เนื้อเพลง Aeroplane คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Looking in my own eyes
( ลุคอิง อิน มาย โอน ไอ)
I can’t find the love I want
(ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ ลัฝ ไอ ว็อนท)
Someone better slap me
(ซัมวัน เบทเทอะ ซแล็พ มี)
Before I start to rust
(บิโฟ ไอ ซทาท ทู รัซท)
Before I start to decompose
(บิโฟ ไอ ซทาท ทู ดีค็อมโพส)
Looking in my rear mirror
(ลุคอิง อิน มาย เรีย มีเรอะ)
Looking in my rear mirror
(ลุคอิง อิน มาย เรีย มีเรอะ)
I can make it disappear
(ไอ แค็น เมค อิท ดิแซ็พเพีย)

I like pleasure spiked w/pain
(ไอ ไลค พเลฉเออะ ซไพค ดับบิว /เพน)
Music is my aeroplane
(มยูสิค อีส มาย แอโระพเลน)
It’s my aeroplane
(อิทซ มาย แอโระพเลน)
Songbird sweet and sour Jane
(ซองเบริ์ด สวี้ท แอ็นด เซาร เจน)
It’s my aeroplane
(อิทซ มาย แอโระพเลน)

Sitting in my kitchen
(ซีททิง อิน มาย คีชเอ็น)
I’m turning into dust again
(แอม เทินนิง อีนทุ ดัซท อะเกน)
My melancholy baby
(มาย เมลแอ็นคอลิ เบบิ)
The star of mazzy must
(เดอะ ซทา อ็อฝ mazzy มัซท)
Push her voice inside of me
(พุฌ เฮอ ฝอยซ อีนไซด อ็อฝ มี)
I’m overcoming gravity
(แอม โอฝเว่อร์คัมมิง กเรฝอิทิ)
I’m overcoming gravity
(แอม โอฝเว่อร์คัมมิง กเรฝอิทิ)
It’s easy when you’re sad to be
(อิทซ อีสอิ ฮเว็น ยัวร์ แซ็ด ทู บี)

Just one note
(จัซท วัน โนท)
Could make me float
(เคิด เมค มี ฟโลท)
Could make me float away
(เคิด เมค มี ฟโลท อะเว)
One note from
(วัน โนท ฟร็อม)
The song she wrote
(เดอะ ซ็อง ชี โรท)
Could f*ck me where I lay
(เคิด เอฟ *ck มี ฮแว ไอ เล)
Just one note
(จัซท วัน โนท)
Could make me choke
(เคิด เมค มี โชค)
One note that’s
(วัน โนท แด๊ท)
Not a lie
(น็อท ดา ไล)
Just one note
(จัซท วัน โนท)
Could cut my throat
(เคิด คัท มาย ธโรท)
One could make me die
(วัน เคิด เมค มี ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aeroplane คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น