เนื้อเพลง Anything but Mine คำอ่านไทย Kenny Chesney

Walking alone beneath the lights of that miracle mile, he n Mary making her way into the
( วอคกิง อะโลน บินีธ เดอะ ไลท อ็อฝ แดท มิ๊ราเคิ่ล ไมล , ฮี เอ็น แมริ เมคอิง เฮอ เว อีนทุ เดอะ)
night, you can here the cries from the carnival rides, the pin ball bills, ski ball slides,
(ไนท , ยู แค็น เฮียร เดอะ ไคร ฟร็อม เดอะ คานิแฝ็ล ไรด , เดอะ พิน บอล บิล , ซคี บอล ซไลด ,)
watching the summer sun fall out of scent, there’s a warm wind coming in from off of the ocean
(วัทชิง เดอะ ซัมเมอะ ซัน ฟอล เอ้า อ็อฝ เซ็นท , แดร์ ซา วอม วินด คัมอิง อิน ฟร็อม ออฟฟ อ็อฝ ดิ โอแฌ็น)
making its way past the hotel wall to fill the streets Mary is holding both of her shoes in
(เมคอิง อิทซ เว พาซท เดอะ โฮเทล วอล ทู ฟิล เดอะ ซทรีท แมริ อีส โฮลดิง โบธ อ็อฝ เฮอ ฌู ซิน)
her hands said she likes to feel the sand beneath her feet
(เฮอ แฮ็นด เซ็ด ชี ไลค ทู ฟีล เดอะ แซ็นด บินีธ เฮอ ฟีท)

And in the morning I’m leaving n making my way back to Cleveland so tonight I hope I would do
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง แอม ลีฝอิงส เอ็น เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู Cleveland โซ ทุไนท ไอ โฮพ ไอ เวิด ดู)
just fine, and I don’t see how you could ever be anything but mine
(จัซท ไฟน , แอ็นด ดาย ด้อนท์ ซี เฮา ยู เคิด เอฝเออะ บี เอนอิธิง บัท ไมน)

There’s a local band playing at the sea side pavilion and I got just enough cash to get us in
(แดร์ ซา โลแค็ล แบ็นด พเลนิ่ง แอ็ท เดอะ ซี ไซด พะฝีลยัน แอ็นด ดาย ก็อท จัซท อินัฟ แค็ฌ ทู เก็ท อัซ ซิน)
and as we are dancing Mary’s wrapping her arms around me and I cant feel the sting on summer
(แอ็นด แอ็ส วี อาร์ แด็นซิง แมริ แรพพิง เฮอ อาม อะเรานด มี แอ็นด ดาย แค็นท ฟีล เดอะ ซทิง ออน ซัมเมอะ)
on my neck in the mist of the music I tell her I love her, we both laugh cause it isn’t true
(ออน มาย เน็ค อิน เดอะ มิซท อ็อฝ เดอะ มยูสิค ไอ เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ , วี โบธ ลาฟ คอส อิท อีสซึ่น ทรู)
but Mary there is a summer drawing to tonight there’s so much I’m longing to do to you
(บัท แมริ แดร์ อีส ซา ซัมเมอะ ดรออิง ทู ทุไนท แดร์ โซ มัช แอม ลองอิง ทู ดู ทู ยู)

And in the morning I’m leaving n making my way back to Cleveland so to night I hope I would
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง แอม ลีฝอิงส เอ็น เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู Cleveland โซ ทู ไนท ไอ โฮพ ไอ เวิด)
do just fine n I don’t see how you could ever be anything but mine
(ดู จัซท ไฟน เอ็น นาย ด้อนท์ ซี เฮา ยู เคิด เอฝเออะ บี เอนอิธิง บัท ไมน)

Ooooooooo..
(โอโอ)

And in the morning I’m leaving n making my way back to Cleveland so to night I hope I would
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง แอม ลีฝอิงส เอ็น เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู Cleveland โซ ทู ไนท ไอ โฮพ ไอ เวิด)
do just fine n I don’t see how you could ever be anything but mine
(ดู จัซท ไฟน เอ็น นาย ด้อนท์ ซี เฮา ยู เคิด เอฝเออะ บี เอนอิธิง บัท ไมน)

Mary I don’t see how you could ever be anything but mine
(แมริ ไอ ด้อนท์ ซี เฮา ยู เคิด เอฝเออะ บี เอนอิธิง บัท ไมน)

Ooooooooooo…ooooooooooooooo…
(อู~ ooooooooooooooo)

…And in the morning I’m leaving n making my way back to Cleveland so to night I hope I would
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง แอม ลีฝอิงส เอ็น เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู Cleveland โซ ทู ไนท ไอ โฮพ ไอ เวิด)
do just fine n I don’t see how you could ever be anything but mine
(ดู จัซท ไฟน เอ็น นาย ด้อนท์ ซี เฮา ยู เคิด เอฝเออะ บี เอนอิธิง บัท ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything but Mine คำอ่านไทย Kenny Chesney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น