เนื้อเพลง Control Myself คำอ่านไทย LL Cool J feat Jennifer Lopez

[Jennifer Lopez:]
( [ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
No me puedo controlar
(โน มี พิวโด controlar)
Aqui con el Se๑or LL Cool J
(แอคควี ค็อน เอล Se๑or LL คูล เจ)
Y aqui estoy… ya tu sabes
(วาย แอคควี estoy ยา ทู sabes)
Uno, dos, tres, muevete!
(ยูโน , โดซ, เทรซ, muevete !)

[Jermaine Dupri:]
([ เจอเมนดุพพรี: ])
Ya’ll know what this is…So…So…Def!
(ยอล โน ว็อท ดีซ ซิส โซ โซ เดฟ !)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
The club was far from empty
(เดอะ คลับ วอส ฟา ฟร็อม เอมทิ)
It was crowded at the entry [Woo!]
(อิท วอส คเราด แอ็ท ดิ เอนทริ [ วู ! ])
I slide right through like how I do
(ไอ ซไลด ไรท ธรู ไลค เฮา ไอ ดู)
This girl began to tempt me [Uh-huh!]
(ดีซ เกิล บิแกน ทู เท็ม มี [ อา ฮู ! ])
She said her name Shayeeda
(ชี เซ็ด เฮอ เนม Shayeeda)
I could tell her mama feed her [Yeah!]
(ไอ เคิด เท็ล เฮอ มามะ ฟี เฮอ [ เย่ ! ])
When they tight and thick them jeans don’t fit
(ฮเว็น เด ไทท แอ็นด ธิค เฑ็ม จีน ด้อนท์ ฟิท)
I’m L, nice to meet ya [Uh-oh!]
(แอม แอล , ไน๊ซ์ ทู มีท ยา [ อา โอ ! ])
I could feel my body yearning
(ไอ เคิด ฟีล มาย บอดอิ เยอนิง)
The room just started turning
(เดอะ รุม จัซท ซทาท เทินนิง)
Didn’t want to go out on the floor
(ดิ๊นอิน ว็อนท ทู โก เอ้า ออน เดอะ ฟโล)
but this girl was so determined
(บัท ดีซ เกิล วอส โซ ดิเทอมิน)
My brain began to sizzle
(มาย บเรน บิแกน ทู ซิซเซล)
I’m sweatin’ just a little
(แอม สเวเดน จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
On the dance floor in the middle
(ออน เดอะ ดานซ ฟโล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
She turned around and giggle
(ชี เทิน อะเรานด แอ็นด กิ๊กเกิล)
She said
(ชี เซ็ด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
what it takes to make me leave my man
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค มี ลีฝ มาย แม็น)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
It’s hard to control myself [Aww!]
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ [ อาวว ! ])
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
What it takes to make this boy be bad [Be bad]
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค ดีซ บอย บี แบ็ด [ บี แบ็ด ])

It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)

[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
It’s hard for me to control myself [Me too]
(อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ [ มี ทู ])
and to hold myself back from jumpin’ on ya
(แอ็นด ทู โฮลด ไมเซลฟ แบ็ค ฟร็อม จัมปิน ออน ยา)
like I wanna, like I wanna, wanna
(ไลค ไก วอนนา , ไลค ไก วอนนา , วอนนา)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
Temptation is a mother
(เทมเทฌัน อีส ซา ม๊าเธ่อร์)
How we lust for one another [Yeah]
(เฮา วี ลัซท ฟอ วัน แอะนัธเออะ [ เย่ ])
We barely know each other
(วี แบลิ โน อีช อัฑเออะ)
Yet we’re waddling like we’re lovers
(เย็ท เวีย waddlings ไลค เวีย ลัฝเออะ)
The air is full of passion
(ดิ แอ อีส ฟูล อ็อฝ แพฌอัน)
The strobe lights are flashin’
(เดอะ ซทโรบ ไลท แซร์ flashin)
The hustlers throw cashin’
(เดอะ ฮัซเลอะ ธโร cashin)
The bartender keeps splashin’
(เดอะ บาร์เทนเดอร์ คีพ splashin)
Her moves were so *rotic
(เฮอ มูฝ เวอ โซ *rotic)
Her gaze was so hypnotic
(เฮอ เกส วอส โซ ฮิพนอทอิค)
I bet this girl will stop it
(ไอ เบ็ท ดีซ เกิล วิล ซท็อพ อิท)
But she continued to pop it
(บัท ชี ค็อนทีนยู ทู พ็อพ อิท)

[Both:]
([ โบธ : ])
You know I know you like it
(ยู โน ไอ โน ยู ไลค อิท)
Let me hit you on your Sidekick
(เล็ท มี ฮิท ยู ออน ยุร Sidekick)
Because the afterparty is at my body
(บิคอส ดิ แอฟเตอร์พาร์ที่ อีส แอ็ท มาย บอดอิ)
Meet me you’re invited
(มีท มี ยัวร์ อินไฝท)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
She said
(ชี เซ็ด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
what it takes to make me leave my man
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค มี ลีฝ มาย แม็น)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
What it takes to make this boy be bad [Be bad]
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค ดีซ บอย บี แบ็ด [ บี แบ็ด ])

It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)

[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
It’s hard for me to control myself [Say what]
(อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ [ เซ ว็อท ])
and to hold myself back from jumpin’ on ya
(แอ็นด ทู โฮลด ไมเซลฟ แบ็ค ฟร็อม จัมปิน ออน ยา)
like I wanna, like I wanna, wanna
(ไลค ไก วอนนา , ไลค ไก วอนนา , วอนนา)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
She licked, off, her lip, gloss
(ชี ลิค , ออฟฟ , เฮอ ลิพ , กล็อซ)
Her hips, tossed, back, and forth
(เฮอ ฮิพ , ท็อซ , แบ็ค , แอ็นด โฟธ)
Side, to side, and up, and down
(ไซด , ทู ไซด , แอ็นด อัพ , แอ็นด เดาน)
She touched, the ground, it turned, me out
(ชี ทั๊ช , เดอะ กเรานด , อิท เทิน , มี เอ้า)
I’m battling desire
(แอม แบททลิง ดิไสร)
Lord help me douse this fire
(ลอด เฮ็ลพ มี เดาซ ดีซ ไฟร)
This internal inferno
(ดีซ อินเทอแน็ล อินเฟอโน)
Hotter than a shot of Cuervo
(ฮอทเดอ แฑ็น อะ ฌ็อท อ็อฝ Cuervo)
Her top was short and purple
(เฮอ ท็อพ วอส ฌอท แอ็นด เพ๊อร์เพิ่ล)
Belly dancing in a circle
(เบลลิ แด็นซิง อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล)
When I feel like this I can’t resist
(ฮเว็น นาย ฟีล ไลค ดีซ ซาย แค็นท ริสีซท)
Stop it don’t make me hurt you [make me hurt you]
(ซท็อพ อิท ด้อนท์ เมค มี เฮิท ยู [ เมค มี เฮิท ยู ])

[Jermaine Dupri:]
([ เจอเมนดุพพรี: ])
She said
(ชี เซ็ด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
what it takes to make me leave my man
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค มี ลีฝ มาย แม็น)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
It’s hard to control myself [Oh]
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ [ โอ ])
You got, you got, you got
(ยู ก็อท , ยู ก็อท , ยู ก็อท)
What it takes to make this boy be bad [Be bad]
(ว็อท ดิธ เทค ทู เมค ดีซ บอย บี แบ็ด [ บี แบ็ด ])

It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
It’s hard to control myself
(อิทซ ฮาด ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ)

[Jennifer Lopez:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ : ])
It’s hard for me to control myself [Say what]
(อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ค็อนทโรล ไมเซลฟ [ เซ ว็อท ])
and to hold myself back from jumpin’ on ya
(แอ็นด ทู โฮลด ไมเซลฟ แบ็ค ฟร็อม จัมปิน ออน ยา)
like I wanna, like I wanna, wanna
(ไลค ไก วอนนา , ไลค ไก วอนนา , วอนนา)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
Zezeze…
(Zezeze)

[Both:]
([ โบธ : ])
Zezeze…
(Zezeze)

[Jermaine Dupri:]
([ เจอเมนดุพพรี: ])
Uh, yeah, I need everybody to report to the dance floor
(อา , เย่ , ไอ นีด เอวี่บอดี้ ทู ริโพท ทู เดอะ ดานซ ฟโล)
Right…now!
(ไรท เนา !)

[LL Cool J:]
([ LL คูล เจ : ])
Shake it, shake it, shake it
(เฌค อิท , เฌค อิท , เฌค อิท)

[Jermaine Dupri:]
([ เจอเมนดุพพรี: ])
Haha, you know what this is
(ฮาฮา , ยู โน ว็อท ดีซ ซิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Control Myself คำอ่านไทย LL Cool J feat Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น