เนื้อเพลง I Never Wanted to คำอ่านไทย Saosin

Well we’ve had one chance to, take back, but over and over again
( เว็ล หวีบ แฮ็ด วัน ชานซ ทู , เทค แบ็ค , บัท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
I’ll clean your wounds tonight, so we can rewind it all ’till I come inside
(แอล คลีน ยุร วูนด ทุไนท , โซ วี แค็น รีไวนด ดิท ออล ทิล ไอ คัม อีนไซด)
I’ll tear in two and never lie to you [cause you wouldn’t take me home]
(แอล เทีย อิน ทู แอ็นด เนฝเวอะ ไล ทู ยู [ คอส ยู วูดดึ่น เทค มี โฮม ])
Your eyes are yet to be clear now [cause you want to take me home]
(ยุร ไอ แซร์ เย็ท ทู บี คเลีย เนา [ คอส ยู ว็อนท ทู เทค มี โฮม ])
You were right and I wasn’t listening [I never told you what you were missing]
(ยู เวอ ไรท แอ็นด ดาย วอสซึ้น ลิเซินนิง [ ไอ เนฝเวอะ โทลด ยู ว็อท ยู เวอ มีซซิง ])

I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)

Well this was the only way we, knew how to make everything just okay [i’ll make it up tonight], the sun was two steps too close with his waking eye
(เว็ล ดีซ วอส ดิ โอ๊นลี่ เว วี , นยู เฮา ทู เมค เอ๊วี่ติง จัซท โอเค [ แอล เมค อิท อัพ ทุไนท ] , เดอะ ซัน วอส ทู ซเท็พ ทู คโลส วิฑ ฮิส เวคกิ้ง ไอ)
We’ll make believe that everythings alright [cause you wouldn’t take me home]
(เว็ล เมค บิลีฝ แดท เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท [ คอส ยู วูดดึ่น เทค มี โฮม ])
Your eyes are yet to be clear now [cause you wouldn’t take me home]
(ยุร ไอ แซร์ เย็ท ทู บี คเลีย เนา [ คอส ยู วูดดึ่น เทค มี โฮม ])
You were right and wasn’t listening [I never told you what you were missing]
(ยู เวอ ไรท แอ็นด วอสซึ้น ลิเซินนิง [ ไอ เนฝเวอะ โทลด ยู ว็อท ยู เวอ มีซซิง ])

I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear, we are the only ones we are running from
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย , วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)

I want to break it off, we should stop cause theres nothing going on [on]
(ไอ ว็อนท ทู บเรค อิท ออฟฟ , วี เชิด ซท็อพ คอส แดร์ นัธอิง โกอิ้ง ออน [ ออน ])
I never wanted to hear all the things that you told me
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย ออล เดอะ ธิง แดท ยู โทลด มี)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])
We are the only ones we are running from
(วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน วี อาร์ รันนิง ฟร็อม)
I never wanted to hear [I never wanted to]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เฮีย [ ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Wanted to คำอ่านไทย Saosin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น