เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Breaking Benjamin

I’ve got a little red bow
( แอฝ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด เบา)
and I bought it for you
(แอ็นด ดาย บอท ดิธ ฟอ ยู)
cause I know you’re not fair
(คอส ไอ โน ยัวร์ น็อท แฟ)
I don’t get it, oh well
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , โอ เว็ล)
and you color my skin
(แอ็นด ยู คัลเออะ มาย ซคิน)
and the colors don’t blend
(แอ็นด เดอะ คัลเออะ ด้อนท์ บเล็นด)
cause I’m gonna get you
(คอส แอม กอนนะ เก็ท ยู)
and your little dog too
(แอ็นด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ด็อก ทู)
there’s a yellow brick road
(แดร์ ซา เยลโล บริค โรด)
that we follow back home
(แดท วี ฟอลโล แบ็ค โฮม)
cause I know you can’t wait
(คอส ไอ โน ยู แค็นท เวท)
your belligerent hate
(ยุร เบ็ลลีจเออะเร็นท เฮท)
there’s no place like home
(แดร์ โน พเลซ ไลค โฮม)
there’s no place like home
(แดร์ โน พเลซ ไลค โฮม)
like home
(ไลค โฮม)
I’ve, got a southern belle too
(แอฝ , ก็อท ดา ซัฑเอิน เบ็ล ทู)
and ruby red shoes
(แอ็นด รูบิ เร็ด ฌู)
and a body of straw
(แอ็นด อะ บอดอิ อ็อฝ ซทรอ)
are you sick of it all?
(อาร์ ยู ซิค อ็อฝ อิท ดอร์)
there’s a man made of tin
(แดร์ ซา แม็น เมด อ็อฝ ทิน)
with an oil can grin
(วิฑ แอน ออยล แค็น กริน)
and I’m gonna get you
(แอ็นด แอม กอนนะ เก็ท ยู)
and your little dog too
(แอ็นด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ด็อก ทู)
there’s a yellow brick road
(แดร์ ซา เยลโล บริค โรด)
that we follow back home
(แดท วี ฟอลโล แบ็ค โฮม)
and I know you can’t wait
(แอ็นด ดาย โน ยู แค็นท เวท)
your belligerent hate
(ยุร เบ็ลลีจเออะเร็นท เฮท)
there’s no place like home
(แดร์ โน พเลซ ไลค โฮม)
there’s no place like home
(แดร์ โน พเลซ ไลค โฮม)
there’s a little white porch
(แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท โพช)
and you wanted it so
(แอ็นด ยู ว็อนท ดิท โซ)
and you let me go down
(แอ็นด ยู เล็ท มี โก เดาน)
to the end of the road
(ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
and the black and the white
(แอ็นด เดอะ บแล็ค แอ็นด เดอะ ฮไวท)
a technicolorful life
(อะ technicolorful ไลฟ)
can I stand by your side?
(แค็น นาย ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
like home
(ไลค โฮม)
we can make it alright
(วี แค็น เมค อิท ออลไร๊ท)
cause I’m home
(คอส แอม โฮม)
there’s a little white porch
(แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท โพช)
and you wanted it so
(แอ็นด ยู ว็อนท ดิท โซ)
and you let me go down
(แอ็นด ยู เล็ท มี โก เดาน)
to the end of the road
(ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
and the black and the white
(แอ็นด เดอะ บแล็ค แอ็นด เดอะ ฮไวท)
a technicolorful life
(อะ technicolorful ไลฟ)
then another arrived
(เด็น แอะนัธเออะ แอะไรฝ)
it’s a cowardly lion
(อิทซ ซา เคาเอิดลิ ไลอัน)
what I want from this world
(ว็อท ไอ ว็อนท ฟร็อม ดีซ เวิลด)
what I wanna resolve
(ว็อท ไอ วอนนา ริสอลฝ)
when I want you to stay
(ฮเว็น นาย ว็อนท ยู ทู ซเท)
so I want you to wait
(โซ ไอ ว็อนท ยู ทู เวท)
I don’t wanna be bold
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี โบลด)
I don’t wanna be cold
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี โคลด)
I don’t wanna grow old
(ไอ ด้อนท์ วอนนา กโร โอลด)
I don’t wanna grow old
(ไอ ด้อนท์ วอนนา กโร โอลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น