เนื้อเพลง Cat’s In The Cradle คำอ่านไทย Motley Crue

A child arived just the other day.
( อะ ไชล arived จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
Came to the world in the usual way.
(เคม ทู เดอะ เวิลด อิน ดิ ยูฉวล เว)
But the planes to catch and bills to pay.
(บัท เดอะ พเลน ทู แค็ช แอ็นด บิล ทู เพ)
He learned to walk while I was away.
(ฮี เลิน ทู วอค ฮไวล ไอ วอส อะเว)
He was talkin’ ‘fore I knew it.
(ฮี วอส ทอคกิ่น โฟ ไอ นยู อิท)
And as he grew he said I’m gonna be like you dad.
(แอ็นด แอ็ส ฮี กรู ฮี เซ็ด แอม กอนนะ บี ไลค ยู แด็ด)
You know I’m gonna be like you.
(ยู โน แอม กอนนะ บี ไลค ยู)

And the cat’s in the cradle and the silver spoon.
(แอ็นด เดอะ แค็ท ซิน เดอะ เครเดิล แอ็นด เดอะ ซีลเฝอะ ซพูน)
Little boy blue and the man on the moon.
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู แอ็นด เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
When yoou’re comin’ home son I don’t know when.
(ฮเว็น yooure คัมอิน โฮม ซัน นาย ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Will get together then.
(วิล เก็ท ทุเกฑเออะ เด็น)
You know will have a good time then.
(ยู โน วิล แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เด็น)

Well my son turned ten just the other day.
(เว็ล มาย ซัน เทิน เท็น จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
He said thanks for the ball now come on let’s play.
(ฮี เซ็ด แธ็งค ฟอ เดอะ บอล เนา คัมมอน เล็ท พเล)
Could you teach me to throw I said not today
(เคิด ยู ทีช มี ทู ธโร ไอ เซ็ด น็อท ทุเด)
I got a lot to do he said that’s okay yeah.
(ไอ ก็อท ดา ล็อท ทู ดู ฮี เซ็ด แด๊ท โอเค เย่)
He walked away and he smiled he was such a doll.
(ฮี วอค อะเว แอ็นด ฮี ซไมล ฮี วอส ซัช อะ ด็อล)
I’m gonna be like him yeah. You know I’m gonna be like him.
(แอม กอนนะ บี ไลค ฮิม เย่ ยู โน แอม กอนนะ บี ไลค ฮิม)

And the cat’s in the cradle and the silver spoon.
(แอ็นด เดอะ แค็ท ซิน เดอะ เครเดิล แอ็นด เดอะ ซีลเฝอะ ซพูน)
Little boy blue and the man on the moon.
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู แอ็นด เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
When yoou’re comin’ home son I don’t know when.
(ฮเว็น yooure คัมอิน โฮม ซัน นาย ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Will get together then.
(วิล เก็ท ทุเกฑเออะ เด็น)
You know will have a good time then.
(ยู โน วิล แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เด็น)

Well he came from collage just the other day.
(เว็ล ฮี เคม ฟร็อม คอลลาฉ จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
So much like a man I just had to say.
(โซ มัช ไลค เก แม็น นาย จัซท แฮ็ด ทู เซ)
I’m proud of you could you sit for a while.
(แอม พเราด อ็อฝ ยู เคิด ยู ซิท ฟอ รา ฮไวล)
He shook his head and he said with a smile.
(ฮี ฌุค ฮิส เฮ็ด แอ็นด ฮี เซ็ด วิฑ อะ ซไมล)
What I’d really like dad is to borrow the car keys.
(ว็อท อาย ริแอ็ลลิ ไลค แด็ด อีส ทู บอโร เดอะ คา คี)
See you later can I have them please.
(ซี ยู เลทเออะ แค็น นาย แฮ็ฝ เฑ็ม พลีส)

And the cat’s in the cradle and the silver spoon.
(แอ็นด เดอะ แค็ท ซิน เดอะ เครเดิล แอ็นด เดอะ ซีลเฝอะ ซพูน)
Little boy blue and the man on the moon.
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู แอ็นด เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
When yoou’re comin’ home son I don’t know when.
(ฮเว็น yooure คัมอิน โฮม ซัน นาย ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Will get together then.
(วิล เก็ท ทุเกฑเออะ เด็น)
You know will have a good time then.
(ยู โน วิล แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เด็น)

I’ve long since retired and my son’s moved away.
(แอฝ ล็อง ซินซ ริไทร แอ็นด มาย ซัน มูฝ อะเว)
I called him up just the other day.
(ไอ คอล ฮิม อัพ จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
I’d like to see you if you don’t mind
(อาย ไลค ทู ซี ยู อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด)
He said I’d love to dad if I could find the time.
(ฮี เซ็ด อาย ลัฝ ทู แด็ด อิฟ ฟาย เคิด ไฟนด เดอะ ไทม)
You see my new job’s a hazzle and the kids hade the flu.
(ยู ซี มาย นยู โจบ ซา hazzle แอ็นด เดอะ คิด hade เดอะ ฟลู)
But it’s sure nice talkin’ to you dad.
(บัท อิทซ ฌุร ไน๊ซ์ ทอคกิ่น ทู ยู แด็ด)
It’s been sure nice talkin’ to you.
(อิทซ บีน ฌุร ไน๊ซ์ ทอคกิ่น ทู ยู)

And as I hung up the phone it occured to me.
(แอ็นด แอ็ส ซาย ฮัง อัพ เดอะ โฟน อิท อ็อคเคอ ทู มี)
He’d grown up just like me, my boy was just like me.
(ฮีด กโรน อัพ จัซท ไลค มี , มาย บอย วอส จัซท ไลค มี)

And the cat’s in the cradle and the silver spoon.
(แอ็นด เดอะ แค็ท ซิน เดอะ เครเดิล แอ็นด เดอะ ซีลเฝอะ ซพูน)
Little boy blue and the man on the moon.
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู แอ็นด เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
When yoou’re comin’ home son I don’t know when.
(ฮเว็น yooure คัมอิน โฮม ซัน นาย ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Will get together then.
(วิล เก็ท ทุเกฑเออะ เด็น)
You know will have a good time then.
(ยู โน วิล แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เด็น)

And the cat’s in the cradle and the silver spoon.
(แอ็นด เดอะ แค็ท ซิน เดอะ เครเดิล แอ็นด เดอะ ซีลเฝอะ ซพูน)
Little boy blue and the man on the moon.
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู แอ็นด เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
When yoou’re comin’ home son I don’t know when.
(ฮเว็น yooure คัมอิน โฮม ซัน นาย ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Will get together then.
(วิล เก็ท ทุเกฑเออะ เด็น)
You know will have a good time then.
(ยู โน วิล แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เด็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cat’s In The Cradle คำอ่านไทย Motley Crue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น