เนื้อเพลง Krwlng คำอ่านไทย Linkin Park

Crawling in my skin
( คอลลิง อิน มาย ซคิน)

Crawling in my skin
(คอลลิง อิน มาย ซคิน)
Without a sense of confidence, confidence, confidence…
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ)
Consuming, confusing
(คันซูมมิง , ค็อนฟยูสอิง)
Crawling my skin
(คอลลิง มาย ซคิน)
Without a sense of confidence and I?m convinced that there?s just too much pressure to take
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค)
There?s something inside me that pulls beneath the surface
(แดร์ เอส ซัมติง อีนไซด มี แดท พุล บินีธ เดอะ เซอฟิซ)

[Aaron]
([ เอรอน ])
I’m crawling in my skin
(แอม คอลลิง อิน มาย ซคิน)
[Crawling in my skin]
([ คอลลิง อิน มาย ซคิน ])
These wounds they will not heal
(ฑิส วูนด เด วิล น็อท ฮีล)
[These wounds they will not heal]
([ ฑิส วูนด เด วิล น็อท ฮีล ])
Fear is how I fall
(เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล)
[Fear is how I fall]
([ เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล ])
Confusing, confusing what is real
(ค็อนฟยูสอิง , ค็อนฟยูสอิง ว็อท อีส ริแอ็ล)
Confusing what is real…
(ค็อนฟยูสอิง ว็อท อีส ริแอ็ล)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
There?s something inside me that pulls beneath the surface
(แดร์ เอส ซัมติง อีนไซด มี แดท พุล บินีธ เดอะ เซอฟิซ)
Consuming, confusing
(คันซูมมิง , ค็อนฟยูสอิง)
This lack of self-control I fear is never ending
(ดีซ แล็ค อ็อฝ เซ็ลฟ ค็อนทโรล ไอ เฟีย อีส เนฝเวอะ เอนดิง)
Controlling, I cant seem
(คันโทรลริ่ง , ไอ แค็นท ซีม)
To find myself again
(ทู ไฟนด ไมเซลฟ อะเกน)
My walls are closing in
(มาย วอล แซร์ โครสซิง อิน)
[Without a sense of confidence, and I?m convinced that there?s just too much pressure to take]
([ วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค ])
I’ve felt his way before, so insecure…
(แอฝ เฟ็ลท ฮิส เว บิโฟ , โซ อินซิคยูร)

Crawling in my skin
(คอลลิง อิน มาย ซคิน)
These wounds, they will not heal
(ฑิส วูนด , เด วิล น็อท ฮีล)
Fear is how I fall
(เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล)
Confusing what is real
(ค็อนฟยูสอิง ว็อท อีส ริแอ็ล)

Discomfort endlessly as pulled itself upon me
(ดิซคัมเฟิท เอนเล็ซลิ แอ็ส พุล อิทเซลฟ อุพอน มี)
Distracting, reacting
(ดิซทแรคทิง , รีแอคทฺดิง)
Against my will I stand beside my own reflection
(อะเกนซท มาย วิล ไอ ซแท็นด บิไซด มาย โอน ริฟเคลฌัน)
Its haunting how I cant seem
(อิทซ ฮันติง เฮา ไอ แค็นท ซีม)
To find myself again
(ทู ไฟนด ไมเซลฟ อะเกน)
My walls are closing in
(มาย วอล แซร์ โครสซิง อิน)
[Without a sense of confidence, and I?m convinced that there?s just too much pressure to take]
([ วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค ])
I’ve felt this way before, so insecure…
(แอฝ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ , โซ อินซิคยูร)

[Mike]
([ ไมค ])
Without a sense of confidence, confidence…
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ)
Without a sense of confidence, confidence…
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ)
Without a sense of confidence, and I?m convinced that there?s just too much pressure to take
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค)
Without a sense of confidence, confidence…
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ)
Without a sense of confidence, confidence…
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , คอนฟิเด็นซ)
Without a sense of confidence, and I?m convinced that there?s just too much pressure to take
(วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค)

To find myself again, my walls are closing in
(ทู ไฟนด ไมเซลฟ อะเกน , มาย วอล แซร์ โครสซิง อิน)
[Without a sense of confidence, and I?m convinced that there?s just too much pressure to take]
([ วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ , แอ็นด ดาย เอ็ม ค็อนฝีนซ แดท แดร์ เอส จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค ])
I’ve felt this way before, so insecure…
(แอฝ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ , โซ อินซิคยูร)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
Crawling in my skin
(คอลลิง อิน มาย ซคิน)
These wounds, they will not heal
(ฑิส วูนด , เด วิล น็อท ฮีล)
Fear is how I fall
(เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล)
Confusing what is real
(ค็อนฟยูสอิง ว็อท อีส ริแอ็ล)

Crawling in my skin
(คอลลิง อิน มาย ซคิน)
These wounds, they will not heal
(ฑิส วูนด , เด วิล น็อท ฮีล)
Fear is how I fall
(เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล)
Confusing, confusing what is real
(ค็อนฟยูสอิง , ค็อนฟยูสอิง ว็อท อีส ริแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Krwlng คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น