เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย Demi Lovato

I’ll throw all of your stuff away
( แอล ธโร ออล อ็อฝ ยุร ซทัฟ อะเว)
Then I’ll clear you out of my head
(เด็น แอล คเลีย ยู เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
I’ll tear you out of my heart
(แอล เทีย ยู เอ้า อ็อฝ มาย ฮาท)
And ignore all your messages
(แอ็นด อิกโน ออล ยุร เมซซิจ)

I’ll tell everyone we are through
(แอล เท็ล เอ๊วี่วัน วี อาร์ ธรู)
Cause I’m so much better without you
(คอส แอม โซ มัช เบทเทอะ วิเฑาท ยู)
But it’s just another pretty lie
(บัท อิทซ จัซท แอะนัธเออะ พรีททิ ไล)
Cause I break down
(คอส ไอ บเรค เดาน)
Every time you come around
(เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
Oh, oh
(โอ , โอ)

So how did you get here under my skin?
(โซ เฮา ดิด ยู เก็ท เฮียร อันเดอะ มาย ซคิน)
Swore that I’d never let you back in
(ซโว แดท อาย เนฝเวอะ เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Should’ve known better
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ)
Than trying to let you go
(แฑ็น ทไรอิง ทู เล็ท ยู โก)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)
Hard as I try, I know I can’t quit
(ฮาด แอ็ส ซาย ทไร , ไอ โน ไอ แค็นท ควิท)
Something about you is so addictive
(ซัมติง อะเบาท ยู อีส โซ แอคดิซทีฝ)
We’re falling together
(เวีย ฟ๊อลิง ทุเกฑเออะ)
You think that by now, I’d know
(ยู ธิงค แดท ไบ เนา , อาย โน)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)

You never know what you want
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท ยู ว็อนท)
And you never say what you mean
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ เซ ว็อท ยู มีน)
But I start to go insane
(บัท ไอ ซทาท ทู โก อินเซน)
Every time that you look at me
(เอฝริ ไทม แดท ยู ลุค แกท มี)

You only hear half of what I say
(ยู โอ๊นลี่ เฮีย ฮาล์ฟ อ็อฝ ว็อท ไอ เซ)
And you’re always showing up too late
(แอ็นด ยัวร์ ออลเว โชว์วิง อัพ ทู เลท)
And I know that I should say goodbye
(แอ็นด ดาย โน แดท ไอ เชิด เซ กู๊ดบาย)
But it’s no use
(บัท อิทซ โน ยูซ)
Can’t be with or without you
(แค็นท บี วิฑ ออ วิเฑาท ยู)
Oh, oh
(โอ , โอ)

So how did you get here under my skin?
(โซ เฮา ดิด ยู เก็ท เฮียร อันเดอะ มาย ซคิน)
Swore that I’d never let you back in
(ซโว แดท อาย เนฝเวอะ เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Should’ve known better
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ)
Than trying to let you go
(แฑ็น ทไรอิง ทู เล็ท ยู โก)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)
Hard as I try, I know I can’t quit
(ฮาด แอ็ส ซาย ทไร , ไอ โน ไอ แค็นท ควิท)
[Know I can’t quit]
([ โน ไอ แค็นท ควิท ])
Something about you is so addictive
(ซัมติง อะเบาท ยู อีส โซ แอคดิซทีฝ)
[Addictive]
([ แอคดิซทีฝ ])
We’re falling together
(เวีย ฟ๊อลิง ทุเกฑเออะ)
You think that by now, I’d know
(ยู ธิงค แดท ไบ เนา , อาย โน)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)
[Again]
([ อะเกน ])
And again and again and again and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)

I threw all of your stuff away
(ไอ ธรู ออล อ็อฝ ยุร ซทัฟ อะเว)
And I cleared you out of my head
(แอ็นด ดาย คเลีย ยู เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
And I tore you out off my heart
(แอ็นด ดาย โท ยู เอ้า ออฟฟ มาย ฮาท)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)

So how did you get here under my skin?
(โซ เฮา ดิด ยู เก็ท เฮียร อันเดอะ มาย ซคิน)
[Under my skin]
([ อันเดอะ มาย ซคิน ])
Swore that I’d never let you back in
(ซโว แดท อาย เนฝเวอะ เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Should’ve known better
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ)
Than trying to let you go
(แฑ็น ทไรอิง ทู เล็ท ยู โก)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)
Hard as I try, I know I can’t quit
(ฮาด แอ็ส ซาย ทไร , ไอ โน ไอ แค็นท ควิท)
[Know I can’t quit]
([ โน ไอ แค็นท ควิท ])
Something about you is so addictive
(ซัมติง อะเบาท ยู อีส โซ แอคดิซทีฝ)
[Addictive]
([ แอคดิซทีฝ ])
We’re falling together
(เวีย ฟ๊อลิง ทุเกฑเออะ)
You think that by now, I’d know
(ยู ธิงค แดท ไบ เนา , อาย โน)
Cause here we go, go
(คอส เฮียร วี โก , โก)
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
Should’ve known better
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ)
Than trying to let you go
(แฑ็น ทไรอิง ทู เล็ท ยู โก)
Cause here we go, go, go again
(คอส เฮียร วี โก , โก , โก อะเกน)
Again and again
(อะเกน แอ็นด อะเกน)
Again and again
(อะเกน แอ็นด อะเกน)

And again and again and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
And again and again and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
And again and again and again and again
(แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น