เนื้อเพลง Frgt/10 คำอ่านไทย Linkin Park

From the top to the bottom
( ฟร็อม เดอะ ท็อพ ทู เดอะ บอตตัม)
Bottom to top I stop
(บอตตัม ทู ท็อพ ไอ ซท็อพ)
At the core I’m forgotten
(แอ็ท เดอะ โค แอม ฟอร์กอทเดน)
In the middle of my thoughts
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ธอท)
Taken far from the safety
(เทคเอ็น ฟา ฟร็อม เดอะ เซพทิ)
The pictures there
(เดอะ พีคเชอะ แดร์)
The memories won’t escape me
(เดอะ เมรโมรี ว็อนท เอ็ซเคพ มี)

[Mike]
([ ไมค ])
We’re stuck in a place so dark you can hardly see
(เวีย ซทัค อิน อะ พเลซ โซ ดาค ยู แค็น ฮาดลิ ซี)
The manner of matter that splits with the words I breathe
(เดอะ แมนเนอะ อ็อฝ แมทเทอะ แดท ซพลิท วิฑ เดอะ เวิด ซาย บรีฑ)
And as the rain drips down acidic questions around me
(แอ็นด แอ็ส เดอะ เรน ดริพ เดาน แอะซีดอิค คเวซชัน อะเรานด มี)
I block out the sight of the powers that be
(ไอ บล็อค เอ้า เดอะ ไซท อ็อฝ เดอะ เพาเออะ แดท บี)
And duck away into the darkness, time’s up
(แอ็นด ดั๊ค อะเว อีนทุ เดอะ ดาคเน็ซ , ไทม อัพ)
I’ll wind up in a rusted world with eyes shut
(แอล วินด อัพ อิน อะ รัซท เวิลด วิฑ ไอ ฌัท)
So tight that it blurs into the world of pretend
(โซ ไทท แดท ดิธ บเลอ อีนทุ เดอะ เวิลด อ็อฝ พริเทนด)
And the eyes ease open and its dark again
(แอ็นด ดิ ไอ อีส โอเพ็น แอ็นด อิทซ ดาค อะเกน)

From the top to the bottom, bottom to top I stop
(ฟร็อม เดอะ ท็อพ ทู เดอะ บอตตัม , บอตตัม ทู ท็อพ ไอ ซท็อพ)
At the core I’m forgotten, in the middle of my thoughts
(แอ็ท เดอะ โค แอม ฟอร์กอทเดน , อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ธอท)
Taken far from the safety, the pictures there
(เทคเอ็น ฟา ฟร็อม เดอะ เซพทิ , เดอะ พีคเชอะ แดร์)
The memories won’t escape me, so why should I care
(เดอะ เมรโมรี ว็อนท เอ็ซเคพ มี , โซ ฮไว เชิด ดาย แค)

[Chali 2na]
([ Chali 2na ])
In the memory you’ll find me, eyes burning up
(อิน เดอะ เมมโอะริ โยว ไฟนด มี , ไอ เบรินนิง อัพ)
The darkness holding me tightly, until the sun rises up
(เดอะ ดาคเน็ซ โฮลดิง มี ไททลิ , อันทีล เดอะ ซัน ไรส อัพ)

[Mike]
([ ไมค ])
Listen to sounds, dizy from the ups and downs
(ลิ๊สซึ่น ทู เซานด , dizy ฟร็อม ดิ อัพสฺ แซน เดาน)
Enausiated by the polutted rot that’s all around
(Enausiated ไบ เดอะ polutted ร็อท แด๊ท ซอร์ อะเรานด)
Watching the wheels of the cars that pass
(วัทชิง เดอะ ฮวีล อ็อฝ เดอะ คา แดท เพซ)
I look past to the last of the light and the long shadows it casts
(ไอ ลุค พาซท ทู เดอะ ลาซท อ็อฝ เดอะ ไลท แอ็นด เดอะ ล็อง แฌดโอ ซิท คาซท)
A window grows and catches the eye
(อะ วีนโด กโร แซน catches ดิ ไอ)
And crys out a yellow light as it passes me by
(แอ็นด คไร เอ้า ดา เยลโล ไลท แอ็ส ซิท แพเซ มี ไบ)
And a young shadowy figure sits in front of a box
(แอ็นด อะ ยัง แฌดโอะอิ ฟีกยุร ซิท ซิน ฟรันท อ็อฝ อะ บ็อคซ)
Inside a building of rock with antennas on top now
(อีนไซด อะ บีลดิง อ็อฝ ร็อค วิฑ แอ็นเทนนะ ออน ท็อพ เนา)
Nothing can stop in this land of the pain
(นัธอิง แค็น ซท็อพ อิน ดีซ แล็นด อ็อฝ เดอะ เพน)
The sane lose, not knowing they were part of the game
(เดอะ เซน ลูส , น็อท โนอิง เด เวอ พาท อ็อฝ เดอะ เกม)
And while the insides change the box stays the same
(แอ็นด ฮไวล ดิ อีนไซด เชนจ เดอะ บ็อคซ ซเท เดอะ เซม)
And the figure inside could bear anybody’s name
(แอ็นด เดอะ ฟีกยุร อีนไซด เคิด แบ เอนอิบอดิ เนม)
The memories I keep are from a time like then
(เดอะ เมรโมรี ซาย คีพ อาร์ ฟร็อม มา ไทม ไลค เด็น)
I put them on paper so I can come back to them
(ไอ พัท เฑ็ม ออน เพเพอะ โซ ไอ แค็น คัม แบ็ค ทู เฑ็ม)
Someday I’m hopin to close my eyes and pretend
(ซัมเดย์ แอม โฮพปิน ทู คโลส มาย ไอ แซน พริเทนด)
That this crumpled up paper can be perfect again
(แดท ดีซ ครัมเปิล อัพ เพเพอะ แค็น บี เพ๊อร์เฟ็คท อะเกน)

From the top to the bottom
(ฟร็อม เดอะ ท็อพ ทู เดอะ บอตตัม)
Bottom to top I stop
(บอตตัม ทู ท็อพ ไอ ซท็อพ)
At the core I’m forgotten
(แอ็ท เดอะ โค แอม ฟอร์กอทเดน)
In the middle of my thoughts
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ธอท)
Taken far from my safety
(เทคเอ็น ฟา ฟร็อม มาย เซพทิ)
The pictures there
(เดอะ พีคเชอะ แดร์)
The memory won’t escape me
(เดอะ เมมโอะริ ว็อนท เอ็ซเคพ มี)

[Cahli 2na]
([ Cahli 2na ])
I’m here at this podium talkin, the ceremony offering
(แอม เฮียร แอ็ท ดีซ โพเดียม ทอคกิ่น , เดอะ เซริโมนิ ออฟเฟอริง)
Dedicated to urban disfunctional offspring
(เดดอิเคท ทู เออแบ็น disfunctional ฮอฟสปิง)
What’s happening? City governments are eternally nappin
(ว็อท แฮพเพะนิง ซีทอิ กัฝเอินเม็นท แซร์ อิเทอแน็ลลิ nappin)
Trapped in greedy covenants causing urban collapse
(แทร๊พ อิน กรีดอิ คัฝเอะแน็นท คู๊ดซิง เออแบ็น ค็อลแลพซ)
Bullets that scar souls with dark holes
(บูลเล็ท แดท ซคา โซล วิฑ ดาค โฮล)
Get more than your car stole some hearts be blacker than charcoal
(เก็ท โม แฑ็น ยุร คา ซโทล ซัม ฮาท บี blacker แฑ็น charcoal)
For real, this society’s deprevation
(ฟอ ริแอ็ล , ดีซ โซะไซเอะทิ deprevation)
Depends not on our differences but the separation within
(ดิเพนด น็อท ออน เอ๊า ดีฟเฟอะเร็นซ บัท เดอะ เซพะเรฌัน วิฑีน)
No preporation is made, limited aid, minimum wage
(โน preporation อีส เมด , ลีมอิท เอด , มีนอิมัม เวจ)
Living in a tenament cage, where rent isn’t paid
(ลีฝอิง อิน อะ tenament เคจ , ฮแว เร็นท อีสซึ่น เพลด)
Tragedy with a parade
(ทแรจเอะดิ วิฑ อะ พะเรด)
The darkness overspreads like a permanent plague
(เดอะ ดาคเน็ซ โอเฝิซพเรด ไลค เก เพอมะเน็นท พเลก)

In the memory you’ll find me
(อิน เดอะ เมมโอะริ โยว ไฟนด มี)
Eyes burning up
(ไอ เบรินนิง อัพ)
The darkness holding me tightly
(เดอะ ดาคเน็ซ โฮลดิง มี ไททลิ)
Until the sun rises up
(อันทีล เดอะ ซัน ไรส อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frgt/10 คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น