เนื้อเพลง Love Of My Life คำอ่านไทย Brian McKnight

First, first time I looked into your eyes
( เฟิซท , เฟิซท ไทม ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
I saw heaven, oh, heaven in your eyes
(ไอ ซอ เฮฝเอ็น , โอ , เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
Everything I did before you, wasn’t worth my while
(เอ๊วี่ติง ไอ ดิด บิโฟ ยู , วอสซึ้น เวิธ มาย ฮไวล)
It should’ve been you all the time
(อิท ชูดดิฝ บีน ยู ออล เดอะ ไทม)
I do anything, and everything to please you
(ไอ ดู เอนอิธิง , แอ็นด เอ๊วี่ติง ทู พลีส ยู)
You know how much I need you
(ยู โน เฮา มัช ไอ นีด ยู)
You’re always, always, on my mind
(ยัวร์ ออลเว , ออลเว , ออน มาย ไมนด)

You’re more than wonderful
(ยัวร์ โม แฑ็น วันเดอะฟุล)
More than amazing
(โม แฑ็น อะเมสอิง)
Irreplaceable, love, love, in my life
(อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อิน มาย ไลฟ)
You’re so incredible, here in these arms tonight
(ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เฮียร อิน ฑิส อาม ทุไนท)
The irreplaceable, love, love, of my life
(ดิ อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อ็อฝ มาย ไลฟ)

Always, seems like reality
(ออลเว , ซีม ไลค ริแอลอิทิ)
Forever, don’t seem so far away
(เฟาะเรฝเออะ , ด้อนท์ ซีม โซ ฟา อะเว)
All I wanna do, all I wanna feel, all I wanna be is close to you
(ออล ไอ วอนนา ดู , ออล ไอ วอนนา ฟีล , ออล ไอ วอนนา บี อีส คโลส ทู ยู)
Everyday, is my lucky day
(เอวี่เดย์ , อีส มาย ลัคคิ เด)
All I wanna do, is love you
(ออล ไอ วอนนา ดู , อีส ลัฝ ยู)
I place no one above you
(ไอ พเลซ โน วัน อะบัฝ ยู)
I’ll tell you why
(แอล เท็ล ยู ฮไว)

You’re more than wonderful
(ยัวร์ โม แฑ็น วันเดอะฟุล)
More than amazing
(โม แฑ็น อะเมสอิง)
The irreplaceable, love, love, in my life
(ดิ อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อิน มาย ไลฟ)
You’re so incredible, here in these arms tonight
(ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เฮียร อิน ฑิส อาม ทุไนท)
The irreplaceable, love, love, of my life
(ดิ อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อ็อฝ มาย ไลฟ)

Baby you know, you know you’re my one and only
(เบบิ ยู โน , ยู โน ยัวร์ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
[All I wanna do is be together]
([ ออล ไอ วอนนา ดู อีส บี ทุเกฑเออะ ])
Sugar you know, I’ll never leave you lonely
(ฌูกเออะ ยู โน , แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู โลนลิ)
In your eyes, in your eyes I see forever
(อิน ยุร ไอ , อิน ยุร ไอ ซาย ซี เฟาะเรฝเออะ)
Ahhhh, ohhhh, ohhh, ohhhhh,
(อา, โอ้ , โอ้ , โอ้ ,)
Ahhhhh, ohhhhhh, ohhhh,
(อา~ , โอ้~ , โอ้ ,)

You’re more than wonderful
(ยัวร์ โม แฑ็น วันเดอะฟุล)
More than amazing
(โม แฑ็น อะเมสอิง)
The irreplaceable, love, love, in my life
(ดิ อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อิน มาย ไลฟ)
You’re so incredible, here in these arms tonight
(ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เฮียร อิน ฑิส อาม ทุไนท)
The irreplaceable, love, love, of my life
(ดิ อิเรเพสเบิล , ลัฝ , ลัฝ , อ็อฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Of My Life คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น