เนื้อเพลง Jack-ass คำอ่านไทย Beck

I been drifting along in the same stale shoes
( ไอ บีน ดริฟทิง อะลอง อิน เดอะ เซม ซเทล ฌู)
Loose ends tying the noose in the back of my mind
(ลูซ เอ็นด tyings เดอะ นูซ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด)
If you throught that you were making your way
(อิฟ ยู ธรูดทฺ แดท ยู เวอ เมคอิง ยุร เว)
To where the puzzles and pagans lay
(ทู ฮแว เดอะ พั๊ซเซิ่ล แซน เพแก็น เล)
I’ll put it together: It’s a strange invitation
(แอล พัท ดิธ ทุเกฑเออะ : อิทซ ซา ซทเรนจ อินฝิเทฌัน)

When I wake up someone will sweep up my lazy bones
(ฮเว็น นาย เวค อัพ ซัมวัน วิล สวี้พ อัพ มาย เลสิ บอน)
And we will rise in the cool of the evening
(แอ็นด วี วิล ไรส อิน เดอะ คูล อ็อฝ ดิ อีฝนิง)
I remember the way that you smiled
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เว แดท ยู ซไมล)
When the gravity shackles were wild
(ฮเว็น เดอะ กเรฝอิทิ ชาคโคเวอ ไวลด)
And something is vacant when I think it’s all beginning
(แอ็นด ซัมติง อีส เฝแค็นท ฮเว็น นาย ธิงค อิทซ ซอร์ บีกีนนิง)

I been drifting along in the same stale shoes
(ไอ บีน ดริฟทิง อะลอง อิน เดอะ เซม ซเทล ฌู)
Loose ends tying the noose in the back of my mind
(ลูซ เอ็นด tyings เดอะ นูซ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด)
If you thought that you were making your way
(อิฟ ยู ธอท แดท ยู เวอ เมคอิง ยุร เว)
To where the puzzles and pagans lay
(ทู ฮแว เดอะ พั๊ซเซิ่ล แซน เพแก็น เล)
I’ll put it together: It’s a strange invitation
(แอล พัท ดิธ ทุเกฑเออะ : อิทซ ซา ซทเรนจ อินฝิเทฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack-ass คำอ่านไทย Beck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น