เนื้อเพลง Grace Is Gone คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Neon shines through smokey eyes tonight
( นีอ็อน ไฌน ธรู สโมกคี่ ไอ ทุไนท)
It’s 2 A.M., I’m drunk again
(อิทซ ทู อะ เอ็ม , แอม ดรังค อะเกน)
And it’s heavy on my mind
(แอ็นด อิทซ เฮฝอิ ออน มาย ไมนด)

I could never love again
(ไอ เคิด เนฝเวอะ ลัฝ อะเกน)
So much as I love you
(โซ มัช แอ็ส ซาย ลัฝ ยู)
Where you end, where I begin
(ฮแว ยู เอ็นด , ฮแว ไอ บีกีน)
Is like a river running through
(อีส ไลค เก รีฝเออะ รันนิง ธรู)

Take my heart, take my eyes
(เทค มาย ฮาท , เทค มาย ไอ)
I need them no more
(ไอ นีด เฑ็ม โน โม)
If never again they fall
(อิฟ เนฝเวอะ อะเกน เด ฟอล)
Upon the one I so adore…
(อุพอน ดิ วัน ไอ โซ อะโด)

Excuse me please, one more drink
(เอ็คซคยูซ มี พลีส , วัน โม ดริงค)
Could you make it strong?
(เคิด ยู เมค อิท ซทร็อง)
Cause I don’t need to think
(คอส ไอ ด้อนท์ นีด ทู ธิงค)
She broke my heart
(ชี บโรค มาย ฮาท)
My Grace is Gone
(มาย กเรซ อีส กอน)
Another drink and I’ll be gone
(แอะนัธเออะ ดริงค แอ็นด แอล บี กอน)

One drink to remember
(วัน ดริงค ทู ริเมมเบอะ)
Then another to forget
(เด็น แอะนัธเออะ ทู เฟาะเกท)
I think of every day to find
(ไอ ธิงค อ็อฝ เอฝริ เด ทู ไฟนด)
A love like you again
(อะ ลัฝ ไลค ยู อะเกน)

One drink to remember
(วัน ดริงค ทู ริเมมเบอะ)
And another to forget
(แอ็นด แอะนัธเออะ ทู เฟาะเกท)

Excuse me please, one more drink
(เอ็คซคยูซ มี พลีส , วัน โม ดริงค)
Could you make it strong?
(เคิด ยู เมค อิท ซทร็อง)
Cause I don’t need to think
(คอส ไอ ด้อนท์ นีด ทู ธิงค)
She broke my heart
(ชี บโรค มาย ฮาท)
My Grace is Gone
(มาย กเรซ อีส กอน)
Another drink and I’ll be gone
(แอะนัธเออะ ดริงค แอ็นด แอล บี กอน)
One more drink and I’ll move on
(วัน โม ดริงค แอ็นด แอล มูฝ ออน)

You think of things impossible
(ยู ธิงค อ็อฝ ธิง อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Then the sun refuse to shine
(เด็น เดอะ ซัน เรฟยุซ ทู ไฌน)
I woke with you beside me
(ไอ โวค วิฑ ยู บิไซด มี)
Your cold hand lay in mine
(ยุร โคลด แฮ็นด เล อิน ไมน)

Excuse me please, one more drink
(เอ็คซคยูซ มี พลีส , วัน โม ดริงค)
Could you make it strong?
(เคิด ยู เมค อิท ซทร็อง)
Cause I don’t need to think
(คอส ไอ ด้อนท์ นีด ทู ธิงค)
She broke my heart
(ชี บโรค มาย ฮาท)
My Grace is Gone
(มาย กเรซ อีส กอน)
Another drink and I’ll go…
(แอะนัธเออะ ดริงค แอ็นด แอล โก)

Excuse me please, one more drink
(เอ็คซคยูซ มี พลีส , วัน โม ดริงค)
Could you make it strong?
(เคิด ยู เมค อิท ซทร็อง)
Cause I don’t need to think
(คอส ไอ ด้อนท์ นีด ทู ธิงค)
She broke my heart
(ชี บโรค มาย ฮาท)
My Grace is Gone
(มาย กเรซ อีส กอน)
Another drink and I’ll move on
(แอะนัธเออะ ดริงค แอ็นด แอล มูฝ ออน)
One more drink and I’ll move on
(วัน โม ดริงค แอ็นด แอล มูฝ ออน)
One more drink, my grace is gone.
(วัน โม ดริงค , มาย กเรซ อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grace Is Gone คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น