เนื้อเพลง I Heart ? คำอ่านไทย Taylor Swift

Wish I had concentrated,
( วิฌ ไอ แฮ็ด คอนเซ็นทเรท ,)
They said love was complicated,
(เด เซ็ด ลัฝ วอส คอมพลิเคท ,)
But it’s something i just fell into,
(บัท อิทซ ซัมติง ไอ จัซท เฟ็ล อีนทุ ,)

And it was over-rated
(แอ็นด ดิท วอส โอเฝอะ แร็ท)
But just look what i’ve created
(บัท จัซท ลุค ว็อท แอฝ คริเอท)
I came out alive but i’m black and blue-ue
(ไอ เคม เอ้า อะไลฝ บัท แอม บแล็ค แอ็นด บลู ue)

Before you ask me if i’m alright,
(บิโฟ ยู อาซค มี อิฟ แอม ออลไร๊ท ,)
Think about what i,
(ธิงค อะเบาท ว็อท ไอ ,)
Had to do-oo, yeah
(แฮ็ด ทู ดู โอโอ , เย่)

Wake up and smell the break-up
(เวค อัพ แอ็นด ซเม็ล เดอะ บเรค อัพ)
Fix my heart, put on my make-up
(ฟิคซ มาย ฮาท , พัท ออน มาย เมค อัพ)
Another mess i didn’t plan,
(แอะนัธเออะ เมซ ซาย ดิ๊นอิน แพล็น ,)
And i’ll bet, you thought you’d beat me,
(แอ็นด แอล เบ็ท , ยู ธอท ยูต บีท มี ,)
Wish you could only see,
(วิฌ ยู เคิด โอ๊นลี่ ซี ,)
I’ve got an i heart question mark,
(แอฝ ก็อท แอน นาย ฮาท คเวซชัน ม๊าร์ค ,)
Written on the back of my hand.
(วึ้น ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด)

I’d be fine if you just walked by,
(อาย บี ไฟน อิฟ ยู จัซท วอค ไบ ,)
But you had to talk about why,
(บัท ยู แฮ็ด ทู ทอค อะเบาท ฮไว ,)
You were wrong and i was right,
(ยู เวอ ร็อง แอ็นด ดาย วอส ไรท ,)

But i can’t believe you made me,
(บัท ไอ แค็นท บิลีฝ ยู เมด มี ,)
Sit at home and cry like a baby,
(ซิท แอ็ท โฮม แอ็นด คไร ไลค เก เบบิ ,)
Wait right by the phone every night,
(เวท ไรท ไบ เดอะ โฟน เอฝริ ไนท ,)

And now you ask about you and i,
(แอ็นด เนา ยู อาซค อะเบาท ยู แอ็นด ดาย ,)
There’s no you and i,
(แดร์ โน ยู แอ็นด ดาย ,)
Remember what you put me through,
(ริเมมเบอะ ว็อท ยู พัท มี ธรู ,)
I had to,
(ไอ แฮ็ด ทู ,)

Wake up and smell the break-up,
(เวค อัพ แอ็นด ซเม็ล เดอะ บเรค อัพ ,)
Fix my heart put on my make-up,
(ฟิคซ มาย ฮาท พัท ออน มาย เมค อัพ ,)
Another mess i didn’t plan,
(แอะนัธเออะ เมซ ซาย ดิ๊นอิน แพล็น ,)
And i’ll bet, you thought you’d beat me
(แอ็นด แอล เบ็ท , ยู ธอท ยูต บีท มี)
I wish you’d could only see
(ไอ วิฌ ยูต เคิด โอ๊นลี่ ซี)
I got an i heart question mark,
(ไอ ก็อท แอน นาย ฮาท คเวซชัน ม๊าร์ค ,)
Written on the back of my hand
(วึ้น ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด)

And when you’re home alone at night,
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ โฮม อะโลน แอ็ท ไนท ,)
You’ll still wonder
(โยว ซทิล วันเดอะ)
Why you took everything i had, oh baby
(ฮไว ยู ทุค เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด , โอ เบบิ)
I had a lot about you and i,
(ไอ แฮ็ด อะ ล็อท อะเบาท ยู แอ็นด ดาย ,)
There’s no you and i,
(แดร์ โน ยู แอ็นด ดาย ,)
And i know,
(แอ็นด ดาย โน ,)
Someday you will…
(ซัมเดย์ ยู วิล)

Wake up and smell the break-up,
(เวค อัพ แอ็นด ซเม็ล เดอะ บเรค อัพ ,)
Realize that we won’t make-up
(รีแอะไลส แดท วี ว็อนท เมค อัพ)
It didn’t go the way you planed,
(อิท ดิ๊นอิน โก เดอะ เว ยู แพล็น ,)

And you’ll know you didn’t beat me,
(แอ็นด โยว โน ยู ดิ๊นอิน บีท มี ,)
When you look down and see,
(ฮเว็น ยู ลุค เดาน แอ็นด ซี ,)
I’ve got an i heart question mark
(แอฝ ก็อท แอน นาย ฮาท คเวซชัน ม๊าร์ค)
Written on the back of my hand,
(วึ้น ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด ,)

Written on the back of my hand
(วึ้น ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด)
An i heart question mark, yeah
(แอน นาย ฮาท คเวซชัน ม๊าร์ค , เย่)
Written on the back of my hand
(วึ้น ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Heart ? คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น