เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Blue

I couldn’t live without my cellphone,
( ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
I couldn’t live without you.
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

Funny how the little things, we can’t do without,
(ฟันนิ เฮา เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง , วี แค็นท ดู วิเฑาท ,)
Make you wonder somehow, how we did it before.
(เมค ยู วันเดอะ ซัมฮาว , เฮา วี ดิด ดิท บิโฟ)
When I found love, never knew that I needed love,
(ฮเว็น นาย เฟานด ลัฝ , เนฝเวอะ นยู แดท ไอ นีด ลัฝ ,)
Now I can’t get enough of wanting it more and more.
(เนา ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ วอนทิง อิท โม แอ็นด โม)

And I spend most my days, finding different ways,
(แอ็นด ดาย ซเพ็นด โมซท มาย เด , ไฟนดิง ดีฟเฟอะเร็นท เว ,)
Thinking how to say, Just how much I love you.
(ติ้งกิง เฮา ทู เซ , จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

I couldn’t live without my cellphone,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
And I wonder what I did before.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ว็อท ไอ ดิด บิโฟ)

Like your love, babe,
(ไลค ยุร ลัฝ , เบบ ,)
If you ever take it all away,
(อิฟ ยู เอฝเออะ เทค อิท ดอร์ อะเว ,)
I wouldn’t make it through another day,
(ไอ วูดดึ่น เมค อิท ธรู แอะนัธเออะ เด ,)
I couldn’t live without you.
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

No I can’t conceive, going back to how it used to be,
(โน ไอ แค็นท ค็อนซีฝ , โกอิ้ง แบ็ค ทู เฮา อิท ยูซ ทู บี ,)
You’ve affected my reality, and I need you like the air I breathe.
(ยู๊ฟ แอ็ฟเฟคท มาย ริแอลอิทิ , แอ็นด ดาย นีด ยู ไลค ดิ แอ ไอ บรีฑ)
I can’t go back, Don’t you know you hooked me up like that,
(ไอ แค็นท โก แบ็ค , ด้อนท์ ยู โน ยู ฮุค มี อัพ ไลค แดท ,)
It’ll hit me a heart attack, if you ever should leave.
(อิว ฮิท มี อะ ฮาท แอ็ทแทค , อิฟ ยู เอฝเออะ เชิด ลีฝ)

Spending most my nights, lost inside your eyes,
(ซเพ็นดิง โมซท มาย ไนท , ล็อซท อีนไซด ยุร ไอ ,)
Wondering how can I ever live without you
(วันเดอะริง เฮา แค็น นาย เอฝเออะ ไลฝ วิเฑาท ยู)
Live without you beside my side.
(ไลฝ วิเฑาท ยู บิไซด มาย ไซด)

I couldn’t live without my cellphone,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
And I wonder what I did before.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ว็อท ไอ ดิด บิโฟ)

Like your love, babe,
(ไลค ยุร ลัฝ , เบบ ,)
If you ever take it all away,
(อิฟ ยู เอฝเออะ เทค อิท ดอร์ อะเว ,)
I wouldn’t make it through another day,
(ไอ วูดดึ่น เมค อิท ธรู แอะนัธเออะ เด ,)
I couldn’t live without you.
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

I couldn’t live without my cellphone,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
And I wonder what I did before.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ว็อท ไอ ดิด บิโฟ)

Like your love, babe,
(ไลค ยุร ลัฝ , เบบ ,)
If you ever take it all away,
(อิฟ ยู เอฝเออะ เทค อิท ดอร์ อะเว ,)
I wouldn’t make it through another day,
(ไอ วูดดึ่น เมค อิท ธรู แอะนัธเออะ เด ,)
I couldn’t live without you.
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

The things we take in life for granted,
(เดอะ ธิง วี เทค อิน ไลฟ ฟอ กรานท ,)
We foresake.
(วี foresake)
But I know, I can’t do without the love we made,
(บัท ไอ โน , ไอ แค็นท ดู วิเฑาท เดอะ ลัฝ วี เมด ,)
I will never break the promises I make,
(ไอ วิล เนฝเวอะ บเรค เดอะ พรอมอิซ ซาย เมค ,)
So hear me baby, when I say.
(โซ เฮีย มี เบบิ , ฮเว็น นาย เซ)

I couldn’t live without my cellphone,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
But most of all I couldn’t live without you.
(บัท โมซท อ็อฝ ออล ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

I couldn’t live without my cellphone,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย เซลโฟน ,)
I couldn’t live without my 4 x 4,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย โฟว เอ๊กซฺ โฟว ,)
I couldn’t live without my credit card,
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท มาย คเรดอิท คาด ,)
And I wonder what I did before.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ว็อท ไอ ดิด บิโฟ)

Like your love, babe,
(ไลค ยุร ลัฝ , เบบ ,)
If you ever take it all away,
(อิฟ ยู เอฝเออะ เทค อิท ดอร์ อะเว ,)
I wouldn’t make it through another day.
(ไอ วูดดึ่น เมค อิท ธรู แอะนัธเออะ เด)
I couldn’t live without you.
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น