เนื้อเพลง Story of Love คำอ่านไทย Westlife

All [Shane lead vocals]:
( ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
This is the story of love
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

All [Shane lead vocals]:
(ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
You hold the words that mean so much
(ยู โฮลด เดอะ เวิด แดท มีน โซ มัช)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make a plan together
(เล็ท เมค เก แพล็น ทุเกฑเออะ)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว)

Shane:
(เชน :)
In the story of love
(อิน เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว)

Shane:
(เชน :)
Oh yeah
(โอ เย่)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Yeah
(โว้ว , โว้ว , เย่)

Shane:
(เชน :)
Now is the moment
(เนา อีส เดอะ โมเม็นท)
I’ve been waiting for
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ)
When dreams they come to life
(ฮเว็น ดรีม เด คัม ทู ไลฟ)
No hesitation, only open doors
(โน เฮสิเทฌัน , โอ๊นลี่ โอเพ็น โด)
You pushed those doubts aside
(ยู พุฌ โฑส เดาท อะไซด)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Somehow you always feel
(ซัมฮาว ยู ออลเว ฟีล)
What is on my mind
(ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
Seems like this consequence came right on time, ooohh
(ซีม ไลค ดีซ คอนซิคเว็นซ เคม ไรท ออน ไทม , อู้)

All [Shane lead vocals]:
(ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
This is the story of love
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

All [Bryan lead vocals]:
(ออล [ บายเอนเล็ด โฝแค็ล ] :)
You hold the words that mean so much
(ยู โฮลด เดอะ เวิด แดท มีน โซ มัช)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make a plan together
(เล็ท เมค เก แพล็น ทุเกฑเออะ)

Shane:
(เชน :)
Baby, oh
(เบบิ , โอ)

All:
(ออล :)
When my world falls behind
(ฮเว็น มาย เวิลด ฟอล บิไฮนด)
I just look into those eyes
(ไอ จัซท ลุค อีนทุ โฑส ไอ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
And see the story of love
(แอ็นด ซี เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Yeah
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , เย่)

Bryan:
(บายเอน:)
Running in circles
(รันนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Feels like eternity
(ฟีล ไลค อิเทอนิทิ)
Indecision in my mind
(อินดิซีฉอัน อิน มาย ไมนด)
You hold the window
(ยู โฮลด เดอะ วีนโด)
Through all the remedies
(ธรู ออล เดอะ remedies)
And filled that space inside
(แอ็นด ฟิล แดท ซเพซ อีนไซด)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Somehow you turned the page
(ซัมฮาว ยู เทิน เดอะ เพจ)
To the other side
(ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)
What was an empty place
(ว็อท วอส แอน เอมทิ พเลซ)
Is now filled with life, ooohh
(อีส เนา ฟิล วิฑ ไลฟ , อู้)

All [Shane lead vocals]:
(ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
This is the story of love
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

Shane:
(เชน :)
This is the story of love
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

All [Shane lead vocals]:
(ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
You hold the words that mean so much
(ยู โฮลด เดอะ เวิด แดท มีน โซ มัช)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make a plan together
(เล็ท เมค เก แพล็น ทุเกฑเออะ)

Shane:
(เชน :)
Baby, oh
(เบบิ , โอ)

All [Bryan lead vocals]:
(ออล [ บายเอนเล็ด โฝแค็ล ] :)
When my world falls behind
(ฮเว็น มาย เวิลด ฟอล บิไฮนด)
I just look into those eyes
(ไอ จัซท ลุค อีนทุ โฑส ไอ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
And see the story of love
(แอ็นด ซี เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

All:
(ออล :)
No more illusions
(โน โม อิลยูฌัน)
Brought down in our lives
(บรอท เดาน อิน เอ๊า ไลฝ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Oh, my baby, all my confusions pushed aside, oohh
(โอ , มาย เบบิ , ออล มาย ค็อนฟยูฉัน พุฌ อะไซด , อู)

All:
(ออล :)
This is the story of love
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
This is the story
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ)
Let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

All [Shane lead vocals]:
(ออล [ เชน เล็ด โฝแค็ล ] :)
You hold the words that mean so much
(ยู โฮลด เดอะ เวิด แดท มีน โซ มัช)

Bryan:
(บายเอน:)
Let’s make a plan together
(เล็ท เมค เก แพล็น ทุเกฑเออะ)

All:
(ออล :)
When my world falls behind
(ฮเว็น มาย เวิลด ฟอล บิไฮนด)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Behind
(บิไฮนด)

All:
(ออล :)
I just look into those eyes
(ไอ จัซท ลุค อีนทุ โฑส ไอ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
And see the story of love
(แอ็นด ซี เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Yeah
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , เย่)

Shane:
(เชน :)
Oh, baby, yeah
(โอ , เบบิ , เย่)

All:
(ออล :)
Whoa, Whoa, Whoa, Whoa, Whoa
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Story of Love คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น