เนื้อเพลง As Time Goes By คำอ่านไทย Barbra Streisand

You must remember this
( ยู มัซท ริเมมเบอะ ดีซ)
A kiss is still a kiss
(อะ คิซ ซิส ซทิล อะ คิซ)
A sigh is still a sigh
(อะ ไซ อีส ซทิล อะ ไซ)
The fundamental things apply
(เดอะ ฟันดะเมนแท็ล ธิง แอ็พไล)
As time goes by
(แอ็ส ไทม โกซ ไบ)
And when two lovers woo
(แอ็นด ฮเว็น ทู ลัฝเออะ วู)
They still say ” I love you ”
(เด ซทิล เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)
On that you can rely
(ออน แดท ยู แค็น ริไล)
No matter what the future brings
(โน แมทเทอะ ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ บริง)
Time goes by
(ไทม โกซ ไบ)
Moonlight and love songs
(มูนไลท์ แอ็นด ลัฝ ซ็อง)
Never out of date
(เนฝเออะ เอ้า อ็อฝ เดท)
Hearts full of passion,
(ฮาท ฟูล อ็อฝ แพฌอัน ,)
Jealousy and hate
(เจลอะซิ แอ็นด เฮท)
Woman needs man,
(วูมเอิน นีด แม็น ,)
And man must have his mate
(แอ็นด แม็น มัซท แฮ็ฝ ฮิส เมท)
That no one can deny
(แดท โน วัน แค็น ดิไน)
It’s still the same old story
(อิทซ ซทิล เดอะ เซม โอลด ซโทริ)
A fight for love and glory
(อะ ไฟท ฟอ ลัฝ แอ็นด กโลริ)
A case of do or die
(อะ เคซ อ็อฝ ดู ออ ได)
The world will always welcome lovers
(เดอะ เวิลด วิล ออลเว เวลคัม ลัฝเออะ)
As time goes by
(แอ็ส ไทม โกซ ไบ)
Moonlight and love songs
(มูนไลท์ แอ็นด ลัฝ ซ็อง)
Never out of date
(เนฝเออะ เอ้า อ็อฝ เดท)
Hearts full of passion,
(ฮาท ฟูล อ็อฝ แพฌอัน ,)
Jealousy and hate
(เจลอะซิ แอ็นด เฮท)
Woman needs man,
(วูมเอิน นีด แม็น ,)
And man must have his mate
(แอ็นด แม็น มัซท แฮ็ฝ ฮิส เมท)
Oh, no one can deny
(โอ , โน วัน แค็น ดิไน)
It’s still the same old story
(อิทซ ซทิล เดอะ เซม โอลด ซโทริ)
A fight for love and glory
(อะ ไฟท ฟอ ลัฝ แอ็นด กโลริ)
A case of do or die
(อะ เคซ อ็อฝ ดู ออ ได)
The world will always welcome lovers
(เดอะ เวิลด วิล ออลเว เวลคัม ลัฝเออะ)
Cause time goes by…
(คอส ไทม โกซ ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As Time Goes By คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น