แซ็ง วิฑ ยู)

Yesterday’s Gone
(เยซเทอะดิ กอน)
And It May Be True
(แอ็นด ดิท เม บี ทรู)
But You Know That
(บัท ยู โน แดท)
I’ll Never Get Over You
(แอล เนฝเวอะ เก็ท โอเฝอะ ยู)

It’s Just A Game Of Love Love Love
(อิทซ จัซท ดา เกม อ็อฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
And Even Though It Hurts Me Baby
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิท เฮิท มี เบบิ)
I Can Never Give You Up
(ไอ แค็น เนฝเวอะ กิฝ ยู อัพ)

cause You’re The One I’m Dreamin’ Of
(คอส ยัวร์ ดิ วัน แอม ดรีมมิน อ็อฝ)
I Can’t Live Without Your Love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Tonight
(ทุไนท)
And It’s You That I Adore
(แอ็นด อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)
You’re The One That I Live For
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ไลฝ ฟอ)
Inside
(อีนไซด)
Of You I’m Dreamin’ Of You
(อ็อฝ ยู แอม ดรีมมิน อ็อฝ ยู)

You You Gave Me Love
(ยู ยู เกฝ มี ลัฝ)
Love Gave Us Hope And Strength
(ลัฝ เกฝ อัซ โฮพ แอ็นด ซทเร็งธ)
Tp Carry On And
(Tp แคริ ออน แอ็นด)
You You Gave Me Faith
(ยู ยู เกฝ มี เฟธ)
When I Was Fallin’ Down
(ฮเว็น นาย วอส แฟลลิน เดาน)
You Would Pick Me Up My Love
(ยู เวิด พิค มี อัพ มาย ลัฝ)

You’re The One I’m Dreamin’ Of
(ยัวร์ ดิ วัน แอม ดรีมมิน อ็อฝ)
I Can’t Live Without Your Love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Tonight
(ทุไนท)
And It’s You That I Adore
(แอ็นด อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)
You’re The One That I Live For
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ไลฝ ฟอ)
Inside
(อีนไซด)
Baby Baby Baby Baby
(เบบิ เบบิ เบบิ เบบิ)
You’re The One I’m Dreamin’ Of
(ยัวร์ ดิ วัน แอม ดรีมมิน อ็อฝ)
I Can’t Live Without Your Love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Tonight
(ทุไนท)
And It’s You That I Adore
(แอ็นด อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)
You’re The One That I Live For
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ไลฝ ฟอ)
Inside
(อีนไซด)
Baby
(เบบิ)
I’m Dreamin’ Of You
(แอม ดรีมมิน อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dreamin’ Of You คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น