เนื้อเพลง Jaded (These Years) คำอ่านไทย Mest

There’s a time and place, for everything.
( แดร์ ซา ไทม แอ็นด พเลซ , ฟอ เอ๊วี่ติง)
There’s a reason why, certain people meet.
(แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว , เซอทิน พี๊เพิ่ล มีท)
There’s a destination, for everyone.
(แดร์ ซา เดซทิเนฌัน , ฟอ เอ๊วี่วัน)
What’s the explination, when we’re done?
(ว็อท ดิ explination , ฮเว็น เวีย ดัน)

All the summer nights spent wondering;
(ออล เดอะ ซัมเมอะ ไนท ซเพ็นท วันเดอะริง 😉
So many questions asked, but no one’s answering.
(โซ เมนอิ คเวซชัน อาซค , บัท โน วัน answerings)
Would it be okay if I left today?
(เวิด ดิท บี โอเค อิฟ ฟาย เล็ฟท ทุเด)
Took my chances on what you said was wrong?
(ทุค มาย ชานซ ออน ว็อท ยู เซ็ด วอส ร็อง)

I’m jaded, stupid, and wreckless.
(แอม เจด , ซทยูทิด , แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, and I’ll never regret.
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท)
These years spent, so faded and wreckless.
(ฑิส เยีย ซเพ็นท , โซ แฟ็ด แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, and I’ll never regret these years.
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท ฑิส เยีย)
I’ll never regret these years.
(แอล เนฝเวอะ ริกเรท ฑิส เยีย)

Now here i sit, so far away.
(เนา เฮียร ไอ ซิท , โซ ฟา อะเว)
Remembering all our memories.
(รัเมมเบอร์ริง ออล เอ๊า เมรโมรี)
Its times like these that I miss you most,
(อิทซ ไทม ไลค ฑิส แดท ไอ มิซ ยู โมซท ,)
Remembering when we were so close.
(รัเมมเบอร์ริง ฮเว็น วี เวอ โซ คโลส)

I’m jaded, stupid, and wreckless.
(แอม เจด , ซทยูทิด , แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, we’ll never regret.
(น็อท ซอริ , เว็ล เนฝเวอะ ริกเรท)
These years spent, so faded and wreckless.
(ฑิส เยีย ซเพ็นท , โซ แฟ็ด แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, and I’ll never regret these years.
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท ฑิส เยีย)

We’ll never forget the places we’ve been, you and i.
(เว็ล เนฝเวอะ เฟาะเกท เดอะ พเลซ หวีบ บีน , ยู แอ็นด ดาย)
Our lives are slipping away.
(เอ๊า ไลฝ แซร์ สลิพปิง อะเว)
Don’t want to let time pass us by, byyyyyyy…
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท ไทม เพซ อัซ ไบ , byyyyyyy)

I’m jaded, stupid, and wreckless.
(แอม เจด , ซทยูทิด , แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, and I’ll never regret.
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท)
These years….
(ฑิส เยีย)
…spent, so faded and wreckless,
(ซเพ็นท , โซ แฟ็ด แอ็นด เวรคเคดสฺ ,)
Not sorry, and I’ll never regret…
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท)
I’m jaded, stupid, and wreckless.
(แอม เจด , ซทยูทิด , แอ็นด เวรคเคดสฺ)
Not sorry, and I’ll never regret these years.
(น็อท ซอริ , แอ็นด แอล เนฝเวอะ ริกเรท ฑิส เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jaded (These Years) คำอ่านไทย Mest

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น