เนื้อเพลง Take My Hand, Precious Lord คำอ่านไทย Elvis Presley

Precious Lord, take my hand
( พเรฌอัซ ลอด , เทค มาย แฮ็นด)
Lead me on, let me stand
(เล็ด มี ออน , เล็ท มี ซแท็นด)
I’m tired, I’m weak, I’m lone
(แอม ไทร , แอม วีค , แอม โลน)
Through the storm, through the night
(ธรู เดอะ ซทอม , ธรู เดอะ ไนท)
Lead me on to the light
(เล็ด มี ออน ทู เดอะ ไลท)
Take my hand precious Lord, lead me home
(เทค มาย แฮ็นด พเรฌอัซ ลอด , เล็ด มี โฮม)

When my way grows drear precious Lord linger near
(ฮเว็น มาย เว กโร drear พเรฌอัซ ลอด ลีงเกอะ เนีย)
When my light is almost gone
(ฮเว็น มาย ไลท อีส ออลโมซท กอน)
Hear my cry, hear my call
(เฮีย มาย คไร , เฮีย มาย คอล)
Hold my hand lest I fall
(โฮลด มาย แฮ็นด เล็ซท ไอ ฟอล)
Take my hand precious Lord, lead me home
(เทค มาย แฮ็นด พเรฌอัซ ลอด , เล็ด มี โฮม)

When the darkness appears and the night draws near
(ฮเว็น เดอะ ดาคเน็ซ แอ็พเพีย แซน เดอะ ไนท ดรอ เนีย)
And the day is past and gone
(แอ็นด เดอะ เด อีส พาซท แอ็นด กอน)
At the river I stand
(แอ็ท เดอะ รีฝเออะ ไอ ซแท็นด)
Guide my feet, hold my hand
(ไกด มาย ฟีท , โฮลด มาย แฮ็นด)
Take my hand precious Lord, lead me home
(เทค มาย แฮ็นด พเรฌอัซ ลอด , เล็ด มี โฮม)

Precious Lord, take my hand
(พเรฌอัซ ลอด , เทค มาย แฮ็นด)
Lead me on, let me stand
(เล็ด มี ออน , เล็ท มี ซแท็นด)
I’m tired, I’m weak, I’m lone
(แอม ไทร , แอม วีค , แอม โลน)
Through the storm, through the night
(ธรู เดอะ ซทอม , ธรู เดอะ ไนท)
Lead me on to the light
(เล็ด มี ออน ทู เดอะ ไลท)
Take my hand precious Lord, lead me home
(เทค มาย แฮ็นด พเรฌอัซ ลอด , เล็ด มี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take My Hand, Precious Lord คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น