เนื้อเพลง By Heart คำอ่านไทย Jim Brickman feat Laura Creamer

Hold me close, baby please
( โฮลด มี คโลส , เบบิ พลีส)
Tell me anything but that you’re gonna leave
(เท็ล มี เอนอิธิง บัท แดท ยัวร์ กอนนะ ลีฝ)
As I kiss this fallen tear
(แอ็ส ซาย คิซ ดีซ ฟอลเล็น เทีย)
I promise you I will be here
(ไอ พรอมอิซ ยู ไอ วิล บี เฮียร)

Until the stars fall from the sky
(อันทีล เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
Until I find the reason why
(อันทีล ไอ ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
And darling as the years go by
(แอ็นด ดาลิง แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Until there’s no tears left to cry
(อันทีล แดร์ โน เทีย เล็ฟท ทู คไร)
Til the angels close my eyes
(ทิล ดิ เอนเจล คโลส มาย ไอ)
And even if we’re worlds apart
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เวีย เวิลด อะพาท)
I’ll find my way back to you…
(แอล ไฟนด มาย เว แบ็ค ทู ยู)
By heart
(ไบ ฮาท)

When you go, I’ll stop the clock
(ฮเว็น ยู โก , แอล ซท็อพ เดอะ คล็อค)
I won’t ever let this moment stop
(ไอ ว็อนท เอฝเออะ เล็ท ดีซ โมเม็นท ซท็อพ)
Time is stealing you from me
(ไทม อีส สติลลิงยู ฟร็อม มี)
But it can never take this memory
(บัท ดิธ แค็น เนฝเวอะ เทค ดีซ เมมโอะริ)

Until the stars fall from the sky
(อันทีล เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
Until I find the reason why
(อันทีล ไอ ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
And darling as the years go by
(แอ็นด ดาลิง แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Until there’s no tears left to cry
(อันทีล แดร์ โน เทีย เล็ฟท ทู คไร)
Til the angels close my eyes
(ทิล ดิ เอนเจล คโลส มาย ไอ)
And even if we’re worlds apart
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เวีย เวิลด อะพาท)
I’ll find my way back to you…
(แอล ไฟนด มาย เว แบ็ค ทู ยู)
By heart.
(ไบ ฮาท)

Until the stars fall from the sky
(อันทีล เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
Until I find the reason why
(อันทีล ไอ ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
And darling as the years go by
(แอ็นด ดาลิง แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Until there’s no tears left to cry
(อันทีล แดร์ โน เทีย เล็ฟท ทู คไร)
Til the angels close my eyes
(ทิล ดิ เอนเจล คโลส มาย ไอ)
And even if we’re worlds apart
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เวีย เวิลด อะพาท)
I’ll find my way back to you…
(แอล ไฟนด มาย เว แบ็ค ทู ยู)
By heart.
(ไบ ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง By Heart คำอ่านไทย Jim Brickman feat Laura Creamer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น