เนื้อเพลง Hand in My Pocket คำอ่านไทย Alanis Morissette

I’m broke but I’m happy,
( แอม บโรค บัท แอม แฮพพิ ,)
I’m poor but I’m kind
(แอม พูร บัท แอม ไคนด)
I’m short but I’m healthy, yeah
(แอม ฌอท บัท แอม เฮลธิ , เย่)
I’m high but I’m grounded
(แอม ไฮ บัท แอม กเรานด)
I’m sane but I’m overwhelmed
(แอม เซน บัท แอม โอเฝอะฮเวลม)
I’m lost but I’m hopeful, baby
(แอม ล็อซท บัท แอม โฮพฟุล , เบบิ)
What it all comes down to
(ว็อท ดิธ ดอร์ คัม เดาน ทู)
Is that everything’s gonna be fine, fine, fine
(อีส แดท เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ไฟน , ไฟน , ไฟน)
I’ve got one hand in my pocket
(แอฝ ก็อท วัน แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท)
And the other one is giving a high five
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน อีส กีฝวิง อะ ไฮ ไฟฝ)
I feel drunk but I’m sober
(ไอ ฟีล ดรังค บัท แอม โซเบอะ)
I’m young and I’m underpaid
(แอม ยัง แอ็นด แอม อันเดอะเพด)
I’m tired but I’m working yeah
(แอม ไทร บัท แอม เวิคกิง เย่)
I care but I’m restless
(ไอ แค บัท แอม เรซทเล็ซ)
I’m here but I’m really gone
(แอม เฮียร บัท แอม ริแอ็ลลิ กอน)
I’m wrong and I’m sorry baby
(แอม ร็อง แอ็นด แอม ซอริ เบบิ)
what it all comes down to
(ว็อท ดิธ ดอร์ คัม เดาน ทู)
is that everything’s gonna be quite alright
(อีส แดท เอ๊วี่ติง กอนนะ บี คไวท ออลไร๊ท)
I’ve got one hand in my pocket
(แอฝ ก็อท วัน แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท)
The other is flicking a cigarette
(ดิ อัฑเออะ อีส ฟิคกิง อะ ซิกะเรท)
What it all comes down to
(ว็อท ดิธ ดอร์ คัม เดาน ทู)
Is that I haven’t got it all figured out just yet
(อีส แดท ไอ แฮฟเวน ก็อท ดิธ ดอร์ ฟีกยุร เอ้า จัซท เย็ท)
I’ve got one hand in my pocket
(แอฝ ก็อท วัน แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท)
And the other one is giving a peace sign
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน อีส กีฝวิง อะ พีซ ไซน)
I’m free but I’m focused
(แอม ฟรี บัท แอม โฟ๊คัส)
I’m green but I’m wise
(แอม กรีน บัท แอม ไวส)
I’m hard but I’m friendly baby
(แอม ฮาด บัท แอม ฟเรนดลิ เบบิ)
I’m sad but I’m laughing
(แอม แซ็ด บัท แอม ลาฟอิง)
I’m brave but I’m chicken sh*t
(แอม บเรฝ บัท แอม ชีคเค็น ฌะ *ที)
I’m sick but I’m pretty baby
(แอม ซิค บัท แอม พรีททิ เบบิ)
what it all boils down to
(ว็อท ดิธ ดอร์ บอยล เดาน ทู)
is that no one’s really got it figured out just yet
(อีส แดท โน วัน ริแอ็ลลิ ก็อท ดิธ ฟีกยุร เอ้า จัซท เย็ท)
I’ve got one hand in my pocket
(แอฝ ก็อท วัน แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท)
and the other one is playing the piano
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน อีส พเลนิ่ง เดอะ พิแอนโอ)
what it all comes down to my friends
(ว็อท ดิธ ดอร์ คัม เดาน ทู มาย ฟเร็นด)
is that everything’s just fine fine fine
(อีส แดท เอ๊วี่ติง จัซท ไฟน ไฟน ไฟน)
I’ve got one hand in my pocket
(แอฝ ก็อท วัน แฮ็นด อิน มาย พอคเค็ท)
and the other one is hailing a taxi cab…
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน อีส เอลลิง อะ แทคซิ แค็บ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hand in My Pocket คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น