เนื้อเพลง Analyse คำอ่านไทย The Cranberries

Close your eyes
( คโลส ยุร ไอ)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
Breathe the air out there
(บรีฑ ดิ แอ เอ้า แดร์)
We are free, we can be wide open
(วี อาร์ ฟรี , วี แค็น บี ไวด โอเพ็น)

For you open my eyes
(ฟอ ยู โอเพ็น มาย ไอ)
To the beauty I see
(ทู เดอะ บยูทิ ไอ ซี)
We will pray, we will stay
(วี วิล พเร , วี วิล ซเท)
Wide open
(ไวด โอเพ็น)

Don’t analyse
(ด้อนท์ แอนอะไลส)
Don’t analyse
(ด้อนท์ แอนอะไลส)
Don’t go that way
(ด้อนท์ โก แดท เว)
Don’t live that way
(ด้อนท์ ไลฝ แดท เว)
That would paralyse your evolution
(แดท เวิด แพระไลส ยุร เอโฝะลยูฌัน)

Don’t analyse
(ด้อนท์ แอนอะไลส)
Don’t analyse
(ด้อนท์ แอนอะไลส)
Don’t go that way
(ด้อนท์ โก แดท เว)
Don’t live that way
(ด้อนท์ ไลฝ แดท เว)
That would paralyse your evolution
(แดท เวิด แพระไลส ยุร เอโฝะลยูฌัน)

La la la
(ลา ลา ลา)
This greatest moment
(ดีซ เกสเดด โมเม็นท)
La la la
(ลา ลา ลา)
The strangest day
(เดอะ สแตงเจซ เด)
La la la
(ลา ลา ลา)
The greatest love of them all
(เดอะ เกสเดด ลัฝ อ็อฝ เฑ็ม ออล)

La la la
(ลา ลา ลา)
This greatest moment
(ดีซ เกสเดด โมเม็นท)
La la la
(ลา ลา ลา)
The strangest day
(เดอะ สแตงเจซ เด)
La la la
(ลา ลา ลา)
The greatest love of them all
(เดอะ เกสเดด ลัฝ อ็อฝ เฑ็ม ออล)

Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
Breathe the air out there
(บรีฑ ดิ แอ เอ้า แดร์)
Fantasize, fantasize
(แฟนทาซาย, แฟนทาซาย)
We are open
(วี อาร์ โอเพ็น)

For you open my eyes
(ฟอ ยู โอเพ็น มาย ไอ)
To the beauty I see
(ทู เดอะ บยูทิ ไอ ซี)
We will pray, we will stay
(วี วิล พเร , วี วิล ซเท)
Together
(ทุเกฑเออะ)

La la la
(ลา ลา ลา)
This greatest moment
(ดีซ เกสเดด โมเม็นท)
La la la
(ลา ลา ลา)
The strangest day
(เดอะ สแตงเจซ เด)
La la la
(ลา ลา ลา)
The greatest love of them all
(เดอะ เกสเดด ลัฝ อ็อฝ เฑ็ม ออล)

La la la
(ลา ลา ลา)
This greatest moment
(ดีซ เกสเดด โมเม็นท)
La la la
(ลา ลา ลา)
The strangest day
(เดอะ สแตงเจซ เด)
La la la
(ลา ลา ลา)
The greatest love of them all
(เดอะ เกสเดด ลัฝ อ็อฝ เฑ็ม ออล)

La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Analyse คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น