เนื้อเพลง Change of Heart คำอ่านไทย Jim Brickman

I feel that I’m at a crossroads
( ไอ ฟีล แดท แอม แอ็ท ดา คอสโรด)
I don’t know which way to go
(ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู โก)
You say that I am changing
(ยู เซ แดท ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส)
Into someone that you don’t know
(อีนทุ ซัมวัน แดท ยู ด้อนท์ โน)
Who I am and who I’ll be
(ฮู ไอ แอ็ม แอ็นด ฮู แอล บี)
Is locked inside, inside of me
(อีส ล็อค อีนไซด , อีนไซด อ็อฝ มี)

And if I follow my heart
(แอ็นด อิฟ ฟาย ฟอลโล มาย ฮาท)
Will you still be my friend
(วิล ยู ซทิล บี มาย ฟเร็นด)
If we break apart?
(อิฟ วี บเรค อะพาท)
How do I make, how will you take
(เฮา ดู ไอ เมค , เฮา วิล ยู เทค)
My change of heart?
(มาย เชนจ อ็อฝ ฮาท)

For years you have been my bestfriend
(ฟอ เยีย ยู แฮ็ฝ บีน มาย bestfriend)
I thought that would always be
(ไอ ธอท แดท เวิด ออลเว บี)
You know that I just can’t pretend
(ยู โน แดท ไอ จัซท แค็นท พริเทนด)
It’s written all over me
(อิทซ วึ้น ออล โอเฝอะ มี)
Cuz where I’ll go
(คัซ ฮแว แอล โก)
And what I’ll do, I just can’t see
(แอ็นด ว็อท แอล ดู , ไอ จัซท แค็นท ซี)
My life without you
(มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)

If I follow my heart
(อิฟ ฟาย ฟอลโล มาย ฮาท)
Will you still be my friend
(วิล ยู ซทิล บี มาย ฟเร็นด)
If we break apart?
(อิฟ วี บเรค อะพาท)
How do I make, how will you take
(เฮา ดู ไอ เมค , เฮา วิล ยู เทค)
My change of heart?
(มาย เชนจ อ็อฝ ฮาท)

Moving on is gonna take some time
(มูฝอิง ออน อีส กอนนะ เทค ซัม ไทม)
When I’m gone, you might have
(ฮเว็น แอม กอน , ยู ไมท แฮ็ฝ)
A change of mind
(อะ เชนจ อ็อฝ ไมนด)
Gotta take the chance,
(กอททะ เทค เดอะ ชานซ ,)
No matter what I find.
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ไฟนด)

No matter how far I travel
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา ไอ ทแรฝแอ็ล)
I think of you as home
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู แอ็ส โฮม)
Its not about finding someone else,
(อิทซ น็อท อะเบาท ไฟนดิง ซัมวัน เอ็ลซ ,)
Its all about being alone
(อิทซ ซอร์ อะเบาท บีอิง อะโลน)
Because who I am and who I’ll be
(บิคอส ฮู ไอ แอ็ม แอ็นด ฮู แอล บี)
Is locked inside, inside of me
(อีส ล็อค อีนไซด , อีนไซด อ็อฝ มี)
Cuz if I follow my heart
(คัซ อิฟ ฟาย ฟอลโล มาย ฮาท)
Will you still be my friend,
(วิล ยู ซทิล บี มาย ฟเร็นด ,)
If we break apart?
(อิฟ วี บเรค อะพาท)
How will I make, how will you take
(เฮา วิล ไอ เมค , เฮา วิล ยู เทค)
My change of heart?
(มาย เชนจ อ็อฝ ฮาท)

How will you take
(เฮา วิล ยู เทค)
My change of heart?
(มาย เชนจ อ็อฝ ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change of Heart คำอ่านไทย Jim Brickman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น