เนื้อเพลง Any Man Of Mine คำอ่านไทย Shania Twain

This Is What A Woman Wants
( ดีซ ซิส ว็อท ดา วูมเอิน ว็อนท)

Any Man Of Mine Better Be Proud Of Me
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน เบทเทอะ บี พเราด อ็อฝ มี)
Even When I’m Ugly He Still Better Love Me
(อีเฝ็น ฮเว็น แอม อักลิ ฮี ซทิล เบทเทอะ ลัฝ มี)
And I Can Be Late For A Date That’s Fine
(แอ็นด ดาย แค็น บี เลท ฟอ รา เดท แด๊ท ไฟน)
But He Better Be On Time
(บัท ฮี เบทเทอะ บี ออน ไทม)

Any Man Of Mine’ll Say It Fits Just Right
(เอนอิ แม็น อ็อฝ Minell เซ อิท ฟิท จัซท ไรท)
When Last Year’s Dress Is Just A Little Too Tight
(ฮเว็น ลาซท เยีย ดเรซ ซิส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไทท)
And Anything I Do Or Say Better Be Okay
(แอ็นด เอนอิธิง ไอ ดู ออ เซ เบทเทอะ บี โอเค)
When I Have A Bad Hair Day
(ฮเว็น นาย แฮ็ฝ อะ แบ็ด แฮ เด)

And If I Change My Mind
(แอ็นด อิฟ ฟาย เชนจ มาย ไมนด)
A Million Times
(อะ มีลยัน ไทม)
I Wanna Hear Him Say
(ไอ วอนนา เฮีย ฮิม เซ)
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah I Like It That Way
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ ไอ ไลค อิท แดท เว)

Any Man Of Mine Better Walk The Line
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน เบทเทอะ วอค เดอะ ไลน)
Better Show Me A Teasin’ Squeezin’ Pleasin’ Kinda Time
(เบทเทอะ โฌ มี อะ ทีซิน สควีซิน พลีซิน กินดา ไทม)
I Need A Man Who Knows How The Story Goes
(ไอ นีด อะ แม็น ฮู โน เฮา เดอะ ซโทริ โกซ)
He’s Gotta Be A Heartbeatin’ Fine Treatin’
(อีส กอททะ บี อะ Heartbeatin ไฟน ทรีดิน)
Breathtakin’ Earthquakin’ Kind
(Breathtakin Earthquakin ไคนด)
Any Man Of Mine
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน)

Well Any Man Of Mine Better Disagree
(เว็ล เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน เบทเทอะ ดิซักริ)
When I Say Another Woman’s Lookin’ Better Than Me
(ฮเว็น นาย เซ แอะนัธเออะ วูมเอิน ลุคกิน เบทเทอะ แฑ็น มี)
And When I Cook Him Dinner And I Burn It Black
(แอ็นด ฮเว็น นาย คุ๊ค ฮิม ดีนเนอะ แอ็นด ดาย เบิน หนิด บแล็ค)
He Better Say Mmmm I Like It Like That Yeah
(ฮี เบทเทอะ เซ อึม ไอ ไลค อิท ไลค แดท เย่)

And If I Changed My Mind
(แอ็นด อิฟ ฟาย เชนจ มาย ไมนด)
A Million Times
(อะ มีลยัน ไทม)
I Wanna Hear Him Say
(ไอ วอนนา เฮีย ฮิม เซ)
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah I Like It That Way
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ ไอ ไลค อิท แดท เว)

Any Man Of Mine Better Walk The Line
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน เบทเทอะ วอค เดอะ ไลน)
Better Show Me A Teasin’ Squeezin’ Pleasin’ Kinda Time
(เบทเทอะ โฌ มี อะ ทีซิน สควีซิน พลีซิน กินดา ไทม)
I Need A Man Who Knows How The Story Goes
(ไอ นีด อะ แม็น ฮู โน เฮา เดอะ ซโทริ โกซ)
He’s Gotta Be A Heartbeatin’ Fine Treatin’
(อีส กอททะ บี อะ Heartbeatin ไฟน ทรีดิน)
Breathtakin’ Earthquakin’ Kind
(Breathtakin Earthquakin ไคนด)
Any Man Of Mine
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน)

Let Me Hear You Say Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah I Like It That Way
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ ไอ ไลค อิท แดท เว)

Any Man Of Mine Better Walk The Line
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน เบทเทอะ วอค เดอะ ไลน)
Better Show Me A Teasin’ Squeezin’ Pleasin’ Kinda Time
(เบทเทอะ โฌ มี อะ ทีซิน สควีซิน พลีซิน กินดา ไทม)
I Need A Man Who Knows How The Story Goes
(ไอ นีด อะ แม็น ฮู โน เฮา เดอะ ซโทริ โกซ)
He’s Gotta Be A Heartbeatin’ Fine Treatin’
(อีส กอททะ บี อะ Heartbeatin ไฟน ทรีดิน)
Breathtakin’ Earthquakin’ Kind
(Breathtakin Earthquakin ไคนด)
Any Man Of Mine
(เอนอิ แม็น อ็อฝ ไมน)

You Gotta Shimmy Shake
(ยู กอททะ ฌีมมิ เฌค)
Make The Earth Quake
(เมค ดิ เอิธ คเวค)
Kick Turn Stomp Stomp Then You Jump
(คิด เทิน สตอมพฺสตอมพฺเด็น ยู จัมพ)
Heel To Toe Do Si Do
(ฮีล ทู โท ดู Si ดู)
til Your Boots Wanna Break
(ทิล ยุร บูท วอนนา บเรค)
Til Your Feet And Your Back Ache
(ทิล ยุร ฟีท แอ็นด ยุร แบ็ค เอค)
Keep It Movin’ ’til You Just Can’t Take Anymore
(คีพ อิท มูฝวิน ทิล ยู จัซท แค็นท เทค แอนนี่มอ)
Come On Everybody On The Floor
(คัมมอน เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล)
A One Two A Three Four
(อะ วัน ทู อะ ธรี โฟ)
Hup Two Hum
(Hup ทู ฮัม)
If You Wanna Be A Man Of Mine That’s Right
(อิฟ ยู วอนนา บี อะ แม็น อ็อฝ ไมน แด๊ท ไรท)
This Is What A Woman Wants
(ดีซ ซิส ว็อท ดา วูมเอิน ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Any Man Of Mine คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น