เนื้อเพลง Wasteland of The Free คำอ่านไทย Iris DeMent

Living in the wasteland of the free…
( ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We got preachers dealing in politics and diamond mines
(วี ก็อท พิทเชอร์ ดีลลิง อิน พอลอิทิค แซน ไดมันด ไมน)
and their speech is growing increasingly unkind
(แอ็นด แด ซพีช อีส กโรอิง อินครีซอิงลิ อันไคนด)
They say they are Christ’s disciples
(เด เซ เด อาร์ คไรซท ดีซายเปิลสฺ)
but they don’t look like Jesus to me
(บัท เด ด้อนท์ ลุค ไลค จีสัซ ทู มี)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We got politicians running races on corporate cash
(วี ก็อท พอลิทีฌแอ็น รันนิง เรซ ออน คอโพะริท แค็ฌ)
Now don’t tell me they don’t turn around and kiss them peoples’ ass
(เนา ด้อนท์ เท็ล มี เด ด้อนท์ เทิน อะเรานด แอ็นด คิซ เฑ็ม พี๊เพิ่ล อาซ)
You may call me old-fashioned
(ยู เม คอล มี โอลด แฟฌอัน)
but that don’t fit my picture of a true democracy
(บัท แดท ด้อนท์ ฟิท มาย พีคเชอะ อ็อฝ อะ ทรู ดิมอคระซิ)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We got CEO’s making two hundred times the workers’ pay
(วี ก็อท CEOs เมคอิง ทู ฮันดเร็ด ไทม เดอะ เวอเคอะ เพ)
but they’ll fight like hell against raising the minimum wage
(บัท เด๊ว ไฟท ไลค เฮ็ล อะเกนซท เรนซิง เดอะ มีนอิมัม เวจ)
and If you don’t like it, mister, they’ll ship your job
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค อิท , มีซเทอะ , เด๊ว ฌิพ ยุร โจบ)
to some third-world country ‘cross the sea
(ทู ซัม เธิด เวิลด คันทริ คร็อซ เดอะ ซี)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)
where the poor have now become the enemy
(ฮแว เดอะ พูร แฮ็ฝ เนา บิคัม ดิ เอนอิมิ)
Let’s blame our troubles on the weak ones
(เล็ท บเลม เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล ออน เดอะ วีค วัน)
Sounds like some kind of Hitler remedy
(เซานด ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ ฮิตเลอร์ เรมอิดิ)
Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We got little kids with guns fighting inner city wars
(วี ก็อท ลิ๊ทเทิ่ล คิด วิฑ กัน ไฟท์ดิง อีนเนอะ ซีทอิ วอ)
So what do we do, we put these little kids behind prison doors
(โซ ว็อท ดู วี ดู , วี พัท ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล คิด บิไฮนด พริ๊ซั่น โด)
and we call ourselves the advanced civilization
(แอ็นด วี คอล เอารเซลฝส ดิ แอ็ดฝานซ ซิฝิไลเสฌัน)
that sounds like crap to me
(แดท เซานด ไลค แครพ ทู มี)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We got high-school kids running ’round in Calvin Klein and Guess
(วี ก็อท ไฮ ซคูล คิด รันนิง เรานด อิน Calvin Klein แอ็นด เก็ซ)
who cannot pass a sixth-grade reading test
(ฮู แคนน็อท เพซ ซา ซิคซธ กเรด รีดอิง เท็ซท)
but if you ask them, they can tell you
(บัท อิฟ ยู อาซค เฑ็ม , เด แค็น เท็ล ยู)
the name of every crotch on MTV
(เดอะ เนม อ็อฝ เอฝริ ครอตชฺ ออน เอ็มทีวี)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

We kill for oil, then we throw a party when we win
(วี คิล ฟอ ออยล , เด็น วี ธโร อะ พาทิ ฮเว็น วี วิน)
Some guy refuses to fight, and we call that the sin
(ซัม ไก เรฟยุซ ทู ไฟท , แอ็นด วี คอล แดท เดอะ ซิน)
but he’s standing up for what he believes in
(บัท อีส ซแทนดิง อัพ ฟอ ว็อท ฮี บิลีฝ ซิน)
and that seems pretty damned American to me
(แอ็นด แดท ซีม พรีททิ แด็ม อะเมริแค็น ทู มี)
and it feels like I am living in the wasteland of the free
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)
where the poor have now become the enemy
(ฮแว เดอะ พูร แฮ็ฝ เนา บิคัม ดิ เอนอิมิ)
Let’s blame our troubles on the weak ones
(เล็ท บเลม เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล ออน เดอะ วีค วัน)
Sounds like some kind of Hitler remedy
(เซานด ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ ฮิตเลอร์ เรมอิดิ)
Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

While we sit gloating in our greatness
(ฮไวล วี ซิท กโลทอิง อิน เอ๊า กเรทเน็ซ)
justice is sinking to the bottom of the sea
(จัสติกส อีส ซีงคิง ทู เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ ซี)
Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)
Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)
Living in the wasteland of the free
(ลีฝอิง อิน เดอะ เวสแลน อ็อฝ เดอะ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wasteland of The Free คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น