เนื้อเพลง Dream a Little Dream of Me คำอ่านไทย Louis Armstrong feat Ella

[Ella]
( [ เอลลา ])
[Improvisation]
([ อิมพโระไฝเสฌัน ])
Stars shining bright above you
(ซทา ชายนิง ไบร๊ท อะบัฝ ยู)
Night breezes seem to whisper ” I love you ”
(ไนท บรีส ซีม ทู ฮวีซเพอะ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Birds singing in the sycamore tree
(เบิด ซิงกิง อิน เดอะ ซีคอะโม ทรี)
Dream a little dream of me
(ดรีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม อ็อฝ มี)

Say ” Nighty-night ” and kiss me
(เซ ” ไนทิ ไนท ” แอ็นด คิซ มี)
Just hold me tight and tell me you’ll miss me
(จัซท โฮลด มี ไทท แอ็นด เท็ล มี โยว มิซ มี)
While I’m alone and blue as can be
(ฮไวล แอม อะโลน แอ็นด บลู แอ็ส แค็น บี)
Dream a little dream of me
(ดรีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม อ็อฝ มี)

[Louis]
([ ลุอี ])
Stars fading but I linger on dear
(ซทา เฟดิง บัท ไอ ลีงเกอะ ออน เดีย)
[Ella]
([ เอลลา ])
Oh how you linger on
(โอ เฮา ยู ลีงเกอะ ออน)
[Louis]
([ ลุอี ])
Still craving your kiss
(ซทิล เครวิง ยุร คิซ)
[Ella]
([ เอลลา ])
How you crave my kiss
(เฮา ยู คเรฝ มาย คิซ)
[Louis]
([ ลุอี ])
Now I’m longin’ to linger till dawn dear
(เนา แอม ลองกิน ทู ลีงเกอะ ทิล ดอน เดีย)
Just saying this
(จัซท เซอิง ดีซ)
[Ella]
([ เอลลา ])
Give me a little kiss
(กิฝ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล คิซ)

Sweet dreams till sunbeams find you
(สวี้ท ดรีม ทิล ซันบีม ไฟนด ยู)
Sweet dreams that leave all worries behind you
(สวี้ท ดรีม แดท ลีฝ ออล วอรีสฺ บิไฮนด ยู)
But in your dreams, whatever they be
(บัท อิน ยุร ดรีม , ฮว็อทเอฝเออะ เด บี)
Dream a little dream of me
(ดรีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม อ็อฝ มี)

[Louis]
([ ลุอี ])
[Improvisation]
([ อิมพโระไฝเสฌัน ])
Stars fading but I linger on dear
(ซทา เฟดิง บัท ไอ ลีงเกอะ ออน เดีย)
Still craving your kiss
(ซทิล เครวิง ยุร คิซ)
Yeah, I’m longing to linger till dawn dear
(เย่ , แอม ลองอิง ทู ลีงเกอะ ทิล ดอน เดีย)
Just saying this, yes
(จัซท เซอิง ดีซ , เย็ซ)

[Ella & Louis]
([ เอลลา & ลุอี ])
Sweet dreams
(สวี้ท ดรีม)
[Louis]
([ ลุอี ])
Dreamin’
(ดรีมมิน)
[Ella]
([ เอลลา ])
Till sunbeams find you
(ทิล ซันบีม ไฟนด ยู)
Keep dreaming
(คีพ ดรีมมิง)
[Louis]
([ ลุอี ])
Gotta keep dreamin’
(กอททะ คีพ ดรีมมิน)
[Ella]
([ เอลลา ])
Leave your worries far behind you
(ลีฝ ยุร วอรีสฺ ฟา บิไฮนด ยู)
[Ella & Louis]
([ เอลลา & ลุอี ])
But in your dreams, whatever they be
(บัท อิน ยุร ดรีม , ฮว็อทเอฝเออะ เด บี)
[Ella]
([ เอลลา ])
You gotta make me a promise
(ยู กอททะ เมค มี อะ พรอมอิซ)
Promise to me you’ll dream
(พรอมอิซ ทู มี โยว ดรีม)
Dream a little dream of me
(ดรีม มา ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream a Little Dream of Me คำอ่านไทย Louis Armstrong feat Ella

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น