เนื้อเพลง Wonderful คำอ่านไทย Everclear

I close my eyes when I get too sad
( ไอ คโลส มาย ไอ ฮเว็น นาย เก็ท ทู แซ็ด)
I think thoughts that I know are bad
(ไอ ธิงค ธอท แดท ไอ โน อาร์ แบ็ด)
Close my eyes and I count to ten
(คโลส มาย ไอ แซน ดาย เคานท ทู เท็น)
Hope it’s over when I open them
(โฮพ อิทซ โอเฝอะ ฮเว็น นาย โอเพ็น เฑ็ม)

I want the things that I had before
(ไอ ว็อนท เดอะ ธิง แดท ไอ แฮ็ด บิโฟ)
Like a Star Wars poster on my bedroom door
(ไลค เก ซทา วอ โพซเทอะ ออน มาย เบดรูม โด)
I wish I could count to ten
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เคานท ทู เท็น)
Make everything be wonderful again
(เมค เอ๊วี่ติง บี วันเดอะฟุล อะเกน)

Hope my mom and I hope my dad
(โฮพ มาย มัม แอ็นด ดาย โฮพ มาย แด็ด)
Will figure out why they get so mad
(วิล ฟีกยุร เอ้า ฮไว เด เก็ท โซ แม็ด)
Hear them scream, I hear them fight
(เฮีย เฑ็ม ซครีม , ไอ เฮีย เฑ็ม ไฟท)
They say bad words that make me wanna cry
(เด เซ แบ็ด เวิด แดท เมค มี วอนนา คไร)

Close my eyes when I go to bed
(คโลส มาย ไอ ฮเว็น นาย โก ทู เบ็ด)
And I dream of angels who make me smile
(แอ็นด ดาย ดรีม อ็อฝ เอนเจล ฮู เมค มี ซไมล)
I feel better when I hear them say
(ไอ ฟีล เบทเทอะ ฮเว็น นาย เฮีย เฑ็ม เซ)
Everything will be wonderful someday
(เอ๊วี่ติง วิล บี วันเดอะฟุล ซัมเดย์)

Promises mean everything when you’re little and the world’s so big
(พรอมอิซ มีน เอ๊วี่ติง ฮเว็น ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นด เดอะ เวิลด โซ บิก)
I just don’t understand how
(ไอ จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา)
You can smile with all those tears in your eyes
(ยู แค็น ซไมล วิฑ ออล โฑส เทีย ซิน ยุร ไอ)
Tell me everything is wonderful now
(เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

Please don’t tell me everything is wonderful now
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

I go to school and I run and play
(ไอ โก ทู ซคูล แอ็นด ดาย รัน แอ็นด พเล)
I tell the kids that it’s all okay
(ไอ เท็ล เดอะ คิด แดท อิทซ ซอร์ โอเค)
I like to laugh so my friends won’t know
(ไอ ไลค ทู ลาฟ โซ มาย ฟเร็นด ว็อนท โน)
When the bell rings I just don’t wanna go home
(ฮเว็น เดอะ เบลล์ ริง ซาย จัซท ด้อนท์ วอนนา โก โฮม)

Go to my room and I close my eyes
(โก ทู มาย รุม แอ็นด ดาย คโลส มาย ไอ)
I make believe that I have a new life
(ไอ เมค บิลีฝ แดท ไอ แฮ็ฝ อะ นยู ไลฟ)
I don’t believe you when you say
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ยู ฮเว็น ยู เซ)
Everything will be wonderful someday
(เอ๊วี่ติง วิล บี วันเดอะฟุล ซัมเดย์)

Promises mean everything when you’re little and the world is so big
(พรอมอิซ มีน เอ๊วี่ติง ฮเว็น ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นด เดอะ เวิลด อีส โซ บิก)
I just don’t understand how
(ไอ จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา)
You can smile with all those tears in your eyes
(ยู แค็น ซไมล วิฑ ออล โฑส เทีย ซิน ยุร ไอ)
When you tell me everything is wonderful now
(ฮเว็น ยู เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

I don’t wanna hear you tell me everything is wonderful now
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
I don’t wanna hear you tell me everything is wonderful now
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

I don’t wanna hear you say that I will understand someday
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ แดท ไอ วิล อันเดิซแทนด ซัมเดย์)
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)
I don’t wanna hear you say you both have grown in a different way
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ ยู โบธ แฮ็ฝ กโรน อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เว)
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)
I don’t wanna meet your friends and I don’t wanna start over again
(ไอ ด้อนท์ วอนนา มีท ยุร ฟเร็นด แซน ดาย ด้อนท์ วอนนา ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
I just wanna my life to be the same just like it used to be
(ไอ จัซท วอนนา มาย ไลฟ ทู บี เดอะ เซม จัซท ไลค อิท ยูซ ทู บี)
Somedays I hate everything
(ซัมเดย์ ซาย เฮท เอ๊วี่ติง)
I hate everything
(ไอ เฮท เอ๊วี่ติง)
Everyone and everything
(เอ๊วี่วัน แอ็นด เอ๊วี่ติง)
Please don’t tell me everything is wonderful now
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

Please don’t tell me everything is wonderful now
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
Please don’t tell me everything is wonderful now
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
I don’t wanna hear you tell me
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เท็ล มี)
I don’t wanna hear you tell me everything is wonderful now
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
Please don’t tell me everything is wonderful now
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
Ooh yeah yeah, everything is wonderful now
(อู้ เย่ เย่ , เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)
Ooh yeah, everything is wonderful now
(อู้ เย่ , เอ๊วี่ติง อีส วันเดอะฟุล เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wonderful คำอ่านไทย Everclear

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น