เนื้อเพลง Mr. Tambourine Man คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.
(แอม น็อท ซลีพอิ แอ็นด แดร์ อีส โน พเลซ แอม โกอิ้ง ทู)
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you.
(อิน เดอะ จีงกล เจงโกว มอนิง แอล คัม followin ยู)

Though I know that evenin’s empire has returned into sand,
(โธ ไอ โน แดท อีฝนิน เอมไพร แฮ็ส ริเทิน อีนทุ แซ็นด ,)
Vanished from my hand,
(แฝนอิฌ ฟร็อม มาย แฮ็นด ,)
Left me blindly here to stand but still not sleeping.
(เล็ฟท มี บไลนดลิ เฮียร ทู ซแท็นด บัท ซทิล น็อท ซลีพพิง)
My weariness amazes me, I’m branded on my feet,
(มาย เวียริเน็ซ อะเมส มี , แอม บแร็นด ออน มาย ฟีท ,)
I have no one to meet
(ไอ แฮ็ฝ โน วัน ทู มีท)
And the ancient empty street’s too dead for dreaming.
(แอ็นด ดิ เอนเฌ็นท เอมทิ ซทรีท ทู เด็ด ฟอ ดรีมมิง)

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.
(แอม น็อท ซลีพอิ แอ็นด แดร์ อีส โน พเลซ แอม โกอิ้ง ทู)
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you.
(อิน เดอะ จีงกล เจงโกว มอนิง แอล คัม followin ยู)

Take me on a trip upon your magic swirlin’ ship,
(เทค มี ออน อะ ทริพ อุพอน ยุร แมจอิค swirlin ฌิพ ,)
My senses have been stripped, my hands can’t feel to grip,
(มาย เซ็นซ แฮ็ฝ บีน สตริปชฺ , มาย แฮ็นด แค็นท ฟีล ทู กริพ ,)
My toes too numb to step, wait only for my boot heels
(มาย โท ทู นัม ทู ซเท็พ , เวท โอ๊นลี่ ฟอ มาย บูท ฮีล)
To be wanderin’.
(ทู บี wanderin)
I’m ready to go anywhere, I’m ready for to fade
(แอม เรดอิ ทู โก เอนอิฮแว , แอม เรดอิ ฟอ ทู เฝด)
Into my own parade, cast your dancing spell my way,
(อีนทุ มาย โอน พะเรด , คาซท ยุร แด็นซิง ซเพ็ล มาย เว ,)
I promise to go under it.
(ไอ พรอมอิซ ทู โก อันเดอะ อิท)

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.
(แอม น็อท ซลีพอิ แอ็นด แดร์ อีส โน พเลซ แอม โกอิ้ง ทู)
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you.
(อิน เดอะ จีงกล เจงโกว มอนิง แอล คัม followin ยู)

Though you might hear laughin’, spinnin’, swingin’ madly across the sun,
(โธ ยู ไมท เฮีย เลอกิน , สปินนิน, สวิงกิน แมดลิ อัครอซ เดอะ ซัน ,)
It’s not aimed at anyone, it’s just escapin’ on the run
(อิทซ น็อท เอม แอ็ท เอนอิวัน , อิทซ จัซท เอสเคปิน ออน เดอะ รัน)
And but for the sky there are no fences facin’.
(แอ็นด บัท ฟอ เดอะ ซไค แดร์ อาร์ โน เฟ็นซ facin)
And if you hear vague traces of skippin’ reels of rhyme
(แอ็นด อิฟ ยู เฮีย เฝก เทร๊ซ อ็อฝ skippin รีล อ็อฝ ไรม)
To your tambourine in time, it’s just a ragged clown behind,
(ทู ยุร แทมบุริน อิน ไทม , อิทซ จัซท ดา แรง คเลาน บิไฮนด ,)
I wouldn’t pay it any mind, it’s just a shadow you’re
(ไอ วูดดึ่น เพ อิท เอนอิ ไมนด , อิทซ จัซท ดา แฌดโอ ยัวร์)
Seein’ that he’s chasing.
(ซีอินแดท อีส เชซิง)

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.
(แอม น็อท ซลีพอิ แอ็นด แดร์ อีส โน พเลซ แอม โกอิ้ง ทู)
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you.
(อิน เดอะ จีงกล เจงโกว มอนิง แอล คัม followin ยู)

Then take me disappearin’ through the smoke rings of my mind,
(เด็น เทค มี disappearin ธรู เดอะ ซโมค ริง อ็อฝ มาย ไมนด ,)
Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves,
(เดาน เดอะ ฟอกกิ รูอิน อ็อฝ ไทม , ฟา พาซท เดอะ โฟ๊เซน ลีฝ ,)
The haunted, frightened trees, out to the windy beach,
(เดอะ ฮอนท , ไฟท์อึน ทรี , เอ้า ทู เดอะ วีนดิ บีช ,)
Far from the twisted reach of crazy sorrow.
(ฟา ฟร็อม เดอะ ทวิซท รีช อ็อฝ คเรสิ ซอโร)
Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free,
(เย็ซ , ทู ดานซ บินีธ เดอะ ไดมันด ซไค วิฑ วัน แฮ็นด เวฝวิ่ง ฟรี ,)
Silhouetted by the sea, circled by the circus sands,
(ซิลุเอท ไบ เดอะ ซี , เซ๊อร์เคิ้ล ไบ เดอะ เซอคัซ แซ็นด ,)
With all memory and fate driven deep beneath the waves,
(วิฑ ออล เมมโอะริ แอ็นด เฟท ดรีฝเอ็น ดีพ บินีธ เดอะ เวฝ ,)
Let me forget about today until tomorrow.
(เล็ท มี เฟาะเกท อะเบาท ทุเด อันทีล ทุมอโร)

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.
(แอม น็อท ซลีพอิ แอ็นด แดร์ อีส โน พเลซ แอม โกอิ้ง ทู)
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
(เฮ ! มีซเทอะ แทมบุริน แม็น , พเล อะ ซ็อง ฟอ มี ,)
In the jingle jangle morning I’ll come followin’ you.
(อิน เดอะ จีงกล เจงโกว มอนิง แอล คัม followin ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Tambourine Man คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น