เนื้อเพลง Radio Ga Ga (Taylor) คำอ่านไทย Queen

I’d sit alone and watch your light
( อาย ซิท อะโลน แอ็นด ว็อช ยุร ไลท)
My only friend through teenage nights
(มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด ธรู ทีนเอจ ไนท)
And everything I had to know
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด ทู โน)
I heard it on my radio
(ไอ เฮิด ดิท ออน มาย เรดิโอ)
Radio.
(เรดิโอ)

You gave them all those old time stars
(ยู เกฝ เฑ็ม ออล โฑส โอลด ไทม ซทา)
Through wars of worlds invaded by Mars
(ธรู วอ อ็อฝ เวิลด อินเฝด ไบ มา)
You made ’em laugh you made ’em cry
(ยู เมด เอ็ม ลาฟ ยู เมด เอ็ม คไร)
You made us feel like we could fly.
(ยู เมด อัซ ฟีล ไลค วี เคิด ฟไล)

So don’t become some background noise
(โซ ด้อนท์ บิคัม ซัม แบ็คกราว นอยส)
A backdrop for the girls and boys
(อะ backdrop ฟอ เดอะ เกิล แซน บอย)
Who just don’t know or just don’t care
(ฮู จัซท ด้อนท์ โน ออ จัซท ด้อนท์ แค)
And just complain when you’re not there
(แอ็นด จัซท ค็อมพเลน ฮเว็น ยัวร์ น็อท แดร์)
You had your time, you had the power
(ยู แฮ็ด ยุร ไทม , ยู แฮ็ด เดอะ เพาเออะ)
You’ve yet to have your finest hour
(ยู๊ฟ เย็ท ทู แฮ็ฝ ยุร ไฟเนทส์ เอาร)
Radio.
(เรดิโอ)

All we hear is Radio ga ga
(ออล วี เฮีย อีส เรดิโอ ga ga)
Radio goo goo
(เรดิโอ กรู กรู)
Radio ga ga
(เรดิโอ ga ga)
All we hear is Radio ga ga
(ออล วี เฮีย อีส เรดิโอ ga ga)
Radio blah blah
(เรดิโอ บลา บลา)
Radio what’s new?
(เรดิโอ ว็อท นยู)
Radio, someone still loves you!
(เรดิโอ , ซัมวัน ซทิล ลัฝ ยู !)

We watch the shows we watch the stars
(วี ว็อช เดอะ โฌ วี ว็อช เดอะ ซทา)
On videos for hours and hours
(ออน ฝีดอิโอ ฟอ เอาร แซน เอาร)
We hardly need to use our ears
(วี ฮาดลิ นีด ทู ยูซ เอ๊า เอีย)
How music changes through the years.
(เฮา มยูสิค เชนจ ธรู เดอะ เยีย)

Let’s hope you never leave old friend
(เล็ท โฮพ ยู เนฝเวอะ ลีฝ โอลด ฟเร็นด)
Like all good things on you we depend
(ไลค ออล เกิด ธิง ออน ยู วี ดิเพนด)
So stick around cos we might miss you
(โซ ซทิค อะเรานด คอซ วี ไมท มิซ ยู)
When we grow tired of all this visual
(ฮเว็น วี กโร ไทร อ็อฝ ออล ดีซ ฝีฉอวล)
You had your time, you had the power
(ยู แฮ็ด ยุร ไทม , ยู แฮ็ด เดอะ เพาเออะ)
You’ve yet to have your finest hour
(ยู๊ฟ เย็ท ทู แฮ็ฝ ยุร ไฟเนทส์ เอาร)
Radio Radio.
(เรดิโอ เรดิโอ)

All we hear is Radio ga ga
(ออล วี เฮีย อีส เรดิโอ ga ga)
Radio goo goo
(เรดิโอ กรู กรู)
Radio ga ga
(เรดิโอ ga ga)
All we hear is Radio ga ga
(ออล วี เฮีย อีส เรดิโอ ga ga)
Radio goo goo
(เรดิโอ กรู กรู)
Radio ga ga
(เรดิโอ ga ga)
All we hear is Radio ga ga
(ออล วี เฮีย อีส เรดิโอ ga ga)
Radio blah blah
(เรดิโอ บลา บลา)
Radio what’s new?
(เรดิโอ ว็อท นยู)
Radio, someone still loves you!
(เรดิโอ , ซัมวัน ซทิล ลัฝ ยู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Ga Ga (Taylor) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น