เนื้อเพลง The Heretic Anthem คำอ่านไทย Slipknot

8…7…6…6…6…5…4…3…2…1…
( เอ๊ก เซฝเว่น ซิก ซิก ซิก ไฟท์ โฟว ที ทู วัน)
I’m a pop star threat and I’m not dead yet
(แอม มา พ็อพ ซทา ธเร็ท แอ็นด แอม น็อท เด็ด เย็ท)
Got a super dred bet with an angel drug head
(ก็อท ดา ซยูเพอะ ดรี เบ็ท วิฑ แอน เอนเจล ดรัก เฮ็ด)
Like a dead beat winner. I want to be a sinner
(ไลค เก เด็ด บีท วีนเนอะ ไอ ว็อนท ทู บี อะ ซีนเนอะ)
An idolized bang for the industry killer.
(แอน ไอดะไลส แบ็ง ฟอ ดิ อีนดัซทริ คีลเลอะ)
A hideous man that you don’t understand
(อะ ฮีดเอียซ แม็น แดท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Throw a suicide party and I’m guaranteed to f*cking snap.
(ธโร อะ ซยูอิไซด พาทิ แอ็นด แอม แกเร็นที ทู เอฟ *คิง ซแน็พ)
It’s evilsonic, It’s pornoholic.
(อิทซ evilsonic , อิทซ pornoholic)
Breakdowns, Obscenities, It’s all I wanna be.
(เบรคดาว , Obscenities , อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา บี)
If You’re 555 then I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666)
If you’re 555 I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666)
If you’re 555 then I’m 666 [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])
If you’re 555 I’m 666. [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])
Everybody’s so infatuated
(เอวี่บอดี้ โซ อินแฟชอิวเอท)
Everybody’s so completely sure of what we are
(เอวี่บอดี้ โซ ค็อมพลีทลี ฌุร อ็อฝ ว็อท วี อาร์)
Everybody defamates from miles away
(เอวี่บอดี้ defamates ฟร็อม ไมล อะเว)
But face to face, they haven’t got a thing to say
(บัท เฟซ ทู เฟซ , เด แฮฟเวน ก็อท ดา ธิง ทู เซ)
I bleed for this and I bleed for you
(ไอ บลีด ฟอ ดีซ แซน ดาย บลีด ฟอ ยู)
Still you look in my face like I’m sombody new
(ซทิล ยู ลุค อิน มาย เฟซ ไลค แอม ซัมบอดี้ นยู)
TOY – Nobody wants anything I’ve got
(ทอย โนบอดี้ ว็อนท เอนอิธิง แอฝ ก็อท)
Which if fine becuase you’re made of
(ฮวิช อิฟ ไฟน becuase ยัวร์ เมด อ็อฝ)
Everything – I’m – NOT!
(เอ๊วี่ติง แอม น็อท !)
If You’re 555 then I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666)
If you’re 555 I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666)
If you’re 555 then I’m 666 [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])
If you’re 555 I’m 666. [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])
30 Seconds, 16, 8, 4, lemme tell you why
(30 เซคอันด , 16 , เอ๊ก , โฟว , เลมมี เท็ล ยู ฮไว)
I haven’t the slightest, I’m teaching your brightest
(ไอ แฮฟเวน เดอะ สไลเดรส , แอม ทีชอิงส ยุร ไบท์เดซ)
They’re listening, clamoring
(เดรว ลิเซินนิง , clamorings)
All the money in the world can’t buy me.
(ออล เดอะ มันอิ อิน เดอะ เวิลด แค็นท ไบ มี)
GO AHEAD. LIE TO ME.
(โก อะเฮด ไล ทู มี)
Tell me again how you’re tortured
(เท็ล มี อะเกน เฮา ยัวร์ ทอเชอะ)
I wanna know how you followed your orders so well
(ไอ วอนนา โน เฮา ยู ฟอลโล ยุร ออเดอะ โซ เว็ล)
You’re full of SH*T
(ยัวร์ ฟูล อ็อฝ ฌะ *ที)
You had a dream but this ain’t it.
(ยู แฮ็ด อะ ดรีม บัท ดีซ เอน ดิธ)
If You’re 555 then I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666)
If you’re 555 I’m 666.
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666)
If you’re 555 then I’m 666 [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 เด็น แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])
If you’re 555 I’m 666. [what’s it like to be a heretic]
(อิฟ ยัวร์ 555 แอม 666 [ ว็อท ซิท ไลค ทู บี อะ เฮเระทิค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Heretic Anthem คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น