เนื้อเพลง Number One Spot คำอ่านไทย Ludacris

[Ludacris – imitating Austin Powers]
( [ ลูดาคริ อิมมีเทดิง อัสติน เพาเออะ ])
Yeahhhh baby, heh heh, yeahh!
(เย้ เบบิ , เอฮ เอฮ , เย้ !)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Back again [that’s right] Luda! Ha ha ha ha [Feel this]
(แบ็ค อะเกน [ แด๊ท ไรท ] ลูดา ! ฮา ฮา ฮา ฮา [ ฟีล ดีซ ])
It gets meaner and meaner each time baby
(อิท เก็ท มีเนอร์ แอ็นด มีเนอร์ อีช ไทม เบบิ)
Feelin real good too [holla at ’em man] What up Uncle ‘Face! [Yeah]
(ฟีลิน ริแอ็ล เกิด ทู [ ฮอลละ แอ็ท เอ็ม แม็น ] ว็อท อัพ อั๊งเคิ่ล เฟซ ! [ เย่ ])
I’m a bull in this industry man [tell ’em]
(แอม มา บุล อิน ดีซ อีนดัซทริ แม็น [ เท็ล เอ็ม ])
Some would rather run down and get one cow [nah]
(ซัม เวิด ราฑเออะ รัน เดาน แอ็นด เก็ท วัน เคา [ นาห์ ])
I think I’d rather walk down and get ’em all
(ไอ ธิงค อาย ราฑเออะ วอค เดาน แอ็นด เก็ท เอ็ม ออล)
You know what I’m talkin ’bout right? Look
(ยู โน ว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท ไรท ลุค)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I’m never goin nowhere so don’t try me
(แอม เนฝเวอะ โกอิน โนแวร์ โซ ด้อนท์ ทไร มี)
My music sticks in fans veins like an IV
(มาย มยูสิค ซทิค ซิน แฟน เฝน ไลค แอน โฟว์)
Flows poison like Ivy, oh they grimy
(ฟโล พ๊อยซั่น ไลค ไอฝิ , โอ เด ไกรมอิ)
Already offers on my 6th album from labels tryin to sign me
(ออลเรดอิ ออฟเฟอะ ออน มาย 6th แอลบัม ฟร็อม เลเบ็ล ทายอิน ทู ไซน มี)
Respected highly, HIIII MR. O’REILLY
(ริซเพคท ไฮลิ , HIIII มีซเทอะ OREILLY)
Hope all is well, kiss the plantiff and the wifey
(โฮพ ออล อีส เว็ล , คิซ เดอะ plantiff แอ็นด เดอะ วายฟี)
Drove through the window, the industry super sized me
(ดโรฝ ธรู เดอะ วีนโด , ดิ อีนดัซทริ ซยูเพอะ ไซส มี)
Now the girls see me and a river’s what they cry me
(เนา เดอะ เกิล ซี มี แอ็นด อะ รีฝเออะ ว็อท เด คไร มี)
I’m on the rise, so many people despise me
(แอม ออน เดอะ ไรส , โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล ดิซไพส มี)
Got party ammunition for those tryin to surprise me [surprise!]
(ก็อท พาทิ แอมมิวนีฌอัน ฟอ โฑส ทายอิน ทู เซิพไรส มี [ เซิพไรส ! ])
It’s a celebration and everyone should invite me
(อิทซ ซา เซลิบเรฌัน แอ็นด เอ๊วี่วัน เชิด อินไฝท มี)
Roll with the crew or meet the bottom of our Nikes [blaow!]
(โรล วิฑ เดอะ ครู ออ มีท เดอะ บอตตัม อ็อฝ เอ๊า นายกี้ [ โบลว ! ])
Explorer like Dora these swipers can’t swipe me
(Explorer ไลค Dora ฑิส swipers แค็นท ซไวพ มี)
My whole aura’s so MEAN in my white tee
(มาย โฮล ออระ โซ มีน อิน มาย ฮไวท ที)
Nobody light-skinded reppin harder since Ice-T
(โนบอดี้ ไลท skinded เพพพิน อาณ์เดอ ซินซ ไอซ ที)
You disagree, take the Tyson approach and bite me!
(ยู ดิซักริ , เทค เดอะ Tyson แอ็พโรช แอ็นด ไบท มี !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Whoa! Don’t slip up or get got! [Why not man?]
(โว้ว ! ด้อนท์ ซลิพ อัพ ออ เก็ท ก็อท ! [ ฮไว น็อท แม็น ])
I’m comin for that number one spot! [Alright]
(แอม คัมอิน ฟอ แดท นัมเบอะ วัน สพอท ! [ ออลไร๊ท ])
Rappers swearin they on top! [Nuh uh, uh uh]
(แรพเพอ swearin เด ออน ท็อพ ! [ นาห์ อา , อา อา ])
But I’m comin’ for they number one spot! [Alright man]
(บัท แอม คัมอิน ฟอ เด นัมเบอะ วัน สพอท ! [ ออลไร๊ท แม็น ])
Scheme scheme, plot plot [say WHAT?]
(ซคีม ซคีม , พล็อท พล็อท [ เซ ว็อท ])
I’m comin for that number one spot! [Woo, hey]
(แอม คัมอิน ฟอ แดท นัมเบอะ วัน สพอท ! [ วู , เฮ ])
Keep it goin it won’t stop! [What you doin man?]
(คีพ อิท โกอิน หนิด ว็อนท ซท็อพ ! [ ว็อท ยู โดย แม็น ])
I’m comin for that number one spot!
(แอม คัมอิน ฟอ แดท นัมเบอะ วัน สพอท !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Yes indeed, Ludacris I’m hotter than Nevada
(เย็ซ อินดีด , ลูดาคริ แอม ฮอทเดอ แฑ็น เนฝวาดา)
Ready to break the steerin column on yo’ Impala
(เรดอิ ทู บเรค เดอะ steerin คอลอัม ออน โย อิมพาร่า)
If I get caught, bail out, po’-po’ I tell ’em holla
(อิฟ ฟาย เก็ท คอท , เบล เอ้า , โพ โพ ไอ เท็ล เอ็ม ฮอลละ)
In court I never show up, like Austin Powers fa-zha
(อิน โคท ไอ เนฝเวอะ โฌ อัพ , ไลค อัสติน เพาเออะ ฟา zha)
Father, father, and hey I love gold
(ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ , แอ็นด เฮ ไอ ลัฝ โกลด)
But can buy anything I want from the records I’ve sold
(บัท แค็น ไบ เอนอิธิง ไอ ว็อนท ฟร็อม เดอะ เรคออด แอฝ โซลด)
Jacuzzi’s hot, Cristal is so cold
(จาคุดซี ฮ็อท , คิดเตว อีส โซ โคลด)
Neighbors catch contacts, from the blunts that I’ve rolled
(เนเบอะ แค็ช คอนแท็คท , ฟร็อม เดอะ บลันท แดท แอฝ โรล)
A pig in a blanket, a smoke and a pancake
(อะ พิก อิน อะ บแลงแค็ท , อะ ซโมค แอ็นด อะ pancake)
Drop albums non-stop once a year for my fans sake
(ดร็อพ แอลบัม น็อน ซท็อพ วันซ อะ เยีย ฟอ มาย แฟน ซาคิ)
I crush mics until my hand breaks
(ไอ ครัฌ ไมคะ อันทีล มาย แฮ็นด บเรค)
Then shag now and shag later ’til these women can’t stand straight
(เด็น แฌ็ก เนา แอ็นด แฌ็ก เลทเออะ ทิล ฑิส วีมเอิน แค็นท ซแท็นด ซทเรท)
The Luda-meister got ’em feelin so randy
(เดอะ ลูดา meister ก็อท เอ็ม ฟีลิน โซ randy)
I’m +XXL+ so I call ’em my +Eye Candy+
(แอม +XXL+ โซ ไอ คอล เอ็ม มาย +ไอ แคนดิ +)
Brush my shoulder and I, pop my collar
(บรัฌ มาย โฌลเดอะ แอ็นด ดาย , พ็อพ มาย คอลเลอะ)
Cause I’m worth a million ga-zillion fa-fillion dollars
(คอส แอม เวิธ อะ มีลยัน ga ซิลหลิออน ฟา fillion ดอลเลอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Causin lyrical disasters, it’s the master
(คอซิน ลีริแค็ล ดิสาซเทอะ , อิทซ เดอะ มาซเทอะ)
Make music for Mini-Me’s, models and Fat Bastards
(เมค มยูสิค ฟอ มีนิ เมซ , โม๊เด็ล แซน แฟ็ท แบซเทิด)
These women tryin yo get me out my Pelle Pelle
(ฑิส วีมเอิน ทายอิน โย เก็ท มี เอ้า มาย Pelle Pelle)
They strip off my clothes and tell me, ” Get in my belly! ”
(เด ซทริพ ออฟฟ มาย คโลฑ แซน เท็ล มี , ” เก็ท อิน มาย เบลลิ ! “)
Stay on the track, hit the ground runnin like Flo-Jo
(ซเท ออน เดอะ ทแรค , ฮิท เดอะ กเรานด รูนนิน ไลค โฟล โจ)
Sent back in time and I’ve never lost my mojo
(เซ็นท แบ็ค อิน ไทม แอ็นด แอฝ เนฝเวอะ ล็อซท มาย โมโจ้)
Ladies and gentlemen ahh, boys and girls
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน อา , บอย แซน เกิล)
Ludacris sent down to take over the whole world!
(ลูดาคริ เซ็นท เดาน ทู เทค โอเฝอะ เดอะ โฮล เวิลด !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Number One Spot คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น