เนื้อเพลง Fall to Pieces คำอ่านไทย Velvet Revolver

It’s been a long year
( อิทซ บีน อะ ล็อง เยีย)
Since you’ve been gone
(ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน)
I’ve been alone here
(แอฝ บีน อะโลน เฮียร)
I’ve grown old
(แอฝ กโรน โอลด)
I fall to pieces, I’m falling
(ไอ ฟอล ทู พีซ , แอม ฟ๊อลิง)
Fell to pieces and I’m still falling
(เฟ็ล ทู พีซ แซน แอม ซทิล ฟ๊อลิง)

Every time I’m falling down
(เอฝริ ไทม แอม ฟ๊อลิง เดาน)
All alone I fall to pieces
(ออล อะโลน ไอ ฟอล ทู พีซ)

I keep a journal of memories
(ไอ คีพ อะ เจอแน็ล อ็อฝ เมรโมรี)
I’m feeling lonely, I can’t breathe
(แอม ฟีลอิง โลนลิ , ไอ แค็นท บรีฑ)
I fall to pieces, I’m falling
(ไอ ฟอล ทู พีซ , แอม ฟ๊อลิง)
Fell to pieces and I’m still falling
(เฟ็ล ทู พีซ แซน แอม ซทิล ฟ๊อลิง)

All the years I’ve tried
(ออล เดอะ เยีย แอฝ ทไร)
With more to go
(วิฑ โม ทู โก)
Will the memories die
(วิล เดอะ เมรโมรี ได)
I’m waiting
(แอม เวททิง)
Will I find you
(วิล ไอ ไฟนด ยู)
Can I find you
(แค็น นาย ไฟนด ยู)
We’re falling down
(เวีย ฟ๊อลิง เดาน)
I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall to Pieces คำอ่านไทย Velvet Revolver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น