เนื้อเพลง Fly to Your Heart คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

Watch all the flowers
( ว็อช ออล เดอะ ฟเลาเออะ)
Dance with the wind
(ดานซ วิฑ เดอะ วินด)
Listen to snowflakes
(ลิ๊สซึ่น ทู สโนว์เฟค)
Whisper your name
(ฮวีซเพอะ ยุร เนม)
Feel all the wonder
(ฟีล ออล เดอะ วันเดอะ)
Lifting your dreams
(ลิฝทิง ยุร ดรีม)
You can fly…
(ยู แค็น ฟไล)

Fly to who you are
(ฟไล ทู ฮู ยู อาร์)
Climb upon your star
(คไลม อุพอน ยุร ซทา)
You believe you’ll find your wings
(ยู บิลีฝ โยว ไฟนด ยุร วิง)
Fly to your heart
(ฟไล ทู ยุร ฮาท)

Touch every rainbow
(ทั๊ช เอฝริ เรนโบว์)
Painting the sky
(เพนทิง เดอะ ซไค)
Look at the magic
(ลุค แกท เดอะ แมจอิค)
Glide through your life
(กไลด ธรู ยุร ไลฟ)
A sprinkle of pixie dust
(อะ สปริงเคิล อ็อฝ พีคซิ ดัซท)
Circles the night
(เซ๊อร์เคิ้ล เดอะ ไนท)
You can fly…
(ยู แค็น ฟไล)

Fly to who you are
(ฟไล ทู ฮู ยู อาร์)
Climb upon your star
(คไลม อุพอน ยุร ซทา)
You believe you’ll find your wings
(ยู บิลีฝ โยว ไฟนด ยุร วิง)
Fly…
(ฟไล)

Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
So we’ll find a home
(โซ เว็ล ไฟนด อะ โฮม)
You’ll be free to spread your wings
(โยว บี ฟรี ทู ซพเร็ด ยุร วิง)
Fly…
(ฟไล)
You can fly to your heart
(ยู แค็น ฟไล ทู ยุร ฮาท)

[Fly, Fly]
([ ฟไล , ฟไล ])
Rise to the heights of all you can be
(ไรส ทู เดอะ ไฮท อ็อฝ ออล ยู แค็น บี)
[Fly, Fly]
([ ฟไล , ฟไล ])
Soar on hope of marvelous things
(โซ ออน โฮพ อ็อฝ มาเฝะลัซ ธิง)

Fly to who you are
(ฟไล ทู ฮู ยู อาร์)
Climb upon your star
(คไลม อุพอน ยุร ซทา)
You believe you’ll find your wings
(ยู บิลีฝ โยว ไฟนด ยุร วิง)
Fly…
(ฟไล)

Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
So we’ll find a home
(โซ เว็ล ไฟนด อะ โฮม)
You’ll be free to spread your wings
(โยว บี ฟรี ทู ซพเร็ด ยุร วิง)
Fly…
(ฟไล)
You can fly to your heart
(ยู แค็น ฟไล ทู ยุร ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly to Your Heart คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น