เนื้อเพลง Get’cha Head in The Game คำอ่านไทย High School Musical Cast

Coach said to fake right
( โคช เซ็ด ทู เฟค ไรท)
And break left
(แอ็นด บเรค เล็ฟท)
Watch out for the pick
(ว็อช เอ้า ฟอ เดอะ พิค)
And keep an eye on defense
(แอ็นด คีพ แอน ไอ ออน ดิเฟนซ)
Gotta run the give and go
(กอททะ รัน เดอะ กิฝ แอ็นด โก)
And take the ball to the hole
(แอ็นด เทค เดอะ บอล ทู เดอะ โฮล)
But don’t be afraid
(บัท ด้อนท์ บี อัฟเรด)
To shoot the outside ” J ”
(ทู ฌูท ดิ เอาทไซด ” เจ “)

Just keep ya head in the game
(จัซท คีพ ยา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
Just keep ya head in the game
(จัซท คีพ ยา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)

And don’t be afraid
(แอ็นด ด้อนท์ บี อัฟเรด)
To shoot the outside ” J ”
(ทู ฌูท ดิ เอาทไซด ” เจ “)
Just keep ya head in the game
(จัซท คีพ ยา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)

U gotta
(ยู กอททะ)
Get’cha get’cha head in the game
(แกทชา แกทชา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
We gotta
(วี กอททะ)
Get our, get our, get our, get our head in the game
(เก็ท เอ๊า , เก็ท เอ๊า , เก็ท เอ๊า , เก็ท เอ๊า เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
[repeat 3x]
([ ริพีท 3x ])

Let’s make sure
(เล็ท เมค ฌุร)
That we get the rebound
(แดท วี เก็ท เดอะ ริเบานด)
Cause when we get it
(คอส ฮเว็น วี เก็ท ดิธ)
Then the crowd will go wild
(เด็น เดอะ คเราด วิล โก ไวลด)
A second chance
(อะ เซคอันด ชานซ)
Gotta grab it and go
(กอททะ กแร็บ อิท แอ็นด โก)
Maybe this time
(เมบี ดีซ ไทม)
We’ll hit the right notes
(เว็ล ฮิท เดอะ ไรท โนท)

Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
It’s not the time or place
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม ออ พเลซ)
Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
Get my head in the game
(เก็ท มาย เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
Get my head in the game
(เก็ท มาย เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)
Wait a minute
(เวท ดา มินยูท)

I gotta
(ไอ กอททะ)
Get my, get my head in the game
(เก็ท มาย , เก็ท มาย เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
You gotta
(ยู กอททะ)
Get’cha, get’cha, get’cha, get’cha head in the game
(แกทชา , แกทชา , แกทชา , แกทชา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
[repeat 3x]
([ ริพีท 3x ])

Why am I feeling so wrong
(ฮไว แอ็ม ไอ ฟีลอิง โซ ร็อง)
My head’s in the game
(มาย เฮ็ด ซิน เดอะ เกม)
But my heart’s in the song
(บัท มาย ฮาท ซิน เดอะ ซ็อง)
She makes this feel so right
(ชี เมค ดีซ ฟีล โซ ไรท)

[SPOKEN]
([ ซโพเค็น ])
Should I got for it
(เชิด ดาย ก็อท ฟอ อิท)
Better shake this, yikes!
(เบทเทอะ เฌค ดีซ , yikes !)

I gotta
(ไอ กอททะ)
Get my, get my head in the game
(เก็ท มาย , เก็ท มาย เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
You gotta
(ยู กอททะ)
Get’cha, get’cha, get’cha, get’cha head in the game
(แกทชา , แกทชา , แกทชา , แกทชา เฮ็ด อิน เดอะ เกม)
[repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get’cha Head in The Game คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น