เนื้อเพลง Nah! คำอ่านไทย Shania Twain

I thought I might begin by fillin’ you in
( ไอ ธอท ไอ ไมท บีกีน ไบ ฟิลลิน ยู อิน)
in case you didn’t already know
(อิน เคซ ยู ดิ๊นอิน ออลเรดอิ โน)
I’ll never forget how you got up and left
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท เฮา ยู ก็อท อัพ แอ็นด เล็ฟท)
In fact it was downright pretty low
(อิน แฟ็คท ดิธ วอส เดานไรท พรีททิ โล)
There ain’t no way I wanna,
(แดร์ เอน โน เว ไอ วอนนา ,)
you know I ain’t gonna
(ยู โน ไอ เอน กอนนะ)
Take you back, so don’t even try
(เทค ยู แบ็ค , โซ ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร)
You can beg, you can plead
(ยู แค็น เบ็ก , ยู แค็น พลีด)
you can sweat, you can bleed
(ยู แค็น ซเว็ท , ยู แค็น บลีด)
Too bad I could care if you cry
(ทู แบ็ด ดาย เคิด แค อิฟ ยู คไร)

That’s it! [That’s all!] We had fun!
(แด๊ท ซิท ! [ แด๊ท ซอร์ ! ] วี แฮ็ด ฟัน !)
[We had a ball!]
([ วี แฮ็ด อะ บอล ! ])
It was good while it lasted
(อิท วอส เกิด ฮไวล อิท ลาซท)
but now I’m past it
(บัท เนา แอม พาซท ดิธ)
[It was sure!] It was sweet!
([ อิท วอส ฌุร ! ] อิท วอส สวี้ท !)
Sure you swept me off my feet
(ฌุร ยู ซเว็พท มี ออฟฟ มาย ฟีท)
I miss you now and then,
(ไอ มิซ ยู เนา แอ็นด เด็น ,)
but would I do it all againNah
(บัท เวิด ดาย ดู อิท ดอร์ อะเกน นาห์)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You won’t find me
(ยู ว็อนท ไฟนด มี)
Naked and cold justa sittin’
(เนคิด แอ็นด โคลด justa ซิทดิน)
on the doctor’s table
(ออน เดอะ ดอคเทอะ เท๊เบิ้ล)
Witin’ to be told justa why
(Witin ทู บี โทลด justa ฮไว)
I’m no longer able
(แอม โน ลองเงอ เอ๊เบิ้ล)
To feel my heart beatin’
(ทู ฟีล มาย ฮาท บีดิน)
give me a good reason why!
(กิฝ มี อะ เกิด รี๊ซั่น ฮไว !)
I kinda went numb just around
(ไอ กินดา เว็นท นัม จัซท อะเรานด)
about the time you told me
(อะเบาท เดอะ ไทม ยู โทลด มี)
You were movin’ on, and you
(ยู เวอ มูฝวิน ออน , แอ็นด ยู)
said that you were gonna phone me
(เซ็ด แดท ยู เวอ กอนนะ โฟน มี)
It’s been so long, and there
(อิทซ บีน โซ ล็อง , แอ็นด แดร์)
ain’t nothin’ wrong with the line
(เอน นอทติน ร็อง วิฑ เดอะ ไลน)

It’s too late to regret it,
(อิทซ ทู เลท ทู ริกเรท ดิธ ,)
but you’re the one who said it
(บัท ยัวร์ ดิ วัน ฮู เซ็ด ดิท)
We’re better off being apart
(เวีย เบทเทอะ ออฟฟ บีอิง อะพาท)
I hate to be a downer,
(ไอ เฮท ทู บี อะ แดวเนอร์ ,)
but don’t bother comin’ ’round here
(บัท ด้อนท์ บอฑเออะ คัมอิน เรานด เฮียร)
Cause I won’t have a change of heart
(คอส ไอ ว็อนท แฮ็ฝ อะ เชนจ อ็อฝ ฮาท)

That’s it! [That’s all!] We had fun!
(แด๊ท ซิท ! [ แด๊ท ซอร์ ! ] วี แฮ็ด ฟัน !)
[We had a ball!]
([ วี แฮ็ด อะ บอล ! ])
It was good while it lasted
(อิท วอส เกิด ฮไวล อิท ลาซท)
but now I’m past it
(บัท เนา แอม พาซท ดิธ)
[It was sure!] It was sweet!
([ อิท วอส ฌุร ! ] อิท วอส สวี้ท !)
Sure you swept me off my feet
(ฌุร ยู ซเว็พท มี ออฟฟ มาย ฟีท)
I miss you now and then,
(ไอ มิซ ยู เนา แอ็นด เด็น ,)
but would I do it againNah
(บัท เวิด ดาย ดู อิท อะเกน นาห์)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Nah…
(นาห์)

Well, I hope you learned a lesson,
(เว็ล , ไอ โฮพ ยู เลิน อะ เล๊ซซั่น ,)
cause you’ll never be messin’
(คอส โยว เนฝเวอะ บี เมซซิน)
With my head again the way that you did
(วิฑ มาย เฮ็ด อะเกน เดอะ เว แดท ยู ดิด)
It was never gonna work; you were
(อิท วอส เนฝเวอะ กอนนะ เวิค ; ยู เวอ)
too much of a jerk
(ทู มัช อ็อฝ อะ เจิค)
I’m finally fed up with it
(แอม ไฟแน็ลลิ เฟ็ด อัพ วิฑ อิท)

That’s it! [That’s all!] We had fun!
(แด๊ท ซิท ! [ แด๊ท ซอร์ ! ] วี แฮ็ด ฟัน !)
[We had a ball!]
([ วี แฮ็ด อะ บอล ! ])
It was good while it lasted
(อิท วอส เกิด ฮไวล อิท ลาซท)
but now I’m past it
(บัท เนา แอม พาซท ดิธ)
[It was sure!] It was sweet!
([ อิท วอส ฌุร ! ] อิท วอส สวี้ท !)
Sure you swept me off my feet
(ฌุร ยู ซเว็พท มี ออฟฟ มาย ฟีท)
I miss you now and then,
(ไอ มิซ ยู เนา แอ็นด เด็น ,)
but would I do it all againNah
(บัท เวิด ดาย ดู อิท ดอร์ อะเกน นาห์)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Nah…
(นาห์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nah! คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น