เนื้อเพลง All My Love คำอ่านไทย 112

When I look into your eyes I see you’re lonely
( ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ ซาย ซี ยัวร์ โลนลิ)
Won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
I wanna know from you
(ไอ วอนนา โน ฟร็อม ยู)
If ever you needed someone
(อิฟ เอฝเออะ ยู นีด ซัมวัน)
Could you call on me
(เคิด ยู คอล ออน มี)
Let me touch you, let me hold you
(เล็ท มี ทั๊ช ยู , เล็ท มี โฮลด ยู)
Let me squeeze you
(เล็ท มี ซควีส ยู)
Give your love to me
(กิฝ ยุร ลัฝ ทู มี)
Baby, stop wasting time
(เบบิ , ซท็อพ เวซทิง ไทม)
And let’s get together, baby
(แอ็นด เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ , เบบิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Let me show you
(เล็ท มี โฌ ยู)
Can I get to know you
(แค็น นาย เก็ท ทู โน ยู)
Baby let me give you
(เบบิ เล็ท มี กิฝ ยู)
All my love
(ออล มาย ลัฝ)
[repeat]
([ ริพีท ])

Let me touch the secret places known to no one
(เล็ท มี ทั๊ช เดอะ ซีคเร็ท พเลซ โนน ทู โน วัน)
What’s your fantasy
(ว็อท ยุร แฟนทะซิ)
I’m giving you all of me
(แอม กีฝวิง ยู ออล อ็อฝ มี)
I wanna please you ’till you can’t take it no more
(ไอ วอนนา พลีส ยู ทิล ยู แค็นท เทค อิท โน โม)
Can I take you to a place where no one finds you
(แค็น นาย เทค ยู ทู อะ พเลซ ฮแว โน วัน ไฟนด ยู)
Let’s forget about time
(เล็ท เฟาะเกท อะเบาท ไทม)
It’s all about you and me, oh
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู แอ็นด มี , โอ)
Can we get together, baby
(แค็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ , เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

When I’m with you something takes control of me
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ซัมติง เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
When we’re together, can’t you see it’s destiny
(ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ , แค็นท ยู ซี อิทซ เดซทินิ)
When I’m near you it feels like you’re a part of me
(ฮเว็น แอม เนีย ยู อิท ฟีล ไลค ยัวร์ อะ พาท อ็อฝ มี)
And baby I don’t want you to go away from me, no
(แอ็นด เบบิ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก อะเว ฟร็อม มี , โน)

[Repeat Chorus until fade]
([ ริพีท โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Love คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น