เนื้อเพลง If Your Heart’s Not In It คำอ่านไทย Westlife

I’m missing you
( แอม มีซซิง ยู)
Girl even though you’re right here by my side
(เกิล อีเฝ็น โธ ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ มาย ไซด)
Cause lately it seems
(คอส เลทลิ อิท ซีม)
The distance between us is growing too wide
(เดอะ ดีซแท็นซ บีทวิน อัซ ซิส กโรอิง ทู ไวด)
I’m so afraid that you’re saying it’s over
(แอม โซ อัฟเรด แดท ยัวร์ เซอิง อิทซ โอเฝอะ)
The last thing that I wanna hear
(เดอะ ลาซท ธิง แดท ไอ วอนนา เฮีย)
But if your heart’s not in it for real
(บัท อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด ฟอ ริแอ็ล)
Please don’t try to fake what you don’t feel
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู เฟค ว็อท ยู ด้อนท์ ฟีล)
If love’s already gone
(อิฟ ลัฝ ออลเรดอิ กอน)
It’s not fair to lead me on
(อิทซ น็อท แฟ ทู เล็ด มี ออน)
Cause I would give the whole world for you
(คอส ไอ เวิด กิฝ เดอะ โฮล เวิลด ฟอ ยู)
Anything you ask of me I’d do
(เอนอิธิง ยู อาซค อ็อฝ มี อาย ดู)
But I won’t ask you to stay
(บัท ไอ ว็อนท อาซค ยู ทู ซเท)
I’d rather walk away
(อาย ราฑเออะ วอค อะเว)
If your heart’s not in it
(อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด)
You say that you love me
(ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
But baby sometimes
(บัท เบบิ ซัมไทม์)
You’re just saying the words
(ยัวร์ จัซท เซอิง เดอะ เวิด)
If you’ve got somethin’ to tell me
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติน ทู เท็ล มี)
Don’t keep it inside
(ด้อนท์ คีพ อิท อีนไซด)
Let it be heard
(เล็ท ดิธ บี เฮิด)
I’m so afraid that you’re saying it’s over
(แอม โซ อัฟเรด แดท ยัวร์ เซอิง อิทซ โอเฝอะ)
Girl I’ll make it easy for you
(เกิล แอล เมค อิท อีสอิ ฟอ ยู)
But if your heart’s not in it for real
(บัท อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด ฟอ ริแอ็ล)
Please don’t try to fake what you don’t feel
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู เฟค ว็อท ยู ด้อนท์ ฟีล)
If love’s already gone
(อิฟ ลัฝ ออลเรดอิ กอน)
It’s not fair to lead me on
(อิทซ น็อท แฟ ทู เล็ด มี ออน)
Cause I would give the whole world for you
(คอส ไอ เวิด กิฝ เดอะ โฮล เวิลด ฟอ ยู)
Anything you ask of me I’d do
(เอนอิธิง ยู อาซค อ็อฝ มี อาย ดู)
But I won’t ask you to stay
(บัท ไอ ว็อนท อาซค ยู ทู ซเท)
I’d rather walk away
(อาย ราฑเออะ วอค อะเว)
If your heart’s not in it
(อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด)
How I wish I could take us back in time
(เฮา ไอ วิฌ ไอ เคิด เทค อัซ แบ็ค อิน ไทม)
But it’s gone too far now we can’t rewind [And there’s nothing that I can do
(บัท อิทซ กอน ทู ฟา เนา วี แค็นท รีไวนด [ แอ็นด แดร์ นัธอิง แดท ไอ แค็น ดู)
To stop me losin’ you]
(ทู ซท็อพ มี ลูซิน ยู ])
I can’t make you change your mind [If your heart’s not in it]
(ไอ แค็นท เมค ยู เชนจ ยุร ไมนด [ อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด ])
But if your heart’s not in it for real
(บัท อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด ฟอ ริแอ็ล)
Please don’t try to fake what you don’t feel
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู เฟค ว็อท ยู ด้อนท์ ฟีล)
If love’s already gone
(อิฟ ลัฝ ออลเรดอิ กอน)
It’s not fair to lead me on
(อิทซ น็อท แฟ ทู เล็ด มี ออน)
Cause I would give the whole world for you
(คอส ไอ เวิด กิฝ เดอะ โฮล เวิลด ฟอ ยู)
Anything you ask of me I’d do
(เอนอิธิง ยู อาซค อ็อฝ มี อาย ดู)
But I won’t ask you to stay
(บัท ไอ ว็อนท อาซค ยู ทู ซเท)
I’d rather walk away
(อาย ราฑเออะ วอค อะเว)
If your heart’s not in it
(อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Your Heart’s Not In It คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น