เนื้อเพลง Throwback คำอ่านไทย Usher

[Just Blaze]
( [ จัซท บเลส ])

Real talk. Usher, Just Blaze.
(ริแอ็ล ทอค อัฌเออะ , จัซท บเลส)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])

Oh!
(โอ !)
Oh ho!
(โอ โฮ !)
[Mmm you gonna want me back]
([ อึม ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])
[The last words she said to me now I’m wishing she was still here wit me]
([ เดอะ ลาซท เวิด ชี เซ็ด ทู มี เนา แอม วิชชิ้ง ชี วอส ซทิล เฮียร วิท มี ])
[You know your gonna need me]
([ ยู โน ยุร กอนนะ นีด มี ])
And now that day’s here, ya man gotta shed tears.
(แอ็นด เนา แดท เด เฮียร , ยา แม็น กอททะ ชี เทีย)
[Mmm you gonna want me back]
([ อึม ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])

You never miss a good thing till it leaves ya
(ยู เนฝเวอะ มิซ ซา เกิด ธิง ทิล อิท ลีฝ ยา)
Finally I realized that I need ya
(ไฟแน็ลลิ ไอ รีแอะไลส แดท ไอ นีด ยา)
I want ya back
(ไอ ว็อนท ยา แบ็ค)
Baby girl I need ya back
(เบบิ เกิล ไอ นีด ยา แบ็ค)
Gotta have ya back, babe
(กอททะ แฮ็ฝ ยา แบ็ค , เบบ)
Aww I broke it when you left my world
(อาวว ไอ บโรค อิท ฮเว็น ยู เล็ฟท มาย เวิลด)
Man I wish I woulda kept my girl
(แม็น นาย วิฌ ไอ วู๊ดดา เค็พท มาย เกิล)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I don’t know what I’m gon do wit out my baby
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แอม ก็อน ดู วิท เอ้า มาย เบบิ)

It’s driving me crazy [It’s driving me crazy]
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ [ อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ ])
Cause I’m missing my baby [Missing my baby]
(คอส แอม มีซซิง มาย เบบิ [ มีซซิง มาย เบบิ ])
I’m goin’ outta my mind and I’m runnin’ outta time
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด แอ็นด แอม รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
Oh I wish I could find you girl
(โอ ไอ วิฌ ไอ เคิด ไฟนด ยู เกิล)
Said I’m about to go crazy [About to go crazy]
(เซ็ด แอม อะเบาท ทู โก คเรสิ [ อะเบาท ทู โก คเรสิ ])
Cause I been needin’ you lately [Needing you lately]
(คอส ไอ บีน นีดิน ยู เลทลิ [ นี๊ดดิงยู เลทลิ ])
I’m goin’ outta my head and all the things that I said
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย เฮ็ด แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ไอ เซ็ด)
I wish that I never said them now
(ไอ วิฌ แดท ไอ เนฝเวอะ เซ็ด เฑ็ม เนา)

Aww baby
(อาวว เบบิ)
What you say now?
(ว็อท ยู เซ เนา)
[Your gonna want me back]
([ ยุร กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])
And still I want you, want you, want you, want you, want you
(แอ็นด ซทิล ไอ ว็อนท ยู , ว็อนท ยู , ว็อนท ยู , ว็อนท ยู , ว็อนท ยู)
Need ya babe
(นีด ยา เบบ)

If I could rewind the time
(อิฟ ฟาย เคิด รีไวนด เดอะ ไทม)
And get inside ya mind
(แอ็นด เก็ท อีนไซด ยา ไมนด)
I would take back all my words
(ไอ เวิด เทค แบ็ค ออล มาย เวิด)
I didn’t see it, I couldn’t see what I was doin’ babe
(ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท , ไอ คูดซึ่น ซี ว็อท ไอ วอส โดย เบบ)
See baby girl I was blind
(ซี เบบิ เกิล ไอ วอส บไลนด)
And I wish that I could try
(แอ็นด ดาย วิฌ แดท ไอ เคิด ทไร)
To be the man that you deserve
(ทู บี เดอะ แม็น แดท ยู ดิเสิฝ)
Give me one chance to make it work
(กิฝ มี วัน ชานซ ทู เมค อิท เวิค)

It’s driving me crazy [It’s driving me crazy]
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ [ อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ ])
Cause I’m missing my baby [Missing my baby]
(คอส แอม มีซซิง มาย เบบิ [ มีซซิง มาย เบบิ ])
I’m goin’ outta my mind and I’m runnin’ outta time
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด แอ็นด แอม รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
Oh I wish I could find you girl
(โอ ไอ วิฌ ไอ เคิด ไฟนด ยู เกิล)
Said I’m about to go crazy [About to go crazy]
(เซ็ด แอม อะเบาท ทู โก คเรสิ [ อะเบาท ทู โก คเรสิ ])
Cause I been needin’ you lately [Needing you lately]
(คอส ไอ บีน นีดิน ยู เลทลิ [ นี๊ดดิงยู เลทลิ ])
I’m goin’ outta my head and all the things that I said
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย เฮ็ด แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ไอ เซ็ด)
I wish that I never said them now
(ไอ วิฌ แดท ไอ เนฝเวอะ เซ็ด เฑ็ม เนา)

[Mmm you gonna want me back]
([ อึม ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])
Wish I could throw it back
(วิฌ ไอ เคิด ธโร อิท แบ็ค)
I want it the way it use to be
(ไอ ว็อนท ดิธ เดอะ เว อิท ยูซ ทู บี)
[Your gonna need me]
([ ยุร กอนนะ นีด มี ])
[Mmm your gonna want me back]
([ อึม ยุร กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])

Give me chance to make it work!
(กิฝ มี ชานซ ทู เมค อิท เวิค !)

It’s driving me crazy [It’s driving me crazy]
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ [ อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ ])
Cause I’m missing my baby [Missing my baby]
(คอส แอม มีซซิง มาย เบบิ [ มีซซิง มาย เบบิ ])
I’m goin’ outta my mind and I’m runnin’ outta time
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด แอ็นด แอม รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
Oh I wish I could find you girl
(โอ ไอ วิฌ ไอ เคิด ไฟนด ยู เกิล)
Said I’m about to go crazy [About to go crazy]
(เซ็ด แอม อะเบาท ทู โก คเรสิ [ อะเบาท ทู โก คเรสิ ])
Cause I been needin’ you lately [Needing you lately]
(คอส ไอ บีน นีดิน ยู เลทลิ [ นี๊ดดิงยู เลทลิ ])
The love of my life but I wasn’t loving you right baby
(เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ บัท ไอ วอสซึ้น ลัฝอิง ยู ไรท เบบิ)

It’s driving me crazy [It’s driving me crazy]
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ [ อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ ])
Cause I’m missing my baby [Missing my baby]
(คอส แอม มีซซิง มาย เบบิ [ มีซซิง มาย เบบิ ])
I’m goin’ outta my mind and I’m runnin’ outta time
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด แอ็นด แอม รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
Oh I wish I could find you girl
(โอ ไอ วิฌ ไอ เคิด ไฟนด ยู เกิล)
So I’m about to go crazy [About to go crazy]
(โซ แอม อะเบาท ทู โก คเรสิ [ อะเบาท ทู โก คเรสิ ])
Cause I been needin’ you lately [Needing you lately]
(คอส ไอ บีน นีดิน ยู เลทลิ [ นี๊ดดิงยู เลทลิ ])
I’m goin’ outta my head and all the things that I said
(แอม โกอิน เอ๊าตา มาย เฮ็ด แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ไอ เซ็ด)
I wish that I never said them now
(ไอ วิฌ แดท ไอ เนฝเวอะ เซ็ด เฑ็ม เนา)

[Mmm your gonna want me back]
([ อึม ยุร กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])
It’s the last words she said to me
(อิทซ เดอะ ลาซท เวิด ชี เซ็ด ทู มี)
Now I’m wishing she was still here wit me
(เนา แอม วิชชิ้ง ชี วอส ซทิล เฮียร วิท มี)
[Your gonna need me, need me one day]
([ ยุร กอนนะ นีด มี , นีด มี วัน เด ])
And that day’s here
(แอ็นด แดท เด เฮียร)
[Mmm your gonna want me back]
([ อึม ยุร กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค ])
And ya man gotta shed tears
(แอ็นด ยา แม็น กอททะ ชี เทีย)
I’m sittin’ by the phone
(แอม ซิทดิน ไบ เดอะ โฟน)
Realizing she ain’t ever coming home…..
(เรียวรายซิง ชี เอน เอฝเออะ คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Throwback คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น