เนื้อเพลง Beautiful Life คำอ่านไทย Ace Of Base

BEAUTIFUL LIFE
( บยูทิฟุล ไลฟ)
Ace of Base
(เอซ อ็อฝ เบซ)
Album: The Bridge
(แอลบัม : เดอะ บริจ)

You can do what you want just seize the day
(ยู แค็น ดู ว็อท ยู ว็อนท จัซท ซีส เดอะ เด)
What you’re doing tomorrow’s gonna come your way
(ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทุมอโร กอนนะ คัม ยุร เว)
Don’t you ever consider giving up
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ ค็อนซีดเออะ กีฝวิง อัพ)
You will find, oh oh oh
(ยู วิล ไฟนด , โอ โอ โอ)

1-It’s a beautiful life, oh oh oh oh
(วัน อิทซ ซา บยูทิฟุล ไลฟ , โอ โอ โอ โอ)
It’s a beautiful life, oh oh oh oh
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไลฟ , โอ โอ โอ โอ)
It’s a beautiful life, oh oh oh oh
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไลฟ , โอ โอ โอ โอ)
I just wanna be here beside you
(ไอ จัซท วอนนา บี เฮียร บิไซด ยู)

And stay until the break of dawn
(แอ็นด ซเท อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

Take a walk in the park when you feel down
(เทค เก วอค อิน เดอะ พาค ฮเว็น ยู ฟีล เดาน)
There’s so many things there that’s gonna lift you up
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง แดร์ แด๊ท กอนนะ ลิฟท ยู อัพ)
See the nature in bloom, a laughing child
(ซี เดอะ เนเชอะ อิน บลูม , อะ ลาฟอิง ไชล)
Such a dream, oh oh oh
(ซัช อะ ดรีม , โอ โอ โอ)
[rpt 1]
([ rpt วัน ])

I just wanna be here beside you
(ไอ จัซท วอนนา บี เฮียร บิไซด ยู)
And stay until the break of dawn
(แอ็นด ซเท อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

You’re looking for somewhere to belong
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ ซัมแวร์ ทู บิลอง)
You’re standing all alone
(ยัวร์ ซแทนดิง ออล อะโลน)
For someone to guide you on your way
(ฟอ ซัมวัน ทู ไกด ยู ออน ยุร เว)
Now and forever
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
[rpt 1]
([ rpt วัน ])

I just wanna be anybody
(ไอ จัซท วอนนา บี เอนอิบอดิ)

We’re living in different ways
(เวีย ลีฝอิง อิน ดีฟเฟอะเร็นท เว)
It’s a beautiful life
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไลฟ)
I’m gonna take you to a place
(แอม กอนนะ เทค ยู ทู อะ พเลซ)
I’ve never been before oh yeah
(แอฝ เนฝเวอะ บีน บิโฟ โอ เย่)
It’s a beautiful life
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไลฟ)
I’m gonna take you in my arms and fly away
(แอม กอนนะ เทค ยู อิน มาย อาม แซน ฟไล อะเว)
With you tonight
(วิฑ ยู ทุไนท)
[rpt 1…]
([ rpt วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Life คำอ่านไทย Ace Of Base

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น