เนื้อเพลง Stick to The Status Quo คำอ่านไทย High School Musical Cast

Zeke:
( Zeke :)
You can bet
(ยู แค็น เบ็ท)
There’s nothin’ but net
(แดร์ นอทติน บัท เน็ท)
When I am in a zone and on a roll
(ฮเว็น นาย แอ็ม อิน อะ โสน แอ็นด ออน อะ โรล)
But I’ve got a confession
(บัท แอฝ ก็อท ดา ค็อนเฟฌอัน)
My own secret obsession
(มาย โอน ซีคเร็ท อ็อบเซฌอัน)
And it’s making me lose control
(แอ็นด อิทซ เมคอิง มี ลูส ค็อนทโรล)

Jocks:
(จอค :)
Everybody gather ’round
(เอวี่บอดี้ แกฑเออะ เรานด)

Zeke[spoken]:
(Zeke [ ซโพเค็น ] :)
Well if Troy can tell his secret than I can tell mine…I bake
(เว็ล อิฟ ทรอย แค็น เท็ล ฮิส ซีคเร็ท แฑ็น นาย แค็น เท็ล ไมน ไอ เบค)

Jock[spoken]:
(จอค [ ซโพเค็น ] :)
What?
(ว็อท)

Zeke[spoken]:
(Zeke [ ซโพเค็น ] :)
I love to bake! Strudels, scones, even apple pandowdy
(ไอ ลัฝ ทู เบค ! Strudels , ซโคน , อีเฝ็น แอพ pandowdy)

Jocks:
(จอค :)
Not another sound
(น็อท แอะนัธเออะ เซานด)

Zeke[spoken]:
(Zeke [ ซโพเค็น ] :)
Someday I hope to make the perfect creme brulee
(ซัมเดย์ ไอ โฮพ ทู เมค เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คแร็ม brulee)

Jocks:
(จอค :)
No, no, no, nooooooooooo
(โน , โน , โน , nooooooooooo)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
If you wanna be cool
(อิฟ ยู วอนนา บี คูล)
Follow one simple rule
(ฟอลโล วัน ซิ๊มเพิ่ล รูล)
Don’t mess with the flow, no no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โน โน)
Stick to the status quo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ โคว)

Martha Cox:
(มาสตา ค็อคซ :)
Look at me
(ลุค แกท มี)
And what do you see
(แอ็นด ว็อท ดู ยู ซี)
Intelligence beyond compare
(อินเทลลิเจ็นซ บิยอนด ค็อมแพ)
But inside I am stirring
(บัท อีนไซด ไอ แอ็ม ซเทอริง)
Something strange is occuring
(ซัมติง ซทเรนจ อีส occurings)
It’s a secret I need to share
(อิทซ ซา ซีคเร็ท ไอ นีด ทู แฌ)

Brainiacs:
(Brainiacs :)
Open up, dig way down deep
(โอเพ็น อัพ , ดิก เว เดาน ดีพ)

Martha Cox[spoken]:
(มาสตา ค็อคซ [ ซโพเค็น ] :)
Hip hop is my passion! I love to pop and lock and jam and break!
(ฮิพ ฮ็อพ อีส มาย แพฌอัน ! ไอ ลัฝ ทู พ็อพ แอ็นด ล็อค แอ็นด แจ็ม แอ็นด บเรค !)

Braniac[spoken]:
(Braniac [ ซโพเค็น ] :)
Is that even legal?
(อีส แดท อีเฝ็น ลีแก็ล)

Brainiacs:
(Brainiacs :)
Not another peep
(น็อท แอะนัธเออะ พีพ)

Martha[spoken]:
(มาสตา [ ซโพเค็น ] :)
It’s just dancing. Sometimes I think it’s cooler than homework.
(อิทซ จัซท แด็นซิง ซัมไทม์ ซาย ธิงค อิทซ คูลเออะ แฑ็น โฮมเวิค)

Brainiacs:
(Brainiacs :)
No, no, no, noooooooooo
(โน , โน , โน , โน)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
It is better by far
(อิท อีส เบทเทอะ ไบ ฟา)
To keep things as they are
(ทู คีพ ธิง แอ็ส เด อาร์)
Don’t mess with the flow, no no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โน โน)
Stick to the status quo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ โคว)

Skaterdude:
(Skaterdude :)
Listen well
(ลิ๊สซึ่น เว็ล)
I’m ready to tell
(แอม เรดอิ ทู เท็ล)
About a need that I cannot deny
(อะเบาท ดา นีด แดท ไอ แคนน็อท ดิไน)
Dude, there’s no explanation
(ดยูด , แดร์ โน เอคซพละเนฌัน)
For this awesome sensation
(ฟอ ดีซ ออซัม เซ็นเซฌัน)
But I’m ready to let it fly
(บัท แอม เรดอิ ทู เล็ท ดิธ ฟไล)

Dudes & Dudettes:
(ดยูด & Dudettes :)
Speak your mind and you’ll be heard
(ซพีค ยุร ไมนด แอ็นด โยว บี เฮิด)

Skaterdude[spoken]:
(Skaterdude [ ซโพเค็น ] :)
Alright, if Troy wants to be a singer… then i’m coming clean! I play the cello!
(ออลไร๊ท , อิฟ ทรอย ว็อนท ทู บี อะ ซีงเออะ เด็น แอม คัมอิง คลีน ! ไอ พเล เดอะ เชลโล !)

Dude 1[spoken]:
(ดยูด วัน [ ซโพเค็น ] :)
Awesome!
(ออซัม !)

Dude 2[spoken]:
(ดยูด ทู [ ซโพเค็น ] :)
What is it?
(ว็อท อีส ซิท)

Dude 1[spoken]:
(ดยูด วัน [ ซโพเค็น ] :)
A song!
(อะ ซ็อง !)

Skaterdude[spoken]:
(Skaterdude [ ซโพเค็น ] :)
No, dude, it’s like a giant violin!
(โน , ดยูด , อิทซ ไลค เก ไจแอ็นท ไฝโอะลีน !)

Dudes & Dudettes:
(ดยูด & Dudettes :)
Not another word
(น็อท แอะนัธเออะ เวิด)

Dude 2[spoken]:
(ดยูด ทู [ ซโพเค็น ] :)
Do you have to wear a costume?
(ดู ยู แฮ็ฝ ทู แว รา คอซทยูม)

Skaterdude[spoken]:
(Skaterdude [ ซโพเค็น ] :)
Coat and tie
(โคท แอ็นด ไท)

Dudes & Dudettes:
(ดยูด & Dudettes :)
No, no, no, nooooooooooo
(โน , โน , โน , nooooooooooo)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
If you wanna be cool
(อิฟ ยู วอนนา บี คูล)
Follow one simple rule
(ฟอลโล วัน ซิ๊มเพิ่ล รูล)
Don’t mess with the flow, no no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โน โน)
Stick to the status quoooooooo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ quoooooooo)

Jocks, Brainiacs, & Dudes:
(จอค , Brainiacs , & ดยูด :)
No, no, no
(โน , โน , โน)
stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
It is better by far
(อิท อีส เบทเทอะ ไบ ฟา)
To keep things as they are
(ทู คีพ ธิง แอ็ส เด อาร์)
Don’t mess with the flow, no no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โน โน)
Stick to the status quo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ โคว)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
This is not what I want
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท ไอ ว็อนท)
This is not what I planned
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท ไอ แพลน)
And I just gotta say
(แอ็นด ดาย จัซท กอททะ เซ)
I do not understand
(ไอ ดู น็อท อันเดิซแทนด)
Someting is really
(Sometings อีส ริแอ็ลลิ)

Ryan:
(รายอัน:)
Something’s not right
(ซัมติง น็อท ไรท)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
Really wrong
(ริแอ็ลลิ ร็อง)

Sharpay & Ryan:
(ชาปเพย์ & รายอัน:)
And we gotta get things
(แอ็นด วี กอททะ เก็ท ธิง)
Back where they belong
(แบ็ค ฮแว เด บิลอง)
We can do it
(วี แค็น ดู อิท)

Skaterdude:
(Skaterdude :)
Gotta play
(กอททะ พเล)

Dudes & Dudettes:
(ดยูด & Dudettes :)
Stick with what you know
(ซทิค วิฑ ว็อท ยู โน)

Sharpay & Ryan:
(ชาปเพย์ & รายอัน:)
We can do it
(วี แค็น ดู อิท)

Martha Cox:
(มาสตา ค็อคซ :)
Hip hop hooray
(ฮิพ ฮ็อพ โฮลเลย์)

Brainiacs:
(Brainiacs :)
She has got to go
(ชี แฮ็ส ก็อท ทู โก)

Sharpay & Ryan:
(ชาปเพย์ & รายอัน:)
We can do it
(วี แค็น ดู อิท)

Zeke:
(Zeke :)
Creme Brule
(คแร็ม Brule)

Jocks:
(จอค :)
Keep your voice down low
(คีพ ยุร ฝอยซ เดาน โล)

Jocks, Brainiacs & Dudes/Dudettes:
(จอค , Brainiacs & ดยูด /Dudettes :)
Not another peep
(น็อท แอะนัธเออะ พีพ)
No, not another word
(โน , น็อท แอะนัธเออะ เวิด)
No, not another sound
(โน , น็อท แอะนัธเออะ เซานด)
No
(โน)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
Everybody quiet
(เอวี่บอดี้ คไวเอ็ท)

Gabriella[spoken]:
(แร๊บบีเอลล่า [ ซโพเค็น ] :)
Why is everybody staring at you?
(ฮไว อีส เอวี่บอดี้ ซแทริง แอ็ท ยู)

Monique[spoken]:
(Monique [ ซโพเค็น ] :)
Not me, you.
(น็อท มี , ยู)

Gabriella[spoken]:
(แร๊บบีเอลล่า [ ซโพเค็น ] :)
Because of the callbacks? I can’t have people staring at me! I really can’t!
(บิคอส อ็อฝ เดอะ callbacks ซาย แค็นท แฮ็ฝ พี๊เพิ่ล ซแทริง แอ็ท มี ! ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท !)

Jocks, Brainiacs…:
(จอค , Brainiacs :)
Noooooooooooooo, no, no, no
(Noooooooooooooo , โน , โน , โน)
Stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
If you want to be cool
(อิฟ ยู ว็อนท ทู บี คูล)
Follow one simple rule
(ฟอลโล วัน ซิ๊มเพิ่ล รูล)
Don’t mess with the flow, oh no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โอ โน)
Stick to the status quooooooooooooo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ quooooooooooooo)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Stick to the stuff you know
(ซทิค ทู เดอะ ซทัฟ ยู โน)
It is better by far
(อิท อีส เบทเทอะ ไบ ฟา)
To keep things as they are
(ทู คีพ ธิง แอ็ส เด อาร์)
Don’t mess with the flow, no no
(ด้อนท์ เมซ วิฑ เดอะ ฟโล , โน โน)
Stick to the status
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ)
stick to the status
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ)
Stick to the status quo
(ซทิค ทู เดอะ ซเททัซ โคว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stick to The Status Quo คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น