เนื้อเพลง Same Script, Different Cast คำอ่านไทย Whitney Houston

SPOKEN
( ซโพเค็น)

Whitney: Um… hey Deb.
(วิชนี่ : อึม เฮ เด็บ)
Deborah Cox: Mmm hmm?
(เด๊บโบล่า ค็อคซ : อึม อึม)
WH: Thank you for being woman enough to come.
(WH : แธ็งค ยู ฟอ บีอิง วูมเอิน อินัฟ ทู คัม)
DC: Whitney, what’s this about?
(ดีซี : วิชนี่ , ว็อท ดีซ อะเบาท)

SUNG
(ซัง)

WH: I know he’s leaving me for you.
(WH : ไอ โน อีส ลีฝอิงส มี ฟอ ยู)
DC: Who said that? Who told you that it’s true?
(ดีซี : ฮู เซ็ด แดท ฮู โทลด ยู แดท อิทซ ทรู)

WH:
(WH :)
What is he telling you?
(ว็อท อีส ฮี เทลลิง ยู)
Could it be the same things that he told me?
(เคิด ดิท บี เดอะ เซม ธิง แดท ฮี โทลด มี)

DC: He told me that he loved me.
(ดีซี : ฮี โทลด มี แดท ฮี ลัฝ มี)
WH: I heard that.
(WH : ไอ เฮิด แดท)
DC: He told me I was [harmony] beautiful. How did you know? How did you know?
(ดีซี : ฮี โทลด มี ไอ วอส [ ฮาโมะนิ ] บยูทิฟุล เฮา ดิด ยู โน เฮา ดิด ยู โน)
WH: Because I played that scene before.
(WH : บิคอส ไอ พเล แดท ซีน บิโฟ)

CHORUS:
(โครัซ :)
This is a retake of my life.
(ดีซ ซิส ซา retake อ็อฝ มาย ไลฟ)
I was his star for many nights.
(ไอ วอส ฮิส ซทา ฟอ เมนอิ ไนท)
Now the roles have changed,
(เนา เดอะ โรล แฮ็ฝ เชนจ ,)
And you’re the leading lady in his life.
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ ลีดอิง เลดิ อิน ฮิส ไลฟ)
Lights, camera, now you’re on.
(ไลท , แคมเออะระ , เนา ยัวร์ ออน)
Just remember you’ve been warned.
(จัซท ริเมมเบอะ ยู๊ฟ บีน วอน)
Enjoy it now, ’cause it won’t last.
(เอ็นจอย อิท เนา , คอส อิท ว็อนท ลาซท)
Same script, different cast.
(เซม ซคริพท , ดีฟเฟอะเร็นท คาซท)

DC:
(ดีซี :)
What you’re saying could be true.
(ว็อท ยัวร์ เซอิง เคิด บี ทรู)
But how can I take advice from you?
(บัท เฮา แค็น นาย เทค แอ็ดไฝซ ฟร็อม ยู)

WH:
(WH :)
I’m not hating,
(แอม น็อท เฮดติง ,)
But I wish the one before me
(บัท ไอ วิฌ ดิ วัน บิโฟ มี)
Would have warned me too babe.
(เวิด แฮ็ฝ วอน มี ทู เบบ)

DC: Don’t say no more. La La La La La La La La La
(ดีซี : ด้อนท์ เซ โน โม ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
WH: Uncover your ears, girl.
(WH : อันคัฝเออะ ยุร เอีย , เกิล)
DC: I’m not listening. La La La La La La La La La
(ดีซี : แอม น็อท ลิเซินนิง ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

WH:
(WH :)
But I know you hear me.
(บัท ไอ โน ยู เฮีย มี)
Maybe my reasons are wrong,
(เมบี มาย รี๊ซั่น แซร์ ร็อง ,)
But I know that you believe me.
(บัท ไอ โน แดท ยู บิลีฝ มี)

CHORUS
(โครัซ)

DC: It’s your fault you didn’t love him enough.
(ดีซี : อิทซ ยุร ฟอลท ยู ดิ๊นอิน ลัฝ ฮิม อินัฟ)

WH:
(WH :)
That’s the problem.
(แด๊ท เดอะ พรอบเล็ม)
I loved him too much.
(ไอ ลัฝ ฮิม ทู มัช)
And when you love him
(แอ็นด ฮเว็น ยู ลัฝ ฮิม)
He becomes unattracted to you.
(ฮี บิคัม unattracted ทู ยู)

DC: Oh no, he’s changed and I’ll prove you wrong.
(ดีซี : โอ โน , อีส เชนจ แอ็นด แอล พรูฝ ยู ร็อง)
WH: No you won’t.
(WH : โน ยู ว็อนท)
DC: So go away. Leave us the hell alone! He loves me.
(ดีซี : โซ โก อะเว ลีฝ อัซ เดอะ เฮ็ล อะโลน ! ฮี ลัฝ มี)
WH: He’ll hurt you.
(WH : เฮ็ล เฮิท ยู)
DC: He’ll stay with me.
(ดีซี : เฮ็ล ซเท วิฑ มี)
WH: He’ll leave you.
(WH : เฮ็ล ลีฝ ยู)
WH and DC: For sure! For sure!
(WH แอ็นด ดีซี : ฟอ ฌุร ! ฟอ ฌุร !)

CHORUS
(โครัซ)

DC:
(ดีซี :)
This is a retake of my life.
(ดีซ ซิส ซา retake อ็อฝ มาย ไลฟ)
You were his star for many nights.
(ยู เวอ ฮิส ซทา ฟอ เมนอิ ไนท)
But now the roles have changed.
(บัท เนา เดอะ โรล แฮ็ฝ เชนจ)
I’m the leading lady in his life.
(แอม เดอะ ลีดอิง เลดิ อิน ฮิส ไลฟ)
Lights, camera, now you’re on.
(ไลท , แคมเออะระ , เนา ยัวร์ ออน)
Just remember you’ve been warned.
(จัซท ริเมมเบอะ ยู๊ฟ บีน วอน)
Enjoy it now, ’cause this will last.
(เอ็นจอย อิท เนา , คอส ดีซ วิล ลาซท)
I’m the future, you’re his past.
(แอม เดอะ ฟยูเชอะ , ยัวร์ ฮิส พาซท)

WH:
(WH :)
This is a retake of my life.
(ดีซ ซิส ซา retake อ็อฝ มาย ไลฟ)
I was his star for many nights.
(ไอ วอส ฮิส ซทา ฟอ เมนอิ ไนท)
Now the roles have changed,
(เนา เดอะ โรล แฮ็ฝ เชนจ ,)
And you’re the leading lady in his life.
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ ลีดอิง เลดิ อิน ฮิส ไลฟ)

WH and DC:
(WH แอ็นด ดีซี :)
Lights, camera, now you’re on.
(ไลท , แคมเออะระ , เนา ยัวร์ ออน)
Just remember you’ve been warned.
(จัซท ริเมมเบอะ ยู๊ฟ บีน วอน)

WH: Enjoy it now.
(WH : เอ็นจอย อิท เนา)
DC: Enjoy just now.
(ดีซี : เอ็นจอย จัซท เนา)
WH: It won’t last.
(WH : อิท ว็อนท ลาซท)
DC: I know it will last.
(ดีซี : ไอ โน อิท วิล ลาซท)
WH and DC: Same script, different cast.
(WH แอ็นด ดีซี : เซม ซคริพท , ดีฟเฟอะเร็นท คาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Script, Different Cast คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น