เนื้อเพลง Chic ‘N’ Stu คำอ่านไทย System of A Down

Chic ‘N’ Sty:
( ฌีค เอ็น ซไท :)
What a splendid pie
(ว็อท ดา ซพเลนดิด ไพ)
Pizza Pizza pie
(พีสสะ พีสสะ ไพ)
Every minute every second
(เอฝริ มินยูท เอฝริ เซคอันด)
Buy Buy Buy Buy Buy [x2]
(ไบ ไบ ไบ ไบ ไบ [ x2 ])

Pepperoni
(Pepperoni)
And green peppers
(แอ็นด กรีน เพพเพอะ)
Mushrooms, olives, chives [x2]
(มัฌรูม , olives , ไชฝส [ x2 ])

Need therapy, therapy,
(นีด เธระพิ , เธระพิ ,)
Advertising causes me therapy, therapy [x3]
(แอดเหวิดไทซิง คอส มี เธระพิ , เธระพิ [ x3 ])
Advertising causes… [x2]
(แอดเหวิดไทซิง คอส [ x2 ])

What a splendid pie
(ว็อท ดา ซพเลนดิด ไพ)
Pizza Pizza pie
(พีสสะ พีสสะ ไพ)
Every minute every second
(เอฝริ มินยูท เอฝริ เซคอันด)
Buy Buy Buy Buy Buy [x2]
(ไบ ไบ ไบ ไบ ไบ [ x2 ])

Pepperoni
(Pepperoni)
And green peppers
(แอ็นด กรีน เพพเพอะ)
Mushrooms, olives, chives
(มัฌรูม , olives , ไชฝส)

Need therapy, therapy,
(นีด เธระพิ , เธระพิ ,)
Advertising causes me therapy, therapy [x2]
(แอดเหวิดไทซิง คอส มี เธระพิ , เธระพิ [ x2 ])
Advertising causes… [x4]
(แอดเหวิดไทซิง คอส [ x4 ])

Advertisements got you on the run… [x6]
(แอ็ดเฝอไทสเม็นท ก็อท ยู ออน เดอะ รัน [ x6 ])

What a splendid pie
(ว็อท ดา ซพเลนดิด ไพ)
Pizza Pizza pie
(พีสสะ พีสสะ ไพ)
Every minute every second
(เอฝริ มินยูท เอฝริ เซคอันด)
Buy Buy Buy Buy Buy [x2]
(ไบ ไบ ไบ ไบ ไบ [ x2 ])

Pepperoni
(Pepperoni)
And green peppers
(แอ็นด กรีน เพพเพอะ)
Mushrooms, olives, chives
(มัฌรูม , olives , ไชฝส)

Need therapy, therapy,
(นีด เธระพิ , เธระพิ ,)
Advertising causes me therapy, therapy [x4]
(แอดเหวิดไทซิง คอส มี เธระพิ , เธระพิ [ x4 ])
Advertising causes… [x5]
(แอดเหวิดไทซิง คอส [ x5 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chic ‘N’ Stu คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น